časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Rosatom připravuje bezemisní výrobu vodíku

22. 6. 2021 | Rosatom | www.rosatom.cz

Kolská jaderná elektrárna byla 18. června 2021 vybrána jako jedno z výrobních center vodíku v Rusku. V elektrárně provozované ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom tak vznikne bezemisní výroba nového paliva pro sektor dopravy.

Kolská jaderná elektrárna se čtyřmi bloky VVER-440.jpg
Kolská jaderná elektrárna se čtyřmi bloky VVER-440

Vodíková auta pohání elektromotor, který získává elektřinu slučováním vodíku z nádrží s kyslíkem ze vzduchu. Odpadem je vodní pára bez skleníkových plynů. Samotný vůz tedy přímo žádné emise neprodukuje. Jiné je to ale při jeho výrobě, a především při výrobě paliva. Aby byly vodíkové automobily skutečně ekologické a nedocházelo k tomu, že se obrazně řečeno emise „přesunou z výfuku do komína elektrárny“, je nutné vyrábět vodík ekologicky.

Technologií s minimálním dopadem na životní prostředí je dnes elektrolýza vody za pomoci bezemisní elektřiny, tzn. z obnovitelných zdrojů nebo jaderných elektráren. Právě tato technologie bude použita v Kolské elektrárně s reaktory VVER-440.

„V roce 2023 uvedeme do provozu zařízení pro elektrolytickou výrobu vodíku, nejprve bude mít výkon 1 MW. Později bude jeho výkon zvýšen a výrobní kapacita zkušebního komplexu vzroste na 10 MW,“ uvádí Rosenergoatom, provozovatel Kolské jaderné elektrárny (součást Rosatomu).

Kolská elektrárna byla vybrána za pilotní výrobnu vodíku v Rusku, protože má v současnosti nadbytek výrobní kapacity a nízké náklady na výrobu elektřiny. Navíc se v ní používá nezbytná infrastruktura pro výrobu vodíku v malých množstvích pro vlastní potřebu a personál tak s tím má zkušenosti.

Výroba vodíku patří mezi klíčové směry vědeckého a vývojového rozvoje Rosatomu.

V Kolské jaderné elektrárně byly v 70. a 80. letech min. stol. spuštěny celkem čtyři bloky typu VVER-440, které dodnes vyrábějí elektřinu. Jde o jednu ze tří jaderných elektráren na světě, které se nacházejí za polárním kruhem. V rámci Rosatomu slouží k praktickým zkouškám nových typů jaderného paliva, které jsou nezbytné pro jeho licencování v dalších zemích. Například nyní přechází Dukovany na palivo RK-3+, které bylo testováno v Kolské elektrárně.

Tiskové materiály Essential Communication