časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Konference „Jak na robota“

10. 11. 2019 | Elektrotechnická asociace České republiky | www.electroindustry.cz

(Brno, 9. října 2019) – letošní Mezinárodní strojírenský veletrh byl mimo jiné zaměřen na digitalizaci a automatizaci výroby, což je jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Elektrotechnická asociace České republiky v této souvislosti pořádala, v rámci doprovodného programu veletrhu, konferenci „Jak na robota“. Konference navázala na její první díl konaný v rámci letošního veletrhu Ampér. Tentokrát se konference soustředila na dvě oblasti související s implementací robotů zejména u malých a středních firem v různých průmyslových odvětvích.

Konferenci zahájil prezident Elektrotechnické asociace České republiky, pan Jiří Holoubek, který ve své úvodní prezentaci představil mobilní aplikaci „Jak na robota“. Tato aplikace zprostředkovává první kontakt mezi zájemcem, zejména z řad malých a středních firem, o implementaci robotického pracoviště s jeho potenciálním dodavatelem. U zájemce nepředpokládá přílišné zkušenosti s nasazováním prvků pokročilé automatizace ani s implementací robotů. Poté, co zájemce odpoví na 12 otázek, získá během několika sekund doporučení, zda robota implementovat a současně je jeho poptávka nasměrována na potenciální dodavatele, jejichž charakteristiky odpovídají požadavkům zájemce.

 prezident Elektrotechnické asociace České republiky, Jiří Holoubek.
Obr. 1: Úvodní prezentace Jiřího Holoubka, prezidenta Elektrotechnické asociace ČR

První blok konference byl zaměřen na technické, technologické, ale i bezpečnostní otázky související s využíváním robotů v průmyslu a jejich implementace v konkrétních podmínkách.

Prvním přednášejícím byl pan Michal Nevěřil ze společnosti PILZ, který posluchače zasvětil do problematiky robotizace nejen z pohledu, jak to vidí média, ale zároveň z plně racionálních důvodů, jakými jsou zvýšení produktivity, eliminace chyb způsobených lidským faktorem, ale především s nedostatkem pracovní síly. Mimo jiné se zaměřil na výhody i nevýhody kolaborativních robotů.

Obr. 2: Michal Nevěřil, jednatel společnosti PILZ
Obr. 2: Michal Nevěřil, jednatel společnosti PILZ

Cesta k robotizaci menších i středních firem byl název druhé přednášky, kterou si pro posluchače připravil pan Vítězslav Lukáš, ředitel ABB Robotika Česká republika. Jak samotný název napovídá, prezentace byla zaměřena na způsoby, jakými je možné automatizovat výrobu v malých provozech a byla doplněna několika konkrétními příklady dobré praxe. Na těchto příkladech demonstroval předpoklady pro úspěšnou implementaci robotizace.

Dalším přednášejícím byl náměstek Ministra průmyslu a obchodu ČR pan Petr Očko, který představil inovační strategie do roku 2030 a vládní programy Digitální Česko, Digitální ekonomika a společnost, program Trend a program The Country for the Future.

Druhá část konference byla zaměřena na oblast lidských zdrojů a jejich vztahu nejen k pokročilé automatizaci a robotizaci, ale i k vnitrofiremním procesům, které s digitální transformací firem a implementací moderních technologií souvisejí.


Obr. 3: Účastníci konference „Jak na robota“

Jak hladce začlenit umělou inteligenci do výroby představil pan Ivan Sivak ze společnosti BotX, který představil uživatelsky přívětivou, konfigurovatelnou platformu, která se dokáže přizpůsobit potřebám zákazníka.

Následovala prezentace Lukáše Gajdůška ze společnosti PRIA SYSTÉM zaměřená na tvorbu aplikací a jejich přívětivost pro uživatele bez ohledu na stupeň jejich vědomostí. Ve své prezentaci pan Gajdůšek podrobněji představil aplikaci „Jak na robota“, včetně její jednoduché administrace.


Obr. 4: Ukázky z aplikace „Jak na robota“ 

Poslední přednáška Kateřiny Decknerové, která působila přes dvacet let v předních technicky zaměřených světových firmách na pozicích HR ředitelky, byla zaměřena na firmami hodně opomíjenou personální oblast související s automatizací výroby. V této přednášce se zaměřila na práci nejen s nově přicházejícími zaměstnanci, ale především s těmi, kteří ve firmě odpracovali řadu let a při nástupu robotizace ztrácejí zájem a motivaci ve firmě zůstávat.

Konferenci moderoval prezident Elektrotechnické asociace České republiky, Jiří Holoubek.

Tiskové materiály Elektrotechnické asociace ČR
Obr. 1 - 3 TVF s.r.o., obr. 4 
PRIA SYSTÉM