časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Katalyzátor inspirovaný přírodou získává energii ze světla

17. 11. 2021 | MIT | www.mit.edu

Napodobením fotosyntézy neboli biochemického procesu, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb, dokázali výzkumníci z MIT navrhnout nový typ fotokatalyzátoru, který absorbuje světlo k provádění chemických reakcí.

Nový typ katalyzátoru zvaný biohybridní fotokatalyzátor obsahuje bílkovinu, která absorbuje světlo a přenáší generovanou energii do katalyzátoru s obsahem kovů. Tento katalyzátor následně energii používá k provádění reakcí, které lze využít k syntéze farmaceutik nebo přeměně odpadních produktů na biopaliva nebo jiné sloučeniny.

Světelný katalyzátor

Výzkumníci dokázali, že nový fotokatalyzátor může výraznou měrou zvýšit potenci chemických reakcí. Rovněž se jim podařilo prokázat, že na rozdíl od současných řešení dokáže jejich katalyzátor absorbovat všechny vlnové délky světla.

Celý článek na MIT

Image Credit: MIT

-jk-