časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ČEPS ukončila první pololetí 2021 se ziskem 2,4 miliardy Kč

20. 9. 2021 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Akciová společnost ČEPS v prvním pololetí roku 2021 hospodařila se ziskem 2,4 miliardy Kč. Výnosy společnosti meziročně mírně vzrostly, naopak náklady poklesly. ČEPS pokračovala v plánovaných investicích do rozvoje soustavy. Ve sledovaném období došlo k několika mimořádným událostem v přenosové soustavě, které byly úspěšně vyřešeny bez ohrožení bezpečného provozu.

Celkové výnosy společnosti ČEPS za první pololetí 2021 dosáhly 19 189,6 mil. Kč. Po odečtení výnosů (a ve stejné míře i nákladů) za objem přenesené energie v rámci propojených trhů, tzv. MC shippingu a couplingu, očištěné výnosy činily 8 360,8 mil. Kč, což je o 300,7 mil. Kč více v porovnání se stejným obdobím roku 2020. „Na meziročním nárůstu výnosů se po odečtení MC shippingu a couplingu podílejí převážně tržby z prodeje licencovaných služeb,“ říká Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a. s.

Náklady celkem před zdaněním činily ve sledovaném období 16 814,2 mil. Kč. Po odečtení MC shippingu a couplingu dosáhly hodnoty 5 985,4 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 284,6 mil. Kč.

Navzdory pandemii pokračovala společnost ČEPS v rozsáhlém rozvoji přenosové soustavy. Součástí těchto investic je modernizace transformoven, obměna transformačních vazeb, výstavba nových vedení a posílení přenosové kapacity některých stávajících. Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vynaložila společnost v prvním pololetí 2021 celkem 1 308,2 mil. Kč.

Ve sledovaném období došlo v přenosové soustavě k několika mimořádným událostem. Osmého ledna nastalo vlivem kaskádního šíření poruchy v jihovýchodní Evropě krátkodobé rozdělení synchronní zóny evropské přenosové sítě na dvě části s rozdílnou frekvencí. V červnu pak způsobily mimořádné meteorologické podmínky pád tří stožárů vedení V052 (Kočín–Temelín) a osmi stožárů vedení V497 (Sokolnice–Stupava, SEPS). „Všechny tyto události vyřešila ČEPS ve spolupráci s partnery a dodavateli úspěšně, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy,“ dodává Martin Durčák.

V prvním pololetí letošního roku bylo přeneseno celkem 32 492 GWh (objem energie na výstupu z přenosové soustavy). Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek ČR, resp. spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory.

Akciová společnost ČEPS je regulovaným subjektem. Jako taková může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry určenými Energetickým regulačním úřadem. Korekční faktory ovlivňují hospodářské výsledky vždy s dvouletým posunem.

Tiskové materiály ČEPS