časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zprávy

|

číslo 5/2003

Zprávy

Školení a semináře elektrotechniků v 1. pololetí 2003

LP Elektro

Semináře na téma: projektování – montáže – kontrola

23. 4. Most
24. 4. Ústí nad Labem
21. 5. Mladá Boleslav
22. 5. Kolín
12. 6. Praha

Příprava ke zkouškám RT podle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění změny zákona č.124/2000 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, k 30. 6. 2005

28. – 30. 4. 2003 Luhačovice, Hotel Vega, Pozlovice 99
15. – 17. 5. 2003 Dolní Věstonice 61, Penzion Hájovna
29. – 31. 5. 2003 Srní na Šumavě, Hotel Vydra

Bližší informace:
L. P. Elektro
Vodařská 17
619 00 Brno
tel./fax: 545 234 668
mobil: 777 072 880
e-mail: lp-elektro@volny.cz
http://www.lpelektro.cz

UNIT Pardubice

14. 5. (veletrh Elektrofest 14. – 15. 5.), Přepěťové ochrany, Pardubice
15. 5. Dimenzování vedení a ochrana proti požáru, Pardubice
29. 5. Doprava a skladování sypkých hmot, Dům kultury Dukla, Pardubice

Bližší informace:
UNIT Pardubice s. r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
http://www.unit.cz

Propag Team

13.5.2003 Praha
14.5.2003 Brno
27.5.2003 Praha

Bližší informace:
Propag team – informační a vzdělávací agentura
Tichá 527
541 02 Trutnov
tel.: 499 733 120
fax: 499 732 663
e-mail: propagteam@mbox.vol.cz
http://www.volny.cz/melen Obr. 1.

Nové světelné sloupy

K signalizačním světelným sloupům o průměru 70 mm s označením 855T přibyly nové sloupy o průměru 50 mm označené 855E. Krytí těchto nových světelných modulů je IP65 a zvukových modulů IP65. Nabídka obsahuje univerzální žárovkový modul s trvalým světlem pro napájecí napětí 12 a 24 V AC/DC a 120 a 230 V AC i modul žárovkový nebo LED s přerušovaným světlem. Zvukové moduly jsou k dispozici ve dvou provedeních – jednotónový, s možností výběru ze dvou tónů a dvoutónový.

ControlTech, s. r. o., info@controltech, www.controltech.cz

Zprávy ESČ

Odborný seminář k nové normě ČSN 33 2000-6-61

Pravidla pro elektrotechniku – elektrické instalace budov část 6: revize, kapitola 61: výchozí revize

Termín: 29. 5. 2003 od 9,00 hod.
Místo: SOU (Velký zasedací sál), Praha 4, Zelený pruh 1294/50

Program semináře:

 • návod na používání nové normy v souvislosti s řadou ČSN 33 2000,
 • revize, lhůty periodických revizí, osvědčení RT,
 • změny ve výpočtu impedance smyčky,
 • požadavky na měřicí techniku
 • oprávnění k podnikání na vyhrazených el. zařízeních (konec platnosti oprávnění vydaných do konce roku 1992),
 • aplikace nové ČSN 33 2000-6-61 do praxe RT,
 • certifikace pro činnosti související s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a jejich návaznost na činnost RT,
 • diskuse, závěr.

Přednášející:
Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o,
předseda Elektrotechnického normalizačního výboru
Ing. Ivan Tříska, Elektroinspekta, s. r. o.

Účastnický poplatek: 500 Kč (pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2003), 650 Kč pro ostatní účastníky.

Přihlášky a informace:
Elektroinspekta, s. r. o.
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
tel.: 244 464 072, 606 833 774
fax: 244 464 076
e-mail: info@elektroinspekta.cz

Slévárenské veletrhy také pro elektrotechniku

Výrobní technologie ve strojírenství a tím i v elektrotechnice se ve svém vývoji ubírají stále novými směry, to však neznamená, že by v některých klasických oborech už byly zastaralé. Dokazují to čtyři specializované odborné veletrhy, pořádané souběžně ve dnech 16. až 21. června 2003 na výstavišti v Düsseldorfu.

Mezinárodní veletrh slévárenských strojů GIFA (v halách 3, 4, 10 až 12 a 15 až 17 na výstavní ploše 41 600 m2, za účasti více než 630 vystavovatelů z 38 zemí). Je zaměřen na slévárenská zařízení, formovací stroje, vstřikové, vakuové, nízkotlaké, stromečkové a jiné způsoby lití, materiály a kovové příměsi, měřicí a zkušební techniku, likvidaci odpadu, nejnovější výsledky výzkumu a vývoje, ochranu životního a pracovního prostředí, bezpečnost práce, služby atd. Součástí veletrhu bude technologické fórum WFO a konference o neželezných kovech.

Podrobnější informace lze najít na www.gifa.de

Mezinárodní veletrh hutnictví METEC s kongresem (v halách 6 a 7 na ploše 14 000 m2). Je místem setkání výrobců a provozovatelů investičních celků pro výrobu a zpracování oceli i neželezných kovů. Více než 240 firem představí nejnovější výsledky vývoje v hutní i válcovací technice, včetně prostředků pro zvyšování produktivity a přizpůsobivosti potřebám zákazníků v souladu s ochranou životního prostředí, technologie pro vyšší jakost výrobků, pro lepší využití linek a optimální spotřebu energie.

Informace na internetové stránce: www.metec.de

Mezinárodní veletrh průmyslových pecí a technologií tepelného zpracování THERMPROCESS (hala 5, na ploše 7 500 m2, za účasti 222 vystavovatelů) představí tepelné zpracování v hutích, ocelárnách a kovárnách, ale i v elektrotechnickém průmyslu a průmyslu polovodičů, ve strojírenství, letectví, ve výrobě automobilů a chemických investičních celků, kosmickém průmyslu, v loďařství i ve výrobě plastů a keramiky. Při tom hrají významnou roli také základní prvky pro tepelné zpracování, např. výroba tepla s využitím hořáků a také technologie při výrobě tepla v závislosti na typech využívané energie a na realizačních požadavcích. Rovněž jde o vývoj nových slitin, o techniku řízení postupů s využitím počítačů, o nová čidla a možnost simulace postupů.

Informace na internetových stránkách: www.thermprocess.de

Mezinárodní veletrh odlitků NEWCAST (hala 9, více než 100 firem na výstavní ploše téměř 4 000 m2). Hlavními exponáty zde budou odlitky ze železné litiny, oceli a neželezných kovů, slévárny hliníku, zinku, mědi, hořčíku, niklu a dalších neželezných legovaných materiálů, výrobní metody, vývoj, měření a zkoušení, obrábění a další zpracování. V doprovodných akcích je zařazena Technika lití a výstava uměleckých odlitků Costart. Další prezentace se zaměří na nové technologie, např. slévárenství pro elektroniku či informační techniku.

Další podrobnosti lze najít na internetu: www.newcast-online.de

Zájemci o návštěvu veletrhů mohou získat podstatně zlevněné vstupenky a katalogy nebo se přímo zúčastnit zájezdu prostřednictvím zástupce Messe Düsseldorf, kterým jsou Veletrhy Brno a. s., odbor zahraničních zastoupení, Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 541 152 533, fax: 541 153 051, e-mail: mhorakova@bvv.cz

(vc)

XXVIII. konference o elektrických pohonech v Plzni 10. – 12. června

 1. Pohony v průmyslových zařízeních – osm příspěvků o praktických zkušenostech z uvádění do provozu a z provozu.

 2. Pohony v trakčních zařízeních – devět příspěvků, které informují o nově dodávaných trakčních pohonech, různých konstrukčních alternativách komponent a hybridních pohonech vozidel.

 3. Eektromotory, polovodiče a ostatní komponenty – sedm příspěvků o nových a neobvyklých uspořádáních v řešení silové části pohonu.

 4. Řízení, interference, normalizace – šest příspěvků, které informují o nových možnostech v řízení elektrických pohonů, o nových poznatcích ohledně elektromagnetické kompatibility a které podávají nové informace z oblasti norem.

Součástí konference jsou i dvě exkurze – do výrobního závodu ŠKODA Plzeň a do elektrárny na řece Vydře.

Bližší informace (obsah konference, způsob zaslání přihlášek, výše vložného apod.) zájemci naleznou na internetové stránce: http://www.fel.zcu.cz/kve/Elpo.htm nebo získají dotazem na adrese:

ELFIS spol. s r. o.
Ing. Jiří Pýcha
Kolmá 10
190 00 Praha 9
tel./fax.: 284 810 959–61
mobil: 602 203 798
e-mail: pycha@elfis.cz