Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Zprávy

číslo 5/2003

Zprávy

Školení a semináře elektrotechniků v 1. pololetí 2003

LP Elektro

Semináře na téma: projektování – montáže – kontrola

23. 4. Most
24. 4. Ústí nad Labem
21. 5. Mladá Boleslav
22. 5. Kolín
12. 6. Praha

Příprava ke zkouškám RT podle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění změny zákona č.124/2000 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, k 30. 6. 2005

28. – 30. 4. 2003 Luhačovice, Hotel Vega, Pozlovice 99
15. – 17. 5. 2003 Dolní Věstonice 61, Penzion Hájovna
29. – 31. 5. 2003 Srní na Šumavě, Hotel Vydra

Bližší informace:
L. P. Elektro
Vodařská 17
619 00 Brno
tel./fax: 545 234 668
mobil: 777 072 880
e-mail: lp-elektro@volny.cz
http://www.lpelektro.cz

UNIT Pardubice

14. 5. (veletrh Elektrofest 14. – 15. 5.), Přepěťové ochrany, Pardubice
15. 5. Dimenzování vedení a ochrana proti požáru, Pardubice
29. 5. Doprava a skladování sypkých hmot, Dům kultury Dukla, Pardubice

Bližší informace:
UNIT Pardubice s. r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
http://www.unit.cz

Propag Team

13.5.2003 Praha
14.5.2003 Brno
27.5.2003 Praha

Bližší informace:
Propag team – informační a vzdělávací agentura
Tichá 527
541 02 Trutnov
tel.: 499 733 120
fax: 499 732 663
e-mail: propagteam@mbox.vol.cz
http://www.volny.cz/melen Obr. 1.

Nové světelné sloupy

K signalizačním světelným sloupům o průměru 70 mm s označením 855T přibyly nové sloupy o průměru 50 mm označené 855E. Krytí těchto nových světelných modulů je IP65 a zvukových modulů IP65. Nabídka obsahuje univerzální žárovkový modul s trvalým světlem pro napájecí napětí 12 a 24 V AC/DC a 120 a 230 V AC i modul žárovkový nebo LED s přerušovaným světlem. Zvukové moduly jsou k dispozici ve dvou provedeních – jednotónový, s možností výběru ze dvou tónů a dvoutónový.

ControlTech, s. r. o., info@controltech, www.controltech.cz

Zprávy ESČ

Odborný seminář k nové normě ČSN 33 2000-6-61

Pravidla pro elektrotechniku – elektrické instalace budov část 6: revize, kapitola 61: výchozí revize

Termín: 29. 5. 2003 od 9,00 hod.
Místo: SOU (Velký zasedací sál), Praha 4, Zelený pruh 1294/50

Program semináře:

 • návod na používání nové normy v souvislosti s řadou ČSN 33 2000,
 • revize, lhůty periodických revizí, osvědčení RT,
 • změny ve výpočtu impedance smyčky,
 • požadavky na měřicí techniku
 • oprávnění k podnikání na vyhrazených el. zařízeních (konec platnosti oprávnění vydaných do konce roku 1992),
 • aplikace nové ČSN 33 2000-6-61 do praxe RT,
 • certifikace pro činnosti související s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a jejich návaznost na činnost RT,
 • diskuse, závěr.

Přednášející:
Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o,
předseda Elektrotechnického normalizačního výboru
Ing. Ivan Tříska, Elektroinspekta, s. r. o.

Účastnický poplatek: 500 Kč (pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2003), 650 Kč pro ostatní účastníky.

Přihlášky a informace:
Elektroinspekta, s. r. o.
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
tel.: 244 464 072, 606 833 774
fax: 244 464 076
e-mail: info@elektroinspekta.cz

Slévárenské veletrhy také pro elektrotechniku

Výrobní technologie ve strojírenství a tím i v elektrotechnice se ve svém vývoji ubírají stále novými směry, to však neznamená, že by v některých klasických oborech už byly zastaralé. Dokazují to čtyři specializované odborné veletrhy, pořádané souběžně ve dnech 16. až 21. června 2003 na výstavišti v Düsseldorfu.

Mezinárodní veletrh slévárenských strojů GIFA (v halách 3, 4, 10 až 12 a 15 až 17 na výstavní ploše 41 600 m2, za účasti více než 630 vystavovatelů z 38 zemí). Je zaměřen na slévárenská zařízení, formovací stroje, vstřikové, vakuové, nízkotlaké, stromečkové a jiné způsoby lití, materiály a kovové příměsi, měřicí a zkušební techniku, likvidaci odpadu, nejnovější výsledky výzkumu a vývoje, ochranu životního a pracovního prostředí, bezpečnost práce, služby atd. Součástí veletrhu bude technologické fórum WFO a konference o neželezných kovech.

Podrobnější informace lze najít na www.gifa.de

Mezinárodní veletrh hutnictví METEC s kongresem (v halách 6 a 7 na ploše 14 000 m2). Je místem setkání výrobců a provozovatelů investičních celků pro výrobu a zpracování oceli i neželezných kovů. Více než 240 firem představí nejnovější výsledky vývoje v hutní i válcovací technice, včetně prostředků pro zvyšování produktivity a přizpůsobivosti potřebám zákazníků v souladu s ochranou životního prostředí, technologie pro vyšší jakost výrobků, pro lepší využití linek a optimální spotřebu energie.

Informace na internetové stránce: www.metec.de

Mezinárodní veletrh průmyslových pecí a technologií tepelného zpracování THERMPROCESS (hala 5, na ploše 7 500 m2, za účasti 222 vystavovatelů) představí tepelné zpracování v hutích, ocelárnách a kovárnách, ale i v elektrotechnickém průmyslu a průmyslu polovodičů, ve strojírenství, letectví, ve výrobě automobilů a chemických investičních celků, kosmickém průmyslu, v loďařství i ve výrobě plastů a keramiky. Při tom hrají významnou roli také základní prvky pro tepelné zpracování, např. výroba tepla s využitím hořáků a také technologie při výrobě tepla v závislosti na typech využívané energie a na realizačních požadavcích. Rovněž jde o vývoj nových slitin, o techniku řízení postupů s využitím počítačů, o nová čidla a možnost simulace postupů.

Informace na internetových stránkách: www.thermprocess.de

Mezinárodní veletrh odlitků NEWCAST (hala 9, více než 100 firem na výstavní ploše téměř 4 000 m2). Hlavními exponáty zde budou odlitky ze železné litiny, oceli a neželezných kovů, slévárny hliníku, zinku, mědi, hořčíku, niklu a dalších neželezných legovaných materiálů, výrobní metody, vývoj, měření a zkoušení, obrábění a další zpracování. V doprovodných akcích je zařazena Technika lití a výstava uměleckých odlitků Costart. Další prezentace se zaměří na nové technologie, např. slévárenství pro elektroniku či informační techniku.

Další podrobnosti lze najít na internetu: www.newcast-online.de

Zájemci o návštěvu veletrhů mohou získat podstatně zlevněné vstupenky a katalogy nebo se přímo zúčastnit zájezdu prostřednictvím zástupce Messe Düsseldorf, kterým jsou Veletrhy Brno a. s., odbor zahraničních zastoupení, Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 541 152 533, fax: 541 153 051, e-mail: mhorakova@bvv.cz

(vc)

XXVIII. konference o elektrických pohonech v Plzni 10. – 12. června

 1. Pohony v průmyslových zařízeních – osm příspěvků o praktických zkušenostech z uvádění do provozu a z provozu.

 2. Pohony v trakčních zařízeních – devět příspěvků, které informují o nově dodávaných trakčních pohonech, různých konstrukčních alternativách komponent a hybridních pohonech vozidel.

 3. Eektromotory, polovodiče a ostatní komponenty – sedm příspěvků o nových a neobvyklých uspořádáních v řešení silové části pohonu.

 4. Řízení, interference, normalizace – šest příspěvků, které informují o nových možnostech v řízení elektrických pohonů, o nových poznatcích ohledně elektromagnetické kompatibility a které podávají nové informace z oblasti norem.

Součástí konference jsou i dvě exkurze – do výrobního závodu ŠKODA Plzeň a do elektrárny na řece Vydře.

Bližší informace (obsah konference, způsob zaslání přihlášek, výše vložného apod.) zájemci naleznou na internetové stránce: http://www.fel.zcu.cz/kve/Elpo.htm nebo získají dotazem na adrese:

ELFIS spol. s r. o.
Ing. Jiří Pýcha
Kolmá 10
190 00 Praha 9
tel./fax.: 284 810 959–61
mobil: 602 203 798
e-mail: pycha@elfis.cz