Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2016 vyšlo tiskem
7. 11. 2016. V elektronické verzi na webu od 1. 12. 2016. 

Téma: Rozváděče a rozváděčová technika; Točivé stroje a výkonová elektronika

Hlavní článek
Lithiové trakční akumulátory pro elektromobilitu

Aktuality

Fakulta elektrotechnická je na špici excelentního výzkumu na ČVUT Expertní panely Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace (RVVI) vybraly ve II. pilíři…

Švýcaři v referendu odmítli uzavřít jaderné elektrárny dříve V referendu hlasovalo 45 procent obyvatel, z toho 54,2 procent voličů řeklo návrhu na…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. 11. 2016 den otevřených dveří Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. listopadu od 8.30 hodin Den otevřených…

Calliope mini – multifunkční deska Calliope mini poskytuje kreativní možnosti pro každého. A nezáleží na tom, zda jde o…

Ocenění v soutěži České hlavičky získal za elektromagnetický urychlovač student FEL ČVUT Student programu Elektronika a komunikace Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Vojtěch…

Češi v domácnostech více svítí a experimentují se světlem, doma mají přes 48 milionů svítidel Češi začali v domácnostech více svítit a snaží se vytvořit lepší světelné podmínky:…

Více aktualit

zprávy

číslo 11/2003

zprávy

Semináře L. P. Elektro

Pozvánka na odborný doprovodný program k výstavě Elektra – Školení elektrotechniků
Termín: 11. – 12. 11. 2003
Místo: DK Inwest, Americká tř., Plzeň
Účastníci obou školení obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře podle norem ISO 9000. Oba semináře jsou zařazeny do akvizitovaných programů v Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Program na 11. 11. 2003: Nové a stávající předpisy pro stavbu a montáž elektrických rozváděčů.
Program na 12. 11. 2003: Projekce – Montáž – Revize

Pozvánka na odborný doprovodný program k výstavě Elektrofest – Školení elektrotechniků
Termín: 3. – 4. 12. 2003
Místo: Centrum BABYLON, Business centrum, Nitranská 1, Liberec
Program na 3. 12. 2003: Projekce – Montáž – Revize
Program na 4. 12. 2003: Nové a stávající předpisy pro stavbu a montáž elektrických rozváděčů.
Vložné: Při účasti na jednom dni 690í, osvědčení o absolvování školení podle norem ISO 9000.

Pořadatel:
L. P. Elektro s. r. o.
Vodařská 17, 61 900 Brno
Lenka Přikrylová: mobil: 608 983 830
Leona Vejpustková: mobil: 777 072 880
tel: 545 234 002-4 – informační servis
fax: 545 234 668
e-mail: seminare@lpelektro.cz
http://www.lpelektro.cz


Konference INVENCE 2003

Ve dnech 6. až 7. 11. 2003 se bude v Kongresovém centru v Praze konat významná konference INVENCE 2003.

Tématem bude vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku v České republice. Konferenci pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Akademií věd ČR, ČVUT a Nadací charty 77.


Odborné semináře Propag Team

Určování nebezpečných prostorů

Termín: 20. 11. 2003
Místo: Brno, přednáškový sál hotelu Božetěchova
Seminář je přihlášen do programu akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT.
Jeho účelem je především seznámit projektanty a revizní techniky s principy určování nebezpečných prostorů podle nové normy ČSN EN 60079-10.

Program:

  • Co přináší nová ČSN EN 60079-10 – Elektrická zařízení s výbušnou plynnou atmosférou – Část 10: Určování nebezpečných prostorů.
  • Jak pracovat s publikací: Doporučení pro omezení rizik nebezpečných prostorů.

Vložné včetně studijního materiálu 885 Kč (při platbě na místě 900 Kč); členové klubu elektrotechniků 100 Kč (při platbě na místě 800 Kč). Možnost objednání uvedené publikace – cena: 940 Kč, sleva pro účastníky 200 Kč.

Přihlášky a informace:
Propag Team – informační a vzdělávací agentura
Lada Melenová, Tichá 527, 541 02 Trutnov 4
tel.: 499 733 120, fax: 499 732 663
e-mail: propagteam@mbox.vpl.cz
http://www.volny.cz/melen


Elektrotechnický svaz český pořádá přípravný kurs ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení

Termín: (18.) 19. 11. 2003 v 8.00 hod.
Místo: SOUS, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
Maximální počet účastníků kursu: 20
Uzávěrka přihlášek: 13. 11. 2003

Šestidenní přípravný kurs je rozdělen do dvou částí. První (třídenní) část se uskuteční ve dnech 19. až 21. 11. 2003 a po jedenáctidenní přestávce na samostudium kurs pokračuje 3. až 5. 12. 2003.

Účastnický poplatek: 12 000 Kč, poplatek za zkoušku: 3 780 Kč (osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1 000 V vč. hromosvodů v objektech třídy A) se hradí přímo ITI Praha.

Ke zkoušce je nutné předložit:

  • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání,
  • potvrzení o délce odborné praxe
  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1 000 V v objektech třídy A vč. hromosvodů,
  • zprávu o cvičné revizi elektrického zařízení,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci revizního technika elektrických zařízení a pro práci ve výškách,
  • občanský průkaz.

Nejkratší požadovaná praxe pro získání osvědčení podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého odborného vzdělání): 7 let v případě vyučení, 5 let pro ÚSO, 3 roky pro VŠ.

Přihlášky a informace:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4,
tel.: 244 464 649, 244 464 072
fax: 244 464 076
e-mail: esc@elektrosvaz.cz


Podzimní elektrotechnické výstavy v Čechách

Olomoucká výstavnická společnost Omnis pořádá v průběhu letošního podzimu dvě regionální výstavy:

ELEKTROFEST Plzeň – 9. ročník, se koná v DK INWEST ve dnech 11. a 12. listopadu 2003.

ELEKTROFEST Liberec – 2. ročník, se koná v prostorách Exposálu centra Babylon ve dnech 3. a 4. prosince 2003.

Další informace: http//www.omnis.cz/elektra


Semináře agentury UNIT

Termín Místo konání Téma
11. 11. 2003 Pardubice, Dům kultury Dukla Uvádění stanovených výrobků na trh v období plnoprávného členství ČR v EU
25. a 26. 11. 2003 Ostrava, Výstaviště Černá louka Doprovodný program 10. mezinárodního elektrotechnického veletrhu ELEKTROTECHNIKA 2003
1. 12. 2003 Praha, Lékařský dům Připravované změny v energetické legislativě
10. 12. 2003 Pardubice, Kulturní dům Dukla 2. celostátní konference elektrotechniků, elektrické strojní zařízení

UNIT s. r. o. – vzdělávací agentura
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
http://www.unit.cz