časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

zprávy

číslo 11/2003

zprávy

Semináře L. P. Elektro

Pozvánka na odborný doprovodný program k výstavě Elektra – Školení elektrotechniků
Termín: 11. – 12. 11. 2003
Místo: DK Inwest, Americká tř., Plzeň
Účastníci obou školení obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře podle norem ISO 9000. Oba semináře jsou zařazeny do akvizitovaných programů v Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Program na 11. 11. 2003: Nové a stávající předpisy pro stavbu a montáž elektrických rozváděčů.
Program na 12. 11. 2003: Projekce – Montáž – Revize

Pozvánka na odborný doprovodný program k výstavě Elektrofest – Školení elektrotechniků
Termín: 3. – 4. 12. 2003
Místo: Centrum BABYLON, Business centrum, Nitranská 1, Liberec
Program na 3. 12. 2003: Projekce – Montáž – Revize
Program na 4. 12. 2003: Nové a stávající předpisy pro stavbu a montáž elektrických rozváděčů.
Vložné: Při účasti na jednom dni 690í, osvědčení o absolvování školení podle norem ISO 9000.

Pořadatel:
L. P. Elektro s. r. o.
Vodařská 17, 61 900 Brno
Lenka Přikrylová: mobil: 608 983 830
Leona Vejpustková: mobil: 777 072 880
tel: 545 234 002-4 – informační servis
fax: 545 234 668
e-mail: seminare@lpelektro.cz
http://www.lpelektro.cz


Konference INVENCE 2003

Ve dnech 6. až 7. 11. 2003 se bude v Kongresovém centru v Praze konat významná konference INVENCE 2003.

Tématem bude vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku v České republice. Konferenci pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Akademií věd ČR, ČVUT a Nadací charty 77.


Odborné semináře Propag Team

Určování nebezpečných prostorů

Termín: 20. 11. 2003
Místo: Brno, přednáškový sál hotelu Božetěchova
Seminář je přihlášen do programu akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT.
Jeho účelem je především seznámit projektanty a revizní techniky s principy určování nebezpečných prostorů podle nové normy ČSN EN 60079-10.

Program:

  • Co přináší nová ČSN EN 60079-10 – Elektrická zařízení s výbušnou plynnou atmosférou – Část 10: Určování nebezpečných prostorů.
  • Jak pracovat s publikací: Doporučení pro omezení rizik nebezpečných prostorů.

Vložné včetně studijního materiálu 885 Kč (při platbě na místě 900 Kč); členové klubu elektrotechniků 100 Kč (při platbě na místě 800 Kč). Možnost objednání uvedené publikace – cena: 940 Kč, sleva pro účastníky 200 Kč.

Přihlášky a informace:
Propag Team – informační a vzdělávací agentura
Lada Melenová, Tichá 527, 541 02 Trutnov 4
tel.: 499 733 120, fax: 499 732 663
e-mail: propagteam@mbox.vpl.cz
http://www.volny.cz/melen


Elektrotechnický svaz český pořádá přípravný kurs ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení

Termín: (18.) 19. 11. 2003 v 8.00 hod.
Místo: SOUS, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
Maximální počet účastníků kursu: 20
Uzávěrka přihlášek: 13. 11. 2003

Šestidenní přípravný kurs je rozdělen do dvou částí. První (třídenní) část se uskuteční ve dnech 19. až 21. 11. 2003 a po jedenáctidenní přestávce na samostudium kurs pokračuje 3. až 5. 12. 2003.

Účastnický poplatek: 12 000 Kč, poplatek za zkoušku: 3 780 Kč (osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1 000 V vč. hromosvodů v objektech třídy A) se hradí přímo ITI Praha.

Ke zkoušce je nutné předložit:

  • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání,
  • potvrzení o délce odborné praxe
  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1 000 V v objektech třídy A vč. hromosvodů,
  • zprávu o cvičné revizi elektrického zařízení,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci revizního technika elektrických zařízení a pro práci ve výškách,
  • občanský průkaz.

Nejkratší požadovaná praxe pro získání osvědčení podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého odborného vzdělání): 7 let v případě vyučení, 5 let pro ÚSO, 3 roky pro VŠ.

Přihlášky a informace:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4,
tel.: 244 464 649, 244 464 072
fax: 244 464 076
e-mail: esc@elektrosvaz.cz


Podzimní elektrotechnické výstavy v Čechách

Olomoucká výstavnická společnost Omnis pořádá v průběhu letošního podzimu dvě regionální výstavy:

ELEKTROFEST Plzeň – 9. ročník, se koná v DK INWEST ve dnech 11. a 12. listopadu 2003.

ELEKTROFEST Liberec – 2. ročník, se koná v prostorách Exposálu centra Babylon ve dnech 3. a 4. prosince 2003.

Další informace: http//www.omnis.cz/elektra


Semináře agentury UNIT

Termín Místo konání Téma
11. 11. 2003 Pardubice, Dům kultury Dukla Uvádění stanovených výrobků na trh v období plnoprávného členství ČR v EU
25. a 26. 11. 2003 Ostrava, Výstaviště Černá louka Doprovodný program 10. mezinárodního elektrotechnického veletrhu ELEKTROTECHNIKA 2003
1. 12. 2003 Praha, Lékařský dům Připravované změny v energetické legislativě
10. 12. 2003 Pardubice, Kulturní dům Dukla 2. celostátní konference elektrotechniků, elektrické strojní zařízení

UNIT s. r. o. – vzdělávací agentura
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
http://www.unit.cz