Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Více aktualit

Zajišťování zdravých podmínek a nízké energetické náročnosti budov

Ellen Colen-van Caem, Fluke Europe B. V.
 

Vyhledávání problémů v budovách rychle a snadno

Diagnostika budov zahrnuje zjišťování a vyhledávání anomálií v budově, které mohou negativně ovlivňovat její celkové správné fungování. Pro včasné rozpoznání potenciálních problémů v provozu budovy nebo jejích systémů je třeba pravidelně kontrolovat několik samostatných, avšak souvisejících podmínek.
 
Vhodnými diagnostickými přístroji lze rychle a přesně odhalit mnoho provozních problémů, které přímo souvisejí s těsností budovy, kvalitou izolace, kvalitou vzduchu uvnitř budovy a účinností ventilačního systému. Mezi takovéto diagnostické přístroje patří infračervené teploměry a termokamery, měřiče kvality a proudění vzduchu v budovách i přístroje pro vyhledávání poruch.
 
Získané údaje lze využít k rychlému vyhledání a přesnému diagnostikování existujících nebo potenciálních problémů, které mohou nejen vést k porušování bezpečnostních a zdravotních norem, ale i ohrožovat provoz budovy a pohodlí nájemníků.
 
Diagnostická prohlídka místa může odhalit skrytou dynamiku a vzájemné působení mezi pláštěm budovy, topným systémem a jinými charakteristickými částmi stavby (obr. 1).
 

Nutnost diagnostiky budov

Ať v průmyslových závodech, kancelářích nebo obytných domech, časté prohlídky pláště budovy a sledování podmínek jejího vnitřního provozu jsou důležité pro zachovávání zdravého prostředí uvnitř budovy.
 

Co je třeba kontrolovat

 
1. Vyhledání průniku vlhkosti
Vlhkost proniká spoji a spárami ve střechách, stropech a zdech. Zadržená vlhkost má za následek plíseň ve struktuře budovy.
 • Pravidelné kontroly termokamerou uvnitř i vně konstrukcí rychle odhalí místa s nahromaděnou vlhkostí.
 • Při podezření na vlhkost se změří teplota a vlhkost teploměrem a vlhkoměrem. Tak lze určit, zda vlhkost v podezřelých místech poklesla pod úroveň rosného bodu.
2. Sledování tepelných ztrát
Je třeba kontrolovat kvalitu izolace uvnitř budovy, jakož i mnoho dalších míst, kde může unikat teplo (např. v prasklinách nebo v porušených těsněních). Výsledky důkladného měření teplot vnitřních i vnějších konstrukcí – podél stropů, podlah, zdí, oken, dveří, ventilačních zařízení a průduchů – okamžitě upozorní na problémové oblasti (obr. 2).
 • Infračerveným teploměrem pro snímání teplot zdí, podlah a stropů lze rychle určit, zda jsou teploty v místnosti rovnoměrně vyvážené.
 • Při zjištění rozdílů teplot v místnosti lze termokamerou rychle identifikovat zdroje tepelných ztrát (např. nedostatečnou izolaci nebo porušené těsnění).
3. Měření kvality vnitřního vzduchu
Je třeba aktivně sledovat podmínky podporující zdravé produktivní prostředí v budově, které značně snižuje množství stížností nájemníků. Přitom se sleduje teplota vzduchu, relativní vlhkost, koncentrace částic ve vzduchu a množství plynů CO2 nebo CO (např. CO2, který se vytváří při dýchání, může indikovat rychlost výměny čistého vzduchu do vnitřního prostoru).
 • Měřičem kvality vzduchu zjišťujícím teplotu, vlhkost a ventilaci se kontrolují jejich předepsané úrovně.
 • Měřičem počtu částic ve vzduchu se ověřuje účinnost filtru. Kontroluje se, zda je počet částic ve vzduchu uvnitř budovy menší než vně budovy.
 • Ke zjištění hodnot tlaku a pohybu vzduchu uvnitř budovy je určen měřič proudění, kterým lze lokalizovat nechtěné úniky nebo špatný provoz ventilace či odtahu.
4. Prověření kotlů a výměníků
Lze uskutečnit různé druhy měření k prověření výkonu topného systému a ke stanovení potřebných oprav.
 • Porovnají se skutečné hodnoty (µA DC) se specifikacemi od výrobce a použitím funkce true-rms klešťového multimetru (s funkcí měření teploty) se ověří, zda jsou teploty spalin v přijatelných mezích.
 • Měřičem kvality vzduchu v interiérech se zkontroluje, zda nevzrostla koncentrace CO2 a škodlivého CO v místech okolo výměníků a kotlů (obr. 3). Vyšší, a tedy již škodlivé množství CO ukazuje na problémy systému ventilace-odtah nebo na úniky.
 • Prověří se povrch kotle nebo výměníku termokamerou, a tak se zkontroluje vnitřní izolace – horká místa ukazují na nutnost opravy.
5. Prověření správného výkonu klimatizace a ventilace HVAC
Pro vyšší účinnost a delší životnost zařízení je třeba prověřit správný provoz klimatizačních a ventilačních systémů HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning, topení, ventilace a klimatizace) budovy.
 • Vyhledání horkých míst na provozních částech termokamerou nebo infračerveným teploměrem. Tato místa ukazují na mechanické problémy, které mohou vést až k celkovému selhání systému.
 • Kontrola elektrických připojení funkcí true-rms klešťového multimetru. Přepětí nebo podpětí způsobují problémy ohledně spolehlivosti zařízení a výpadky provozu.

Přístroje pro kompletní diagnostiku budov

Zvýšit účinnost, pohodlí a strukturální integritu průmyslových, obchodních a obytných budov lze pravidelným sledováním tepelných ztrát, průniků vlhkosti, kvality vnitřního vzduchu a také výkonu topných a ventilačních systémů.
 
Fluke nabízí dále uvedenou sadu odolných a spolehlivých přístrojů určených pro kompletní diagnostiku budov. Tato sada obsahuje termokamery a infračervené teploměry, jakož i měřiče kvality vzduchu v interiérech, měřiče proudění vzduchu a přístroje pro vyhledávání poruch na zařízení. Podrobnější informace se specifikacemi výrobků lze získat na webových stránkách firmy Fluke.
 
Termokamery Fluke řady TiR
Profesionální zobrazování teploty pro zjišťování skrytých anomálií:
 • detailní, vysoce kvalitní snímky,
 • zobrazení a termosnímky,
 • profesionální software pro vytváření zpráv.
Víceúčelový teploměr Fluke 561
Dva teploměry spojené pro kompletní kontrolu povrchových teplot:
 • bezkontaktní infračervený teploměr pro rychlé skenování,
 • sonda na tzv. suchý zip pro snadná kontaktní měření,
 • nastavitelná emisivita pro nejvyšší přesnost.
Měřič vzduchu Fluke 975
Ucelený monitorovací přístroj pro optimalizaci podmínek k dosažení pohodlí v budovách:
 • měření teploty, vlhkosti a koncentrace CO2 a CO,
 • měření rychlosti proudění a průtočného množství (přiloženou sondou),
 • snadný záznam údajů a vytváření zpráv.
Teploměr s vlhkoměrem Fluke 971
Kapesní přístroj pro kontrolu teploty a vlhkosti:
 • měření rosného bodu a teploty mokrého teploměru,
 • kapacitní čidlo s rychlou odezvou,
 • zjišťování minimálních, maximálních a průměrných hodnot (MIN/MAX/AVG).
Měřič počtu částic ve vzduchu Fluke 983
Přenosný měřič koncentrace částic
 • současné měření a zobrazování šesti kanálů velikosti rozlišení částic,
 • měření velikosti částic od 0,3 µ m,
 • uživatelsky volitelné parametry měření pro větší flexibilitu.
Měřič proudění vzduchu Fluke 922
Přístroj typu „vše v jednom“ pro kompletní kontrolu ventilačních a odtahových systémů:
 • měření rozdílového/statického tlaku vzduchu, rychlosti proudění a průtočného množství,
 • barevně rozlišené hadičky pro snadné sestavení a použití,
 • uživatelem definované parametry.
Klešťový true-rms multimetr Fluke 902
Víceúčelový servisní přístroj pro diagnostiku klimatizačních a ventilačních systémů:
 • měření kapacity, stejnosměrného proudu (µA) a teploty,
 • snadné ovládání jednou rukou,
 • optimální bezpečnost kategorie CAT III 600 V.
Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na této straně nebo na adrese: http://www.fluke-cz.cz
 
Obr. 1. Termokamera Fluke řady TiR odhaluje hlavní příčinu tepelných ztrát budovy
Obr. 2. Fluke 561 – sledování tepelných ztrát
Obr. 2. Fluke 561 – sledování tepelných ztrát