časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Zajišťování zdravých podmínek a nízké energetické náročnosti budov

Ellen Colen-van Caem, Fluke Europe B. V.
 

Vyhledávání problémů v budovách rychle a snadno

Diagnostika budov zahrnuje zjišťování a vyhledávání anomálií v budově, které mohou negativně ovlivňovat její celkové správné fungování. Pro včasné rozpoznání potenciálních problémů v provozu budovy nebo jejích systémů je třeba pravidelně kontrolovat několik samostatných, avšak souvisejících podmínek.
 
Vhodnými diagnostickými přístroji lze rychle a přesně odhalit mnoho provozních problémů, které přímo souvisejí s těsností budovy, kvalitou izolace, kvalitou vzduchu uvnitř budovy a účinností ventilačního systému. Mezi takovéto diagnostické přístroje patří infračervené teploměry a termokamery, měřiče kvality a proudění vzduchu v budovách i přístroje pro vyhledávání poruch.
 
Získané údaje lze využít k rychlému vyhledání a přesnému diagnostikování existujících nebo potenciálních problémů, které mohou nejen vést k porušování bezpečnostních a zdravotních norem, ale i ohrožovat provoz budovy a pohodlí nájemníků.
 
Diagnostická prohlídka místa může odhalit skrytou dynamiku a vzájemné působení mezi pláštěm budovy, topným systémem a jinými charakteristickými částmi stavby (obr. 1).
 

Nutnost diagnostiky budov

Ať v průmyslových závodech, kancelářích nebo obytných domech, časté prohlídky pláště budovy a sledování podmínek jejího vnitřního provozu jsou důležité pro zachovávání zdravého prostředí uvnitř budovy.
 

Co je třeba kontrolovat

 
1. Vyhledání průniku vlhkosti
Vlhkost proniká spoji a spárami ve střechách, stropech a zdech. Zadržená vlhkost má za následek plíseň ve struktuře budovy.
 • Pravidelné kontroly termokamerou uvnitř i vně konstrukcí rychle odhalí místa s nahromaděnou vlhkostí.
 • Při podezření na vlhkost se změří teplota a vlhkost teploměrem a vlhkoměrem. Tak lze určit, zda vlhkost v podezřelých místech poklesla pod úroveň rosného bodu.
2. Sledování tepelných ztrát
Je třeba kontrolovat kvalitu izolace uvnitř budovy, jakož i mnoho dalších míst, kde může unikat teplo (např. v prasklinách nebo v porušených těsněních). Výsledky důkladného měření teplot vnitřních i vnějších konstrukcí – podél stropů, podlah, zdí, oken, dveří, ventilačních zařízení a průduchů – okamžitě upozorní na problémové oblasti (obr. 2).
 • Infračerveným teploměrem pro snímání teplot zdí, podlah a stropů lze rychle určit, zda jsou teploty v místnosti rovnoměrně vyvážené.
 • Při zjištění rozdílů teplot v místnosti lze termokamerou rychle identifikovat zdroje tepelných ztrát (např. nedostatečnou izolaci nebo porušené těsnění).
3. Měření kvality vnitřního vzduchu
Je třeba aktivně sledovat podmínky podporující zdravé produktivní prostředí v budově, které značně snižuje množství stížností nájemníků. Přitom se sleduje teplota vzduchu, relativní vlhkost, koncentrace částic ve vzduchu a množství plynů CO2 nebo CO (např. CO2, který se vytváří při dýchání, může indikovat rychlost výměny čistého vzduchu do vnitřního prostoru).
 • Měřičem kvality vzduchu zjišťujícím teplotu, vlhkost a ventilaci se kontrolují jejich předepsané úrovně.
 • Měřičem počtu částic ve vzduchu se ověřuje účinnost filtru. Kontroluje se, zda je počet částic ve vzduchu uvnitř budovy menší než vně budovy.
 • Ke zjištění hodnot tlaku a pohybu vzduchu uvnitř budovy je určen měřič proudění, kterým lze lokalizovat nechtěné úniky nebo špatný provoz ventilace či odtahu.
4. Prověření kotlů a výměníků
Lze uskutečnit různé druhy měření k prověření výkonu topného systému a ke stanovení potřebných oprav.
 • Porovnají se skutečné hodnoty (µA DC) se specifikacemi od výrobce a použitím funkce true-rms klešťového multimetru (s funkcí měření teploty) se ověří, zda jsou teploty spalin v přijatelných mezích.
 • Měřičem kvality vzduchu v interiérech se zkontroluje, zda nevzrostla koncentrace CO2 a škodlivého CO v místech okolo výměníků a kotlů (obr. 3). Vyšší, a tedy již škodlivé množství CO ukazuje na problémy systému ventilace-odtah nebo na úniky.
 • Prověří se povrch kotle nebo výměníku termokamerou, a tak se zkontroluje vnitřní izolace – horká místa ukazují na nutnost opravy.
5. Prověření správného výkonu klimatizace a ventilace HVAC
Pro vyšší účinnost a delší životnost zařízení je třeba prověřit správný provoz klimatizačních a ventilačních systémů HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning, topení, ventilace a klimatizace) budovy.
 • Vyhledání horkých míst na provozních částech termokamerou nebo infračerveným teploměrem. Tato místa ukazují na mechanické problémy, které mohou vést až k celkovému selhání systému.
 • Kontrola elektrických připojení funkcí true-rms klešťového multimetru. Přepětí nebo podpětí způsobují problémy ohledně spolehlivosti zařízení a výpadky provozu.

Přístroje pro kompletní diagnostiku budov

Zvýšit účinnost, pohodlí a strukturální integritu průmyslových, obchodních a obytných budov lze pravidelným sledováním tepelných ztrát, průniků vlhkosti, kvality vnitřního vzduchu a také výkonu topných a ventilačních systémů.
 
Fluke nabízí dále uvedenou sadu odolných a spolehlivých přístrojů určených pro kompletní diagnostiku budov. Tato sada obsahuje termokamery a infračervené teploměry, jakož i měřiče kvality vzduchu v interiérech, měřiče proudění vzduchu a přístroje pro vyhledávání poruch na zařízení. Podrobnější informace se specifikacemi výrobků lze získat na webových stránkách firmy Fluke.
 
Termokamery Fluke řady TiR
Profesionální zobrazování teploty pro zjišťování skrytých anomálií:
 • detailní, vysoce kvalitní snímky,
 • zobrazení a termosnímky,
 • profesionální software pro vytváření zpráv.
Víceúčelový teploměr Fluke 561
Dva teploměry spojené pro kompletní kontrolu povrchových teplot:
 • bezkontaktní infračervený teploměr pro rychlé skenování,
 • sonda na tzv. suchý zip pro snadná kontaktní měření,
 • nastavitelná emisivita pro nejvyšší přesnost.
Měřič vzduchu Fluke 975
Ucelený monitorovací přístroj pro optimalizaci podmínek k dosažení pohodlí v budovách:
 • měření teploty, vlhkosti a koncentrace CO2 a CO,
 • měření rychlosti proudění a průtočného množství (přiloženou sondou),
 • snadný záznam údajů a vytváření zpráv.
Teploměr s vlhkoměrem Fluke 971
Kapesní přístroj pro kontrolu teploty a vlhkosti:
 • měření rosného bodu a teploty mokrého teploměru,
 • kapacitní čidlo s rychlou odezvou,
 • zjišťování minimálních, maximálních a průměrných hodnot (MIN/MAX/AVG).
Měřič počtu částic ve vzduchu Fluke 983
Přenosný měřič koncentrace částic
 • současné měření a zobrazování šesti kanálů velikosti rozlišení částic,
 • měření velikosti částic od 0,3 µ m,
 • uživatelsky volitelné parametry měření pro větší flexibilitu.
Měřič proudění vzduchu Fluke 922
Přístroj typu „vše v jednom“ pro kompletní kontrolu ventilačních a odtahových systémů:
 • měření rozdílového/statického tlaku vzduchu, rychlosti proudění a průtočného množství,
 • barevně rozlišené hadičky pro snadné sestavení a použití,
 • uživatelem definované parametry.
Klešťový true-rms multimetr Fluke 902
Víceúčelový servisní přístroj pro diagnostiku klimatizačních a ventilačních systémů:
 • měření kapacity, stejnosměrného proudu (µA) a teploty,
 • snadné ovládání jednou rukou,
 • optimální bezpečnost kategorie CAT III 600 V.
Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na této straně nebo na adrese: http://www.fluke-cz.cz
 
Obr. 1. Termokamera Fluke řady TiR odhaluje hlavní příčinu tepelných ztrát budovy
Obr. 2. Fluke 561 – sledování tepelných ztrát
Obr. 2. Fluke 561 – sledování tepelných ztrát