časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Proč se dopouštět kompromisu u sebe doma?

Jan Hájek, Dehn + Söhne, GmbH
 
Zvláště v poslední „varistorové“ době zaznívají stále sílící hlasy, že když už ochrana proti přepětí, tak stačí kompromisní řešení s kompromisními komponentami.
Toto řešení se nejvíce nabízí v případě rodinných domů čili v místě každému majiteli nemovitosti nejdražším. Jaké tedy zvolit řešení, aby bylo kvalitní a nevyžadovalo přehnané finanční náklady?
 

Shrnutí

Jak tedy vybrat zařízení, které snad nikdy nebude zapotřebí, ale které je důležité pro bezproblémový život? Základním předpokladem je znalost „nepřítele“, tedy bleskového proudu (obr. 1).
Poté je důležité shrnout základní výhody a nevýhody obou variant, tedy koncepce založené na varistoru a koncepce založené na jiskřišti.
Hlavní výhodou varistoru je jeho rychlost a díky tomu, že je to polovodič, je za minimální finanční náklady. Jeho nevýhodou je neschopnost si poradit s větší energií, protože jeho odpor po zareagování je vždy větší než nula. Také někdy podceňovaná nebo naopak přeceňovaná stálost vlastností varistoru v průběhu času je vlastnost, na niž se nelze plně spolehnout.
Hlavní výhodou varistoru je jeho rychlost a díky tomu, že je to polovodič, je za minimální finanční náklady. Jeho nevýhodou je neschopnost si poradit s větší energií, protože jeho odpor po zareagování je vždy větší než nula. Také někdy podceňovaná nebo naopak přeceňovaná stálost vlastností varistoru v průběhu času je vlastnost, na niž se nelze plně spolehnout.
A přece jenom se ochrana objektu před bleskovým proudem nedělá proto, že příští týden nebo v nejbližší době je očekáván příchod tohoto impulzu (obr. 2). Veškerá tato opatření se dělají z toho důvodu, že kdyby toto ohrožení v budoucnu nastalo, bude eliminováno zařízením se stejnými vlastnosti jako v době instalace – a tuto jistotu svodič na bázi varistoru neposkytuje.
Navíc je třeba si uvědomit, že jiskřiště lze rozdělit na spolupracující s předřazenými pojistkami a na ostatní, která nejsou této spolupráce schopna.
Technologii jiskřiště zabezpečující spolupráci s pojistkami (tzn. že po svém zapálení nezpůsobí vybavení pojistek) označuje firma Dehn + Söhne jako Radax-Flow, radiální a axiální zpracování oblouku.
Je nutné se po rozhodnutí pro variantu s jiskřištěm ještě o něco starat? V současné době je u většiny rodinných domů zbytečné zvažovat pouze použití jiskřišť Typu 1. Také kombinace jiskřiště a varistorového svodiče přepětí není v situaci, kdy rodinný dům obsahuje pouze jeden rozváděč, tím nejšťastnějším řešením.
Ideální ochrana pro rodinný dům tedy je DEHNventil M (obr. 5). Tento kompletně zapouzdřený kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí na bázi dvojnásobného jiskřiště nabídne na minimálním prostoru nejen spolehlivou ochranu s ochrannou úrovní Up menším než 1,5 kV, ale vyhoví i v maximálně nevýhodné situaci (obr. 3), objekt v LPL I pouze s elektrickou přípojkou.
Jestliže by se majitel domu v budoucnosti rozhodl změnit charakter jeho využití, rozhodně nebude třeba svodič bleskových proudů z důvodu změny LPL měnit za lepší.
V rodinném domě, ve kterém většinou kromě hlavního rozváděče žádné další nejsou (obr. 4), je volena přímá koordinace mezi SPD Typ 1 DEHNventil M a SPD Typ 3 DEHNflex M (obr. 6).
Jako nejekonomičtější forma investice do SPD Typ 3 se v praxi ukázala jeho instalace až v okamžiku stěhování klienta do nového objektu, protože teprve tehdy nalézají chráněné spotřebiče své konečné místo. Nenastane pak situace, že rychlovarná konvice za sta korun je napájena z chráněné zásuvky.
V rodinných domech s telefonní přípojkou se uplatní i další kombinovaný svodič – Blitzductor XT BD 180 (obr. 7), jenž je určen pro ochranu vstupu telefonních vodičů. Samotná přepěťová ochrana na telekomunikačním vedení však nestačí; je třeba důsledně vyrovnat potenciál mezi „telefonní zemí “ a „zemí v objektu“.
Nachází-li se v objektu počítačová síť, je vhodné pro její ochranu použít DEHNpatch (obr. 8), svodič přepětí univerzálního použití v datových sítích do 48 V se zásuvkou RJ 45, jenž splňuje požadavky na Cat. 6.
Nedílnou součástí dobré ochrany před přepětím kromě přepěťových ochran a stínění je i kvalitní jímací soustava.
Další informace na: http://www.dehn.cz
 
Obr. 1. Parametry bleskového proudu podle ČSN EN 62305-1
Obr. 2. Ohrožení objektu zavlečením části bleskového proudu – nejčastější ohrožení
Obr. 3. Extrémní, ačkoliv v poslední době poměrně častá situace: rozdělení bleskového proudu
Obr. 4. Použití jednotlivých SPD
Obr. 5. DEHNventil M TNC – SPD Typ 1 – kombinovaný svodič
Obr. 6. DEHNflex M – SPD Typ 3
Obr. 7. Ukázka SPD pro komunikační sítě Blitzductor XT
Obr. 8. DEHNpatch, propojovací tzv. patch kabel s přepěťovou ochranou