časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nový elektroinstalační rozváděč golf

Hager Electro, s. r. o.
 
Nový golf (obr. 5) – více nápadů, více přizpůsobivosti. Není snadné zlepšit dobře zavede­ný výrobek, proto se inženýři společnosti Hager nechali inspirovat zákazníky, odborníky v elektrotechnice a využili jejich praktických zkušeností a doporučení. Výsledkem je nový milník v elektroinstalacích, který poskytuje mnoho nových vlastností usnadňujících každo­denní práci uživatele: více prostoru pro kabeláž, více variability – možnost montáže do zdi i do dutých příček, větší časovou úsporu díky zjednodušení montážních kroků či více po­hodlí při montáži do dutých příček díky kvalitním patentovaným příchytkám.
 
Společně s mottem Inovace z inspirace Hager představuje svoji zcela novou roz­vodnici golf. Skříň byla vytvořena v úzké spolupráci s odborníky z elektrobranže tak, aby optimálně splňovala požadavky praxe pro snadnou, kvalitní a čistou montáž. Nový golf je k dodání ve dvou provedeních: pro nástěnnou i zapuštěnou montáž. Verze pro zapuštěnou montáž splňuje požadavky testu žhavou smyčkou 850 °C, a proto je vhodná pro montáž do dutých příček. Bezproblémo­vou montáž do dutých příček umožňují pa­tentované rychloupínací pří­chytky se šrouby, které při montáži nevypadnou a kte­ré jsou součástí příslušen­ství (obr. 6). Všechny varian­ty rozvodnice golf je možné použít v bytové výstavbě pro přístroje do 63 A. Rozváděč třídy izolace II v bílé barvě lze montovat jak s dveřmi, tak bez nich. Ochrana, která závisí na způsobu instalace, je IP40, případně IP30. Dveře lze montovat vpravo i vlevo, přičemž velmi robustní pan­ty jsou garancí velké stabili­ty (obr. 7). Pro firmu Hager je samozřejmostí, že všechna provedení odpovídají směrni­cím RoHS a WEEE a jsou v souladu s nor­mou ČSN EN 60439-3.
 
Pozoruhodná je velká šíře nové produk­tové řady: obě varianty jak pro zapuštěnou, tak i nástěnnou montáž jsou vždy k dispo­zici v jedenácti různých velikostech skříní od 4 do 72 modulů. Za zdůraznění stojí pře­devším jednořadý rozváděč s 22 moduly, kte­rý při montáži nad vchodové dveře poskytuje více prostoru pro modulové přístroje než srov­natelné výrobky (obr. 8).
 

Vyznačuje se mnoha výhodami při montáži

 
Při vývoji výrobku kladl Hager důraz pře­devším na snadnou a rychlou montáž. Na okraji skříně pro zapuštěnou montáž jsou vyfrézované otvory, které umožňují tužkou na zdi přesně označit výřez pro rozvodnici (obr. 9). Kabely a vodiče je možné přehledně upevnit a zafixovat ve skříni pomocí integro­vaných míst, za které se kabely upevňují pří­chytkami z příslušenství (obr. 10) nebo běž­nými fixačními pásky (obr. 11). K tomu ještě nový golf poskytuje mnohem více prosto­ru pro kabeláž, a to jak mezi přístroji a svor­kovnicí PE/N, tak i za lištou DIN (obr. 12). Tyto lišty DIN jsou předvrtány pro montáž do skříně vedle krajních modulů (obr. 13). Tak je upevnění zpřístupněno i tehdy, když jsou moduly namontovány mimo rozváděč. Rov­něž praktické upevnění svorkovnice PE/N do držáku umožňuje rychlou montáž bez časově náročného šroubování (obr. 14). Bezproblé­mově je řešeno také zavedení kabelů: elek­trotechnikům usnadňuje práci vyjmutelná příruba a na spodní straně skříně předznače­né otvory k vylomení. Mezi další přednosti nové golf-generace patří následující inova­ce: kryt a dvířka se upevňují šroubem s poo­točením o 90 ° (obr. 15), transparentní popi­sovací štítky dodávají výrobku profesionální vzhled a dvířka lze chránit před neoprávně­ným otevřením klíčkem z příslušenství. Na­víc na každé skříni jsou montážní přednosti ilustrovány tak, aby je každý elektrotechnik mohl využít (obr. 11).
 
Kromě zmíněných výhod všech nových golf-rozváděčů varianta pro nástěnnou mon­táž navíc poskytuje tato zlepšení: Rozvod­nice pro nástěnnou montáž se upevní na zeď nejprve pomocí centrálně umístěného šroubu. Poté může elektrikář srovnat rozvá­děč pomocí vodováhy, a nakonec zafixovat čtyřmi dalšími šrouby. Pro zajištění ochra­ny se otvory pro upevnění zakryjí uzávěry z umělé hmoty. Velice praktické je použití distančních držáků při montáži více skříní. Je možné skříně srovnat svisle a vodorovně jako celek (obr. 16).
 

Přesvědčivý design

 
Nová golf-generace nepřesvědčuje jen po technické stránce, ale líbí se také vizuál­ně. Povrch dvířek, které jsou k dodání buď v bílé barvě, nebo průhledné, je v elegant­ním designu (obr. 17). Pro zapuštěnou mon­táž poskytuje Hager samolepicí dekorač­ní proužky v deseti různých barvách a vzo­rech, aby bylo možné vytvořit harmonický soulad k nejrůznějším úpravám a vzhledu stěn (obr. 18).
 
Další informace na: http://www.hager.cz
 

Obr. 5., Obr. 6., Obr. 7., Obr. 8., Obr. 9., Obr. 10., Obr. 11., Obr. 12., Obr. 13., Obr. 14., Obr. 15., Obr. 16., Obr. 17.,Obr. 18.