Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2017 vyšlo
tiskem 28. 6. 2017. V elektronické verzi na webu od 28. 7. 2017. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Konektory; Software; Značení a štítkování

Hlavní článek
Elektrická izolace a tepelná vodivost

Aktuality

Startuje hlasování veřejnosti o vítězích 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe V Praze byly 20. 6. 2017 slavnostně představeny nominované projekty 9. ročníku prestižní…

Nejnovější monopost týmu ČVUT eForce FEE Prague Formula se představil na Václavském náměstí Dne 16. června se v dolní části Václavského náměstí prezentoval tým Fakulty…

IQRF Summit 2017 svědkem reálných IoT aplikací Akce zaměřená na reálná řešení v oblasti chytrých měst, budov, domácností, transportu,…

Konference Internet a Technologie 17 Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, si Vás dovoluje pozvat na již tradiční…

Alza.cz se chystá revolučně ovlivnit prodej elektromobilů Jako první e-shop je totiž zalistuje do své stálé nabídky. První upoutávkou na tento…

Projekt studentů FEL ČVUT v Praze míří na celosvětové finále Microsoft Imagine Studentský startup XGLU, zabývající se vývojem bezbateriového glukometru, vybojoval…

Více aktualit

Nový elektroinstalační rozváděč golf

Hager Electro, s. r. o.
 
Nový golf (obr. 5) – více nápadů, více přizpůsobivosti. Není snadné zlepšit dobře zavede­ný výrobek, proto se inženýři společnosti Hager nechali inspirovat zákazníky, odborníky v elektrotechnice a využili jejich praktických zkušeností a doporučení. Výsledkem je nový milník v elektroinstalacích, který poskytuje mnoho nových vlastností usnadňujících každo­denní práci uživatele: více prostoru pro kabeláž, více variability – možnost montáže do zdi i do dutých příček, větší časovou úsporu díky zjednodušení montážních kroků či více po­hodlí při montáži do dutých příček díky kvalitním patentovaným příchytkám.
 
Společně s mottem Inovace z inspirace Hager představuje svoji zcela novou roz­vodnici golf. Skříň byla vytvořena v úzké spolupráci s odborníky z elektrobranže tak, aby optimálně splňovala požadavky praxe pro snadnou, kvalitní a čistou montáž. Nový golf je k dodání ve dvou provedeních: pro nástěnnou i zapuštěnou montáž. Verze pro zapuštěnou montáž splňuje požadavky testu žhavou smyčkou 850 °C, a proto je vhodná pro montáž do dutých příček. Bezproblémo­vou montáž do dutých příček umožňují pa­tentované rychloupínací pří­chytky se šrouby, které při montáži nevypadnou a kte­ré jsou součástí příslušen­ství (obr. 6). Všechny varian­ty rozvodnice golf je možné použít v bytové výstavbě pro přístroje do 63 A. Rozváděč třídy izolace II v bílé barvě lze montovat jak s dveřmi, tak bez nich. Ochrana, která závisí na způsobu instalace, je IP40, případně IP30. Dveře lze montovat vpravo i vlevo, přičemž velmi robustní pan­ty jsou garancí velké stabili­ty (obr. 7). Pro firmu Hager je samozřejmostí, že všechna provedení odpovídají směrni­cím RoHS a WEEE a jsou v souladu s nor­mou ČSN EN 60439-3.
 
Pozoruhodná je velká šíře nové produk­tové řady: obě varianty jak pro zapuštěnou, tak i nástěnnou montáž jsou vždy k dispo­zici v jedenácti různých velikostech skříní od 4 do 72 modulů. Za zdůraznění stojí pře­devším jednořadý rozváděč s 22 moduly, kte­rý při montáži nad vchodové dveře poskytuje více prostoru pro modulové přístroje než srov­natelné výrobky (obr. 8).
 

Vyznačuje se mnoha výhodami při montáži

 
Při vývoji výrobku kladl Hager důraz pře­devším na snadnou a rychlou montáž. Na okraji skříně pro zapuštěnou montáž jsou vyfrézované otvory, které umožňují tužkou na zdi přesně označit výřez pro rozvodnici (obr. 9). Kabely a vodiče je možné přehledně upevnit a zafixovat ve skříni pomocí integro­vaných míst, za které se kabely upevňují pří­chytkami z příslušenství (obr. 10) nebo běž­nými fixačními pásky (obr. 11). K tomu ještě nový golf poskytuje mnohem více prosto­ru pro kabeláž, a to jak mezi přístroji a svor­kovnicí PE/N, tak i za lištou DIN (obr. 12). Tyto lišty DIN jsou předvrtány pro montáž do skříně vedle krajních modulů (obr. 13). Tak je upevnění zpřístupněno i tehdy, když jsou moduly namontovány mimo rozváděč. Rov­něž praktické upevnění svorkovnice PE/N do držáku umožňuje rychlou montáž bez časově náročného šroubování (obr. 14). Bezproblé­mově je řešeno také zavedení kabelů: elek­trotechnikům usnadňuje práci vyjmutelná příruba a na spodní straně skříně předznače­né otvory k vylomení. Mezi další přednosti nové golf-generace patří následující inova­ce: kryt a dvířka se upevňují šroubem s poo­točením o 90 ° (obr. 15), transparentní popi­sovací štítky dodávají výrobku profesionální vzhled a dvířka lze chránit před neoprávně­ným otevřením klíčkem z příslušenství. Na­víc na každé skříni jsou montážní přednosti ilustrovány tak, aby je každý elektrotechnik mohl využít (obr. 11).
 
Kromě zmíněných výhod všech nových golf-rozváděčů varianta pro nástěnnou mon­táž navíc poskytuje tato zlepšení: Rozvod­nice pro nástěnnou montáž se upevní na zeď nejprve pomocí centrálně umístěného šroubu. Poté může elektrikář srovnat rozvá­děč pomocí vodováhy, a nakonec zafixovat čtyřmi dalšími šrouby. Pro zajištění ochra­ny se otvory pro upevnění zakryjí uzávěry z umělé hmoty. Velice praktické je použití distančních držáků při montáži více skříní. Je možné skříně srovnat svisle a vodorovně jako celek (obr. 16).
 

Přesvědčivý design

 
Nová golf-generace nepřesvědčuje jen po technické stránce, ale líbí se také vizuál­ně. Povrch dvířek, které jsou k dodání buď v bílé barvě, nebo průhledné, je v elegant­ním designu (obr. 17). Pro zapuštěnou mon­táž poskytuje Hager samolepicí dekorač­ní proužky v deseti různých barvách a vzo­rech, aby bylo možné vytvořit harmonický soulad k nejrůznějším úpravám a vzhledu stěn (obr. 18).
 
Další informace na: http://www.hager.cz
 

Obr. 5., Obr. 6., Obr. 7., Obr. 8., Obr. 9., Obr. 10., Obr. 11., Obr. 12., Obr. 13., Obr. 14., Obr. 15., Obr. 16., Obr. 17.,Obr. 18.