Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo
tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Aktuality

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Druhý ročník e-SALON bude větší a plný premiér čisté mobility Na úspěšnou premiéru e-SALON v roce 2018 naváže na výstavišti PVA v Praze Letňanech jeho…

FOR ARCH oslavil třicetiny! Největší stavební veletrh v ČR nemá konkurenci Stovky vystavovatelů napříč obory, tisíce spokojených návštěvníků, desítky novinek a…

Více aktualit

Nový analyzátor výkonu a kvality el. energie KEW 63 10 od Kyoritsu

Před dvěma roky uvedl přední japonský výrobce měřicí techniky na trh unikátní přístroj KEW 6300. Jde o třífázový přenosný wattmetr, který je vybaven mnoha funkcemi pro běžné měření proudu, napětí, výkonů (W, V·A, var), cos φ atd. Všechny tyto veličiny lze nejen přímo zobrazit na displeji LCD, ale i zaznamenávat. Protože přístroj je určen především k monitorování spotřeby energie pro dosažení úspor, je vybaven jednak velkou pamětí, jednak možností ukládat naměřené výsledky na paměťovou kartu a ty později pomocí programu vyhodnocovat. Unikátnost a praktičnost přístroje KEW 6300 jsou v délce záznamu, která může být až několik let. Možnost komunikace přes USB a připojení více přístrojů k programu na počítač současně z něho dělá vynikající nástroj pro místní sledování spotřeby energie v průmyslových dílnách – zde zpravidla téměř nikdo neví, jaký je momentální odběr a stav určitého stroje a kdy z výsledků takovýchto měření může vyplynout podstatná finanční úspora.
Nyní přichází Kyoritsu s novým přístrojem, který konstrukčně (tvarem skříně a koncepcí) navazuje na KEW 6300. Jde o nový analyzátor kvality energie KEW 6310 (obr. 1), jenž podstatně rozšiřuje schopnosti KEW 6300. Přístroj je zabudován v téměř stejné skříni, jen s poněkud větší výškou. Z obr. 2 je patrné, že je nyní vybaven barevným grafickým displejem. K ovládání se používá jen několik tlačítek, která spouštějí příslušné měření. Další volby jsou vybrány stisknutím soft-tlačítek, jejichž funkce je určena momentálním stavem přístroje. Naměřené údaje lze průběžně ukládat do paměti k dalšímu zpracování s využitím dodávaného programu. KEW 6310 je opět vybaven paměťovou kartou flash s kapacitou až 1 GB. Na ni lze ukládat údaje v podobě souborů, stejně jako na počítači. Přístroj je kromě konektoru USB a slotu pro paměťovou kartu vybaven dalšími šesti konektory pro připojení vnějších zařízení (obr. 2). Jedna dvojice konektorů se používá jako digitální ovládací výstup pro řízení vnějších zařízení. Další dva páry konektorů jsou analogové stejnosměrné vstupy 50 a 500 mV a 5 V pro ovládání. Přístroj sám může na jedné straně přijímat analogové řídicí signály a podle jejich stavu vykonávat akce a na druhé straně sám přímo ovládat vnější zařízení.
V horní části přístroje jsou umístěny napěťové i proudové vstupy pro přivedení vstupních signálů. Přístroj je čtyřkanálový, a může tedy měřit a analyzovat kromě signálů tří fází i proud na nulovém vodiči. Zajímavé a pro uživatele užitečné je, že pro čtvrtý kanál lze použít jiný klešťový adaptér, např. kleště pro unikající proudy KEW 8141, a mít tak možnost zaznamenávat a analyzovat i velmi malé proudy.
Dalším velmi užitečným rozšířením přístroje je napájecí adaptér KEW 8312 (obr. 3) pro napájení z měřené sítě při dlouhodobých měřeních.
Nyní něco o vlastních měřeních, které přístroj poskytuje. První sada měření jsou energetická měření. Přístroj nabízí dvanáct druhů energetických měření, které lze volit třemi funkčními tlačítky W, Wh a DEMAND. Jde o měření proudu, napětí, výkonů (W, V·A i var), cos φ a dále o všechna odpovídající měření odběru energie. Velmi zajímavá je možnost měřit regenerativní výkon; to dovoluje měřit výkon dodávaný malou soukromou elektrárnou do rozvodné sítě.
Mezi další zajímavosti patří i možnost měřit odběr pro úsporu energie, kdy přístroj průběžně měří a kontroluje předem nastavené množství energie (obr. 4). Je-li překročeno, lze tento stav uvedeným digitálním výstupem signalizovat.
Další sadou měření jsou měření kvality energie. Ta se volí modrým tlačítkem QUALITY. Přístroj KEW 6310 vykonává harmonickou analýzu na proudu, napětí i výkonu do 63. harmonické. Mezi další měření patří monitorování a záznam poklesů, výpadků a překmitů napětí, přechodových jevů i záznam zapínacího proudu, např. motorů (inrush). Analyzátor měří i napěťovou a proudovou nevyváženost a může zobrazit fázorový diagram. Nechybí ani funkce osciloskopu pro zobrazení tvaru průběhu proudu či napětí. Ke spuštění této funkce se používá tlačítko označené sinusovkou.
Tlačítkem QUALITY lze zvolit další zajímavou funkci: phase advance condenser; používá se k určení optimální kapacity kondenzátoru pro kompenzaci účiníku a výkonového faktoru transformátoru.
S přístrojem je dodáván program KEW PQA Master, který umožňuje nastavovat přístroj, dále analyzovat naměřené údaje i vytvářet zprávy z měření.
Z uvedeného popisu plyne, že přístroj má některé vlastnosti pevně zabudovaných analyzátorů, což bylo i cílem konstruktérů. KEW 6310 by měl být využíván jako přenosný přístroj pro průmyslové kontroly, ale také pro přechodná měření při dlouhodobější analýze v průmyslu. Proto je vybaven možností napájení z měřené sítě a dalšími vlastnostmi. Na obr. 5 je zobrazeno použití přístroje v terénu. Je patrné, že díky jeho rozměrům jej lze bez problémů umístit i do malých rozváděčů.
Jako měřicí proudové sondy lze použít jak klasické klešťové adaptéry, tak i pružné adaptéry KEW 8129 s průměrem měřicího otvoru až 150 mm a proudem až 3 000 A. Přístroj je konstruován v bezpečnostní kategorii CAT III 600 V a dalších evropských norem a plně vyhovuje náročným provozním podmínkám v průmyslu. Přihlédne-li se k zajímavé ceně, pravděpodobně půjde o potřebný přístroj, který na trhu chyběl.
Další informace o KEW 6310 i dalších přístrojích Kyoritsu lze získat u výhradního zástupce Kyoritsu v ČR, společnosti Blue Panther s. r. o., na adrese:
 
Blue Panther, s. r. o.
Mezi Vodami 29
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5
fax: 241 773 251
 
Obr. 1. Nový analyzátor kvality KEW 6310
Obr. 3. Napájecí adaptér KEW 8312
Obr. 2. Konektory pro připojení vnějších zařízení u KEW 6310
Obr. 4. Měření odběru pro úsporu energie
Obr. 5. Měření přístrojem KEW 6310 v rozváděči