časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové výrobky společnosti Elektropřístroj s. r. o.

|

číslo 2/2004

spínací a jisticí technika

Nové výrobky společnosti Elektropřístroj s. r. o.

Ing. Jaroslav Bursík, Elektropřístroj s. r. o.

Tuzemská firma Elektropřístroj, která je tradičním výrobcem spínacích přístrojů, zejména stykačů a nadproudových tepelných relé, může v současné době nabídnout široký sortiment výrobků pro spínání a ochranu elektrických pohonů pro různé spínací proudy od 9 do 1 000 A pro kategorii spínání AC-3/ /400 V. (z hlediska normy ČSN EN 60 947-1 se jedná o spouštění motorů s kotvou nakrátko a o jejich vypínání za chodu.)

Obr. 1

Výrobní program

Základem výrobního programu je produkce stykačů. Ty jsou vyráběny a dodávány na trh ve třech typových řadách:

a) řada C – od 9 do 80 A spínaného proudu; řada je vyráběna v modulovém provedení s moduly o šířce 45, 56 a 70b) řady V..F – od 85 do 250 A spínaného proudu (obr. 1),
c) verze pro těžký provoz VH (obr. 2) a VD (obr. 3) od 300 do 1 000 A.

Další podstatnou částí je výroba nadproudových tepelných relé řady T a spouštěčů motorů.

Veškeré výrobky odpovídají mezinárodním normám řady EN 60947. To znamená, že vyhovují všem současným požadavkům kladeným na spolehlivost, technickou úroveň a bezpečnost produktů dané kategorie nejen v České republice.

Obr. 2

Stykače řady C

V letošním roce firma pokračuje s rozsáhlou inovací stykačů řady C, která započala již v roce 2003. Harmonogram náběhu výroby byl poněkud zpomalen vlivem problémů, jež nastaly během povodní v roce 2002. Při nich firma vzhledem ke své poloze (Praha-Modřany) patřila mezi postižené podniky. Průběh inovací se však nezastavil a v současné době je převážná většina zmíněných výrobků již dodávána na trh.

K inovaci řady se přistupovalo z těchto hledisek:

  • Respektování některých připomínek a požadavků uživatelů (urychlení a usnadnění montáže, označení výrobku apod.).

  • Modernizace vzhledu (realizace požadavků na technickou úroveň výrobků, ale i na celkové estetické provedení výrobků).

  • Rozšíření řady o další modifikace z hlediska kombinace kontaktů.

  • Rozšíření řady z hlediska zvýšení spínacího výkonu stykačů v již existujících modulech.

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Inovace

Základní inovační znaky, které jsou podstatné pro budoucí uživatele, lze charakterizovat takto:

Obr. 8
  • Nejpodstatnější je změna barvy stykačů. Již tradiční bílo-černé provedení bylo v souladu se současným trendem nahrazeno šedo-černou kombinací. Tato změna barevného řešení se týká stykačů řady C včetně příslušenství, ale i řady V..F a tepelných nadproudových relé řady T. U stykačů C9.xx, C12.xx, C17.xx (obr. 4) a u zcela nového typu C23.xx se změnily i některé výlisky, které podstatně ovlivnily vzhled zmíněných přístrojů. Současně se mění i typ a grafika značení jednotlivých přístrojů.

  • Další podstatnou změnou, jež usnadňuje montáž, zejména při připojení nadproudového relé přímo na stykač, jsou zcela nové cívky se třemi svorkami. Při pohledu na stykač v montážní poloze jsou dvě svorky nahoře a jedna vpravo dole. Horní a dolní svorky vpravo jsou spolu propojeny.

  • Je i podstatně rozšířena nabídka provedení stykačů z hlediska možnosti různých kombinací počtů zapínacích a rozpínacích kontaktů, a to hlavních i pomocných. Dále se rozšířilo spektrum možností volby stykačů podle spínaného proudu (výkonu motoru).

V souvislosti se změnami v základní řadě stykačů nastávají i změny přístrojů, které z této řady konstrukčně vycházejí. Jedná se zejména o stykače pro spínání kondenzátorů.

Obr. 6. Obr. 7. Obr. 9.

Zde k již vyráběným novým typům C17.11C, C17.02C a C32.12C pro maximální výkon spínané zátěže 12,5 a 25 kvar přibude v průběhu roku 2004 typ C65.12C pro maximální výkon 50 kvar.

Základní změny se týkají i řady pomocných stykačů R.

Přehled různých variant stykačů a porovnání stykačů staré a nové řady C je uveden v tab. 1.

Tab. 1. Přehled různých typů stykačů staré a nové řady C a jejich porovnání

Staré provedení Prac. proud Ie (A) pro 400 V/50 Hz Počet hlavních kontaktů Počet pomocných kontaktů Šířka modulu (mm) Nové provedení
zapoj. rozpoj. zapoj. rozpoj.
C9 9 3 0 1 0 45 C9.10
  9 3 0 0 1 45 C9.01
C9.4 9 4 0 0 0 45 C9.0040
  9 2 2 0 0 45 C9.0022
C12 12 3 0 1 0 45 C12.10
  12 3 0 0 1 45 C12.01
C12.4 12 4 0 0 0 45 C23.0022
C17 16 3 0 1 0 45 C17.10
  16 3 0 0 1 45 C17.01
C17.4 16 4 0 0 0 45 C23.0022
  23 3 0 1 0 45 C23.10
  23 3 0 0 1 45 C23.01
  23 4 0 0 0 45 C23.0040
  23 2 2 0 0 45 C23.0022
C16M 16 3 0 1 1 56 C16.11
C25M 25 3 0 1 1 56 C25.11
C32M 32 3 0 1 1 56 C32.11
  40 3 0 1 1 56 C40.11
C44M 44 3 0 1 1 70 C44M*
C63M 63 3 0 1 1 70 C63M*
C72M 72 3 0 1 1 70 C72M*
  50 3 0 1 1 70 C50.11
  65 3 0 1 1 70 C65.11
  80 3 0 1 1 70 C80.11
C17.C 12,5 kvar 3 0 1 1 45 C17.11C
  12,5 kvar 3 0 0 2 45 C17.02C
C32.C 25 kvar 3 0 1 2 56 C32.12C
  50 kvar 3 0 1 2 70 C65.12C
Pozn.: * výběhový typ

Tab. 2. Proudové rozsahy tepelných nadproudových relé
Relé Proudová hodnota (A) Nastavení (A)
  0,17 0,1 až 0,17
  0,25 0,17 až 0,25
  0,36 0,25 až 0,36
  0,52 0,36 až 0,52
  0,75 0,52 až 0,75
  1 0,69 až 1
  1,45 1 až 1,45
T17 2,1 1,45 až 2,1
  3 2,1 až 3
  4,3 3 až 4,3
  6,3 4,3 až 6,3
  9 6,2 až 9
  13 9 až 13
  19 13 až 19
  25 17,2 až 25
  25 17,2 až 25
  35 24,5 až 35
T50 50 34,5 až 50
  14,5 10 až 14,5
  21 14,5 až 21
  30 21 až 30
T63 43 30 až 43
  63 43 až 63
  80 52 až 80

Současně s inovací stykačů řady C bylo barevně sladěno veškeré příslušenství, jež se k nim dodává. Jedná se o všechny typy pomocných kontaktů, odrušovací, časové, zesilovací členy a jednotky mechanického blokování.

Způsob uchycení a označení zůstaly zachovány. Je tedy teoreticky možná montáž tohoto příslušenství i na staré typy přístrojů. Naopak lze staré příslušenství montovat na nové výrobky.

Příslušenství

Podstatnými změnami prošla i řada tepelných nadproudových relé T. Zde kromě modernizace dosavadních typů T17 a T63 byl dán na trh zcela nový přístroj s označením T50.

Relé T17 lze opět montovat na stykače C9.xx, C12.xx, C17.xx, C23.xx i na stykače C16.11, C25.11, C32.11, C40.11 (obr. 5). Jelikož rozteče hlavních svorek stykačů jsou rozdílné, je druhý a třetí praporec relé výkyvný. Relé v patnácti typech pokryjí rozsah jištění 0,1 až 25 A. Dále je možná samostatná montáž relé s využitím adaptéru H17 (obr. 6) přímo na montážní panel.

Relé T50 lze připojit pouze nasunutím na stykače C16.11, C25.11, C32.11, C40.11, tři typy jsou dodávány pro rozsah 18 až 50 A.

Relé T63 je možné obdobně jako relé T17 (obr. 7) montovat buď přímo na stykače C44M, C63M (obr. 8) a C72M, na inovované typy C50.11, C65.11 či C80.11, nebo samostatně prostřednictvím adaptéru H63 (šest typů s rozsahem 14,5 až 80 A).

Všechna relé jsou dodávána se dvěma charakteristikami. Charakteristika T..I odpovídá vypínací třídě 10 A, charakteristika T..II vypínací třídě 20.

V souvislosti s výrobou relé T50 (obr. 9) byl změněn i dodávaný rozsah proudových hodnot jednotlivých typů relé. Proudové rozsahy a nastavení jednotlivých typů tepelných nadproudových relé jsou uvedeny v tab. 2.

Všechny uvedené skutečnosti jsou podrobně popsány v hlavním katalogu společnosti Elektropřístroj, který je k dispozici v tištěné i elektronické podobě. Případní zájemci mohou zde nebo na kontaktní adrese firmy – viz inzerát níže – získat další informace.

Elektropřístroj s. r. o.
Mezi Vodami 1955
143 03 Praha 4 - Modřany
tel.: 261 106 111
http://www.epm.cz