časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nové výrobky firmy Dehn + Söhne pro ochranu před bleskem a přepětím

|

Nový systém upevnění DEHNiso-DLH vodičů na ploché střechy
 
Ing. Jiří Kutáč, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG,
organizační složka Praha
 
Firma Dehn + Söhne vyvinula nový systém upevnění vodičů (obr. 1) pod označením DEHNiso-DLH (Dachleitungshalter, střešní držák vodiče), který je určen především pro nižší ploché střechy budov, např. sklady, logistická centra a výrobní haly.
 
Nové izolační držáky se vyrábějí ve dvou délkových provedeních 295 a 435 mm, což odpovídá dostatečné vzdálenosti pro vzduch 150 a 250 mm. Držáky jsou vyrobeny z tvrzeného sklolaminátu (GFK – glasfaserverstärkter Kunststoff) a upevňují se do betonového podstavce, pod který se může umístit podložka z PVC. Všechny komponenty lze dodat jednotlivě tak, aby bylo možné danou situaci variabilně vyřešit přímo na místě. Výrobky této řady byly navrženy s ohledem na rychlost větru pro zóny I–III (126,7 až 161,5 km·h–1). Maximální vzdálenost mezi sousedními držáky je stanovena na 1,2 m.
 
V systému je možné kombinovat jímací tyče z hliníku a z GFK (obr. 2). Jímací tyče, které mají dolní díl z GFK a horní díl z hliníku, umožňují dosažení větší dostatečné vzdálenosti za předpokladu ukotvení jímací tyče o délce 2 m do dvou na sobě položených betonových podstavců. U této varianty je možné připojit až čtyři svody (obr. 3).
 

Svodič přepětí DEHNguard® M/S…CI s integrovanými pojistkami

 
Jde o modulární svodič přepětí (SPD) podle ČSN EN 61643-11 (Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkoušky) typu 2 s integrovaným předjištěním (obr. 4). Podle koncepce zón ochrany před bleskem by měl být instalován na rozhraní zón LPZ 1 a vyšších.
 

Výhody DEHNguardu M/S…CI:

 • vnitřní zapojení s kombinací sériového spojení varistoru a jiskřiště,
 • schopnost svádět v jedné fázi impulzní proudy až do vrcholové hodnoty 25 kA (vlny 8/20 μ),
 • ochranná úroveň do 1,5 kV,
 • bez svodovych proudů,
 • přímá energetická koordinovatelnost s následnými svodiči přepětí v produktové řadě Red/Line,
 • integrované termodynamické odpojovací zařízení – vysoký stupeň kontroly svodiče přepětí,
 • max. připustné trvalé napětí Uc = 275 V, o zkratová odolnost 25 kA efektivních.

Použití v praxi:

Svodič DEHNguard M/S…CI je vhodný především pro průmyslové rozvody, ve kterých se nevyžaduje předjištění do hodnoty zkratového proudu 25 kA.
 

Svodič bleskových proudů a přepětí Blitzductor® XTU ML2 BD S 0-180

Dvoupólový svodič s univerzálním napěťovým rozsahem s technologií actiVsense (obr. 5). Dokáže automaticky rozpoznat provozní napětí a optimálně přizpůsobit ochrannou úroveň.
 

Výhody Blitzductoru BXTU ML2 BD S 0-180:

 • univerzální napěťový rozsah 0 až 180 V pro stejnosměrné napětí 0 až 127 V pro střídavé napětí:
  – pro dvě žíly symetrického rozhraní galvanicky oddělené od potenciálu země,
  – pro přímé a nepřímé připojení stínění;
 • kombinovaný svodič bleskového proudu a přepětí:
  – schopnost svádět bleskové proudy 10 kA (10/350 μ),
  – nízká ochranná úroveň vhodná také pro koncová zařízení;
 • možnost instalace do 90 % všech informačnětechnických aplikací.
 • modulový svodič složený ze základního dílu a ochranného modulu:
  – umožňuje jednoduchou výměnu modulů,
  – při vyjmutí či zastrčení modulů nedochází k přerušení provozního signálu (tato funkce je určena speciálním spínacím kontaktem, který se nachází v základním dílu);
 • s integrovaným kontrolním systémem Life-Check, který umožňuje:
  – kontrolu bez demontáže modulů – (ztráty ochrany),
  – včasnou diagnostiku porušeného svodiče;
 • instalace do standardního základního modulu BXT BAS.

Svodič bleskových proudů a přepětí Blitzductor® XTU ML2 BD HF EX6

Svodič bleskového proudu a přepětí pro jiskrově bezpečné obvody. Chrání obvody MaR a systém BUS
v prostředích s nebezpečím výbuchu (např. Profibus DP).
 

Výhody Blitzductoru BXTU ML2 BD HF EX6:

 • maximální stejnosměrné napětí svodiče 6 V,
 • ochrana dvou žil v jiskrově bezpečných obvodech – svodič v příslušném uzávěru vhodný pro zónu EX 1,
 • ochrana obvodů MaR a RS-485,
 • mezní frekvence 100 MHz,
 • integrovaný kontrolní systém LifeCheck umožňující rychlou kontrolu bez demontáže modulů pomocí mobilní konzoly DRC LC M3+ nebo stacionární konzoly DRC MCM XT pro normální prostředí,
 • certifikát KEMA 06 ATEX 0274 X, klasifikace II 2 G Ex ib IIC T4/T5/T6,
 • ochranný modul a základní díl BXT BAS EX se objednávají zvlášť.

Svodič přepětí DEHNpipe CD HF EXD 5 M

 
Svodič přepětí pro ochranu obvodů MaR a systému BUS v prostředích s nebezpečím výbuchu (např. Profibus DP).
 

Výhody svodiče DEHNpipe CD HF EXD 5 M:

 • instalace svodiče podle koncepce ochrany před bleskem na rozhraní 0B–2,
 • jednoduchá montáž v technologických zařízeních s rezervní kabelovou vývodkou,
 • v provedení kabelové vývodky pro prostředí s nebezpečím výbuchu, v provedení s pevným uzávěrem EX (d) s krytím IP67,
 • certifikát KEMA 04 ATEX 2190 X, klasifikace II 2 G Ex d IIC T5.T6.

DEHNsupport – Modul Distance Tool pro výpočet dostatečných vzdáleností

 
Nadstavba základního softwaru DEHN-support – Distance Tool je určena pro kreslení a výpočet dostatečných vzdáleností s ve 3D (obr. 6) pro všechny typy střech. Modul je možné dokoupit k základní verzi programu.
 
Pozn.:
Základní verze programu DEHNsupport je určena pro instalaci na dva počítače.
 
Obsahuje:
 • výpočet rizik,
 • návrh ochranných prostorů jímací soustavy,
 • výpočet dostatečných vzdáleností s ve 2D,
 • kontrolu návrhu zemničů v provedení A i B.
Další informace nejen o výrobcích a cenách, ale i o seminářích společnosti Dehn + Söhne lze získat (viz také inzerát na 4. str. obálky) na: http://www.dehn.cz
 
Obr. 1. Podpěra vedení na střechy DEHNiso-DLH – průběh montáže
Obr. 2. Jímací tyč GFK/Al
Obr. 3. DEHNiso – DLH podpěra vedení na střechy
Obr. 4. Svodič přepětí DEHNguard® M/S…CI
Obr. 5. Svodič bleskových proudů a přepětí Blitzductor® XTU ML2 BD HF EX6
Obr. 6. Software DEHN Distance Tool
 
Tab. 1. Možná provedení svodiče DEHNguard M/S…CI
Tab. 2. Provedení svodiče BXTU ML2 BD S 0-180
Tab. 3. Provedení svodiče BXTU ML2 BD HF EX 6
Tab. 4. Možná provedení svodiče DEHNpipe CD HF EXD 5 M