časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové rozváděčové skříně Moeller

Ing. Milan Hubálek, Ph.D., Moeller Elektrotechnika s. r. o.
 

Úvod

Firma Moeller nabízí vedle kompletní řady instalačních přístrojů též ucelenou nabídku rozváděčových skříní a rozvodnic. Oceloplechové rozváděčové skříně touto dobou procházejí generační obměnou.
 

Rozváděčový systém Profi Plus

Oblíbený rozváděčový systém Profi Line je nahrazován novým systémem Profi Plus. Základní koncepce zůstává stejná, nové rozváděče ale obsahují mnoho vylepšení. Jsou nabízeny v provedení pro montáž pod omítku nebo na omítku a také jako samostatně stojící skříně. Všechny tři varianty jsou k dispozici v základním provedení s krytím IP30 a ve velkém krytí IP54.
 
Provedení pro montáž pod omítku koncepčně zcela vychází ze systému Profi Line. Opět jde o třístupňový systém skládající se z ochranného rámu pro zazdění, montážního rámu pro přístroje a rámu s dveřmi. Tím je zaručena maximální flexibilita, ale i pohodlnost montáže. Dveře s rámem lze montovat až po dokončení všech stavebních úprav, nehrozí tedy jejich poškození při zazdívání. Přístrojový montážní rám umožňuje kompletaci elektrických prvků rozváděče mimo vlastní skříň, např. v pohodlí dílny (obr. 1).
 
Koncepce naomítkových skříní doznala několika změn. První z nich se týká verze IP30. V provedení Profi Plus představuje stavebnicový systém i z pohledu vnějšího pláště skříně. To přináší několik výhod. Jelikož základním stavebním a nosným prvkem je zadní rám skříně, lze bočnice a vrchní a spodní kryt doplnit až po montáži přístrojové části. Tím je zajištěna maximální přístupnost pro zapojení přívodů a vývodů. Druhou výhodou stavebnice je menší skladová a logistická náročnost a též univerzalita. Bočnice a vrchní/spodní kryty jsou univerzální pro danou výšku, resp. šířku rozváděče.
 
Podstatnou novinkou, která se týká nejen obou verzí naomítkových rozváděčů, ale i samostatně stojících skříní, je skutečnost, že vnitřní přístrojový rám vůbec nemusí být použit. Přístrojové lišty (samostatné nebo např. s držákem, umožňujícím změnu hloubky), montážní desky a sady lze montovat přímo na nosný rám na zadní stěně rozváděče. To je výhodné zejména pro aplikace, kdy skříň obsahuje pouze menší počet instalačních přístrojů a použití kompletního rámu by v takovém případě nebylo ekonomické.
 
Další výhodou je větší nosnost bez použití přístrojového rámu (obr. 2).
 
Samostatně stojící skříně jsou koncepčně obdobné skříním na omítku. Rozdílem je především skutečnost, že jde o skříně svařované i v případě IP30. Vnitřní konstrukce je shodná, lze využít jak přímé montáže na zadní rám, tak i montážní přístrojový rám. Důležitou novinkou je možnost použití montážního přístrojového rámu pouze pro část výšky skříně. To umožňuje efektivní kombinaci např. výkonové a instalační části v jednom rozváděči.
 
Kromě vylepšení základních konstrukcí skříní přináší systém i nové univerzální prvky. První skupinou jsou montážní sady. Ty usnadňují montáž daného prvku Moeller bez nutnosti mechanické úpravy jakýchkoliv držáků apod. Sady se obvykle skládají z montážního panelu, krycí desky a spojovacího materiálu. Patří sem především sady pro montáž jističů NZM nebo sady pro montáž sběrnicového systému SASY 60i. Sady pro jističe NZM jsou k dispozici pro typové velikosti 1, 2 a 3. Lze tudíž snadno montovat jisticí prvky až do maximálního jmenovitého proudu skříní 630 A. Jističe je možné pomocí sad montovat ve svislé i vodorovné poloze, a to samostatně nebo více jističů najednou, kombinovat jističe různých typových velikostí na jedné sadě či instalovat jističe s otočnou rukojetí a dveřní spojkou (obr. 4).
 
Zajímavou a užitečnou novinkou je přístrojový modul do elektroměrových van. V aplikacích elektroměrových rozváděčů se při použití širokých skříní často stává, že nejsou všechny pozice obsazeny elektroměry. Nové moduly umožňují využití volného prostoru v elektroměrové vaně pro instalační přístroje. Lze je montovat do krajních poloh vany, modul obsahuje dvě přístrojové lišty. Každá lišta může být osazena přístroji v celkové šířce až 9 TE (obr. 5).
 

Skříňové rozváděče XVTL

Nová generace rozváděčových skříní do 2 500 A nese označení XVTL. Jde o rozváděče pro použití jako samostatně stojící skříně i pro řadové skříně v rozvodnách. Vychází z původní koncepce skříní SVTL, nyní však s plnou kompatibilitou s prvky systému Profi Plus a mnohými dalšími vylepšeními (obr. 6).
 
Skříně jsou opět dostupné pro dva různé stupně krytí, a to IP40 a IP55. Rozváděče XVTL jsou nyní již v základu k dispozici v několika výškách (1 400, 1 600, 1 800 a 2 000 mm). Přibyla taktéž hloubka 300 mm.
 
Do XVTL lze integrovat v podstatě veškeré příslušenství systému Profi Plus. Tak jako u SVTL existoval adaptér pro upevnění montážního rámu Profi Line, je možné i do XVTL zakomponovat montážní rám Profi Plus. Důležité ovšem je, že možnosti použití nových skříní jsou mnohem větší. Předně existují dva typy adaptérů. Zadní adaptér ve své podstatě představuje zadní nosný rám naomítkových a samostatně stojících skříní Profi Plus. Druhý, přední adaptér umožňuje upevnění montážního rámu Profi Plus. Samozřejmostí je možnost současného užití obou typů adaptérů. V takovém případě lze k XVTL přistupovat z přední strany jako k samostatně stojící skříni Profi Plus se všemi jejími dostupnými možnostmi použití. I zde může být navíc použit např. montážní přístrojový rám pouze pro částečnou výšku rozváděče, a tak snadno kombinovat výkonovou a instalační sekci v jedné skříni. Přední adaptér se používá i pro upevnění krycích desek bez použití přístrojového rámu. Lze tedy velmi snadno vykonat montáž jističe NZM4 na vertikální nosníky i s možností jeho zakrytování krycími deskami (obr. 7).
 
Důležitou součástí sortimentu příslušenství XVTL jsou držáky sběrnic až do maximálního jmenovitého proudu 2 500 A. K dispozici je jednak klasické řešení s umístěním hlavních sběrnic nahoře, ale i výhodnější varianta pro sběrnice upevněné vzadu ve skříni. Taková konfigurace přináší jednak úsporu místa, jednak snadnější možnost propojení s přístroji (obr. 8). Důležitým rysem obou systémů je skutečnost, že připojení odboček z hlavních sběrnic je provedeno bez nutnosti vrtání do těchto sběrnic. Tím se značně zjednoduší a zrychlí montáž a zároveň již nemohou nastat problémy při připojování sběrnic v osazeném rozváděči, kdy vrtání sběrnic je velmi problematické z hlediska odlétávajících vodivých měděných třísek a prachu (obr. 9).
 

Software pro návrh rozváděčů

Samozřejmou podporou návrhu nových rozváděčů je konfigurační program nesoucí označení M-Profil. Vychází z oblíbeného programu FG Profil-LT. Kromě návrhů rozváděčů se skříněmi Profi Plus a XVTL lze uskutečnit návrh všech ostatních rozvodnic a skříní Moeller. Navíc je možné počítat oteplení navrženého rozváděče.
 
Další informace lze získat na adrese:
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Eaton Electrical Group
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 440
 
Obr. 1. Koncepce podomítkových rozváděčů Profi Plus
Obr. 2. Skříň Profi Plus IP30 v provedení na omítku
Obr. 3. Samostatně stojící skříň Profi Plus s výkonovou a instalační částí
Obr. 4. Jistič NZM s dveřní spojkou v rozváděči Profi Plus
Obr. 5. Elektroměrová vana s instalačním modulem
Obr. 6. Rozváděčová skříň XVTL
Obr. 7. Skříň XVTL s adaptéry Profi Plus
Obr. 8. Skříň XVTL s hlavními sběrnicemi nahoře (obr. vlevo) a vzadu (obr. vpravo)
Obr. 9. Detail napojení na hlavní sběrnice vzadu. Připojení je provedeno bez vrtání hlavních sběrnic