časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové přenosné přístroje KIMO pro měření neelektrických veličin

|

Ing. Pavel Mareš, Blue Panther s. r. o.
 
Teplota, tlak, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu či objemový průtok jsou nejčastěji sledované neelektrické veličiny v oblasti vytápěcích nebo klimatizačních systémů a potravinářství. Francouzská společnost KIMO má dlouhou tradici ve výrobě měřicích přístrojů pro tyto veličiny. Je výrobcem jednoúčelových provozních čidel, záznamníků dat pro trvalé monitorování provozních veličin a dalších měřicích přístrojů spojených s měřením teploty nebo parametrů a kvality ovzduší. V tomto článku bych rád představil nové ruční přístroje tohoto výrobce.
 
Ruční měřicí přístroje KIMO se vyrábí ve třech modelových řadách Class 100, Class 200 a Class 300, přičemž v každé řadě jsou zastoupeny modely pro měření teploty, tlaku, relativní vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu, otáček, kvality vzduchu, hluku, luxmetry a další.
 
Modelová řada Class 100 je zastoupena jednoúčelovými měřicími přístroji s jedním nebo se dvěma kanály (např. odporový teploměr nebo teploměr s termočlánkem) a přístroji kombinujícími některé funkce (teplota + relativní vlhkost, tlak + rychlost proudění apod.) – viz obr. 1.
 
Řada přístrojů Class 200 kombinuje více měřicích funkcí v jednom přístroji (např. měření teploty, tlaku, rychlosti proudění, objemový průtok). Přístroj tvoří základní měřicí jednotka, do které je možné zasunout mnoho přídavných modulů (obr. 2). Příkladem může být čtyřkanálový modul pro měření teploty pomocí termočlánků, dvoukanálový modul pro odporové teploměry nebo diferenciální tlakové moduly s různými rozsahy. Výhodou tohoto řešení je možná rozšiřitelnost základního přístroje o další funkce či rozsahy.
 
Nejuniverzálnějším přístrojem je výrobek řady Class 300 (také pod označením AMI 300). Podobně jako v předchozím případě je i tento přístroj vybaven dvěma univerzálními vstupy pro připojení sond s možností rozšíření o veškeré další moduly. Ergonomický tvar, ovládání a přehledný barevný displej jsou zárukou příjemné práce s tímto přístrojem (obr. 3).
 

Komunikace s PC

 
Ruční přístroje KIMO lze používat také jako záznamníky dat. Přístroje Class 200 umožňují záznamenat až 8 000 hodnot, Class 300 až 12 000 hodnot. Tato funkce slouží k dlouhodobému sledování či kontrole měřených veličin. Příslušenstvím přístroje je software pro komunikaci a zpracování dat na PC. Software zajišťuje stahování dat, správu databáze naměřených výsledků a konfiguraci měřicího přístroje. Komunikace mezi přístrojem a PC probíhá buď přes USB rozhraní, nebo bezdrátově.
 

Široký výběr měřicích sond

 
Systém přenosných přístrojů KIMO zahrnuje širokou škálu inteligentních měřicích sond. K přístroji se připojují prostřednictvím konektoru mini-DIN. Přístroj připojenou sondu automaticky rozpozná a provede vlastní nastavení s ohledem na druh měřené veličiny a rozsah sondy. KIMO nabízí i možnost bezdrátové komunikace mezi sondou a měřicím přístrojem.
 

Měření teploty

 
Teplotní sondy (obr. 4) lze rozdělit podle principu měření do třech tříd. Jsou to odporové sondy, sondy s termistorem a sondy s termočlánkem. V každé třídě je zařazeno několik modelů lišících se rozsahem, tvarem, účelem použití nebo typem použitého snímače. Teplotní sondy pro potravinářský průmysl jsou vyrobeny ze speciálních inertních materiálů.
 

Anemometry – měření rychlosti proudění a průtoku vzduchu

 
Anemometrické sondy pracují na dvou rozdílných principech. První typ k měření rychlosti vzduchu používá klasickou turbínu (obr. 5). Rychlost proudění je úměrná rychlosti otáčení turbíny. Jiný princip používají takzvané hotwire sondy. Sonda se skládá z teplotního snímače, topného tělíska a regulačního obvodu. Vzduch proudí okolo topného tělíska a ochlazuje jej, teplotní snímač měří jeho teplotu. V závislosti na této teplotě zasahuje regulační smyčka, která zajišťuje, aby teplota topného tělíska zůstávala stabilní. Rychlost proudění vzduchu je pak úměrná proudu potřebného k udržení stálé teploty. Objemový průtok je automaticky vypočítáván ze zadaného tvaru a rozměru potrubí.
 

Manometry – měření tlaku, rychlosti proudění a průtoku vzduchu

 
Moduly pro měření tlaku jsou dodávány v několika rozsazích. Jejich provedení je diferenciální. Díky tomu umožňují např. měření tlakového spádu na filtrech vzduchotechniky apod. Měření diference tlaku je i podstatou měření rychlosti proudění vzduchu pomocí pitotovy trubice. KIMO dodává několik typů Pitotových trubic, lišících se tvarem, délkou průměrem a dalšími parametry.
 

Další sondy

 
Jak již bylo řečeno, přístroje KIMO umožňují měření i dalších neelektrických veličin. K tomuto účelu se dodává mnoho sond, např. pro měření vlhkosti vzduchu, kvality vzduchu (měření obsahu CO2) nebo měření otáček. Sonda pro měření otáček pracuje na dvou principech: buď jako kontaktní (měření otáček, obvodové rychlosti a rychlosti posuvného pohybu), nebo na principu optického snímače.
 

Nové solarimetry a luxmetry KIMO

 
Solarimetr je přístroj určený k měření intenzity dopadajícího slunečního záření. Používá se buď ke zjištění intenzity solární energie v dané oblasti s ohledem na využitelnost solárních článků, nebo kontrole účinnosti již instalovaných solárních článků. Solarimetr měří okamžitý výkon dopadajícího slunečního záření ve spektru AM1,5 v jednotkách W·m–2 a integruje celkovou dopadající energii v jednotkách W·h·m–2. Společnost KIMO vyrábí v této oblasti dva typy přístrojů pod označením SL 100 a SL 200 (obr. 6). Přístroj SL 100 je určen k pouhému okamžitému měření dopadajícího výkonu a energie za daný časový interval. Model SL 200 je vybaven pamětí pro ukládání průměrných hodnot dopadajícího výkonu. Průměrovací interval je 60 s, paměť umožňuje pořídit záznam dlouhý až 31 dní. Uložené hodnoty jsou pak přeneseny do počítače, ve kterém mohou být vyhodnocovány a porovnávány s křivkou skutečného vyrobeného výkonu slunečními kolektory za dané období. Přístroj KIMO LX 100 (obr. 7) vypadá podobně jako již zmíněné solarimetry, v tomto případě se však jedná o luxmetr, tedy přístroj sloužící pro měření intenzity osvětlení. Více informací o produktech společnosti KIMO lze získat na webové adrese: www.blue-panther.cz
 
Obr. 1. HD 100 – přístroj pro měření teploty a relativní vlhkosti
Obr. 2. Přístroje Class 200 využívají výměnné moduly
Obr. 3. AMI 300 – univerzální měřicí přístroj
Obr. 4. Univerzální potravinářská teplotní sonda
Obr. 5. Sondy pro měření rychlosti proudění vzduchu
Obr. 6. Solarimetr KIMO SL 100
Obr. 7. Luxmetr KIMO LX 100