Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

MSV 2009 s programem Benefit

Jiří Erlebach, Veletrhy Brno, a. s.
 
Řada firem se v současnosti potýká s nedostatkem volných finančních prostředků, ale zá­roveň si uvědomuje, že neúčastí na veletrhu by svou situaci a budoucí vyhlídky dále zhor­šila. Společnost Veletrhy Brno vychází firmám postiženým ekonomickou krizí vstříc a na­bízí jim konkrétní pomoc v podobě akčních cen a speciálních bonusů.
 
51. mezinárodní strojírenský veletrh a 5. mezinárodní veletrh dopravy a lo­gistiky se koná od 14. do 18. září 2009 na výstavišti v Brně
 

Přihlášky za zvýhodněnou cenu

Strojírenství patří k odvětvím, na které recese dolehla nejtíživěji. Velká část firem již nyní čelí poklesu poptávky nebo se obá­vá snížení zakázkové naplněnosti v dalším období. Někteří tradiční vystavovatelé MSV z tohoto důvodu rozhodnutí o účasti na letoš­ním ročníku stále odkládají, popř. hledají no­vou a efektivnější formu. Společnost Veletrhy Brno proto přistoupila k mimořádnému pro­dloužení období, ve kterém je možné podat přihlášku k účasti se zvýhodněnou cenou za výstavní plochu. Vystavovatelé veletrhů MSV a Transport a Logistika mají tuto možnost do 30. května 2009.
 
Dalším mimořádným opatřením, které průmyslovým firmám usnadní rozhodování o účasti, je snížení záloh za výstavní plochu. U stánků do 20 m2se letos požaduje zálo­ha ve výši 20 %, u stánků do 100 m2ve výši 15 % a firmy s největšími expozicemi nad 100 m2zaplatí předem pouze 10 %. Přihláš­ka k účasti tak nebude vystavovatelům vázat více disponibilních finančních prostředků, než je nezbytně třeba.
 

Jak na veletrhu ušetřit

Program Benefit 2009 nabízí novým i již přihlášeným vystavovatelům také mnoho dal­ších výhod, které mohou účast na veletrhu významně zlevnit. Skladba bonusů přitom vychází z průzkumů vystavovatelů realizo­vaných na minulých ročnících a zaměřuje se na oblasti, které byly nejčastěji kritizovány.
 
Vystavovatelé strojních exponátů jistě při­vítají dvacetiprocentní cenové zvýhodnění přívodů elektrické energie i stlačeného vzdu­chu. Současně se o 15 % zlevňují manipulač­ní práce v areálu výstaviště, kterých využíva­jí zejména firmy s rozměrnějšími exponáty.
 
Další výhodou pro účastníky letošního ročníku je WiFi připojení zdarma a možnost bezplatného parkování na parkovištích mimo areál nebo v hale Expoparking; oba tyto bo­nusy jsou omezeny pouze kapacitou.
 
Uspořit lze také na pronájmu výstavní plochy. Nechce-li firma investovat do roz­sáhlé expozice, může zaujmout patrovým stánkem, který zaručeně upoutá pozornost návštěvníků. Patrovou plochu lze letos pro­najmout s padesátiprocentním cenovým zvý­hodněním.
 
Rovněž mohou firmy těžit z benefitů, kte­ré zvyšují efektivitu veletržní účasti. Nejúčin­nější reklama přímo v areálu výstaviště je na­bízena s dvacetiprocentní slevou; vztahuje se na pronájem reklamních ploch a nosičů i na realizaci reklamních aktivit. Zcela zdarma pak budou firemní pozvánky – oblíbený mar­ketingový nástroj vystavovatelů, kterého vyu­žívá až 25 % oslovených adresátů. Za uplat­něné pozvánky letos nebude vystavovatelům účtován žádný doplatek, takže mohou oslovit více svých zákazníků a obchodních partnerů.
 

Vystavovat je třeba i v době recese

Zkušenosti zahraničních firem z minulých ekonomických krizí ukazují, že rezignovat na marketingové aktivity znamená přiznat poráž­ku. Veletrhy v Německu, USA a dalších vy­spělých zemích v těchto obdobích „neskomí­rají“, ale naopak posilují pozice a využívají je jako odrazový můstek k novým expanzím v následujících letech konjunktury. Dobře to dokumentoval dubnový veletrh v Hannove­ru i další významné průmyslové veletrhy po­řádané v posledním období, kde se krize ne­projevila ani v zájmu návštěvníků, ani v počtu vystavovatelů, ale pouze v menší okázalos­ti expozic.
 
Pořadatelé MSV ve srovnání se stejným obdobím loňského roku registrují přibližně desetiprocentní pokles přihlášených firem. Mnoho tradičních účast­níků stále váhá, ale při­hlášeni jsou v podstatě všichni lídři jednotlivých oborů a zájem projevily také desítky nových vy­stavovatelů. Ti se hlásí především ze zahraničí, konkrétně např. z Němec­ka, Nizozemí, Švýcar­ska, Francie, Itálie, Pol­sko nebo Ruska, ale také z asijských zemí.
 
Trend zvýšeného záj-mu ze strany zahranič­ních firem potvrdil i první průmyslový veletrh, kte­rý v Brně proběhl v letoš­ním roce – dubnový Me­zinárodní veletrh a kon­gres korozivzdorných ocelí Stainless, kterého se zúčastnilo osmdesát tři procent (!) zahra­ničních vystavovatelů.
 
„Právě v době krize je dobré vystavovat,“ prohlásil zde Giancarlo Spotti, generální ře­ditel italského koncernu Marcegaglia, který se na tomto veletrhu představil vůbec popr­vé, a k tomuto dodal: „I když od účasti neo­čekáváme významné obchody, je velmi důle­žité dát partnerům najevo naši silnou přítom­nost na středoevropských trzích a seznámit je s naší nabídkou a možnostmi.“
 
Další informace mohou zájemci získat na we­bových stránkách společnosti: http://www.bvv.cz