časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Linka na výrobu plastových dílů s komponentami Murrelektronik

Inteligentní modul MICO zajišťuje provozní využitelnost strojů
 
Reportážní výjezd redakce časopisu Elektro do Českého Dubu u Liberce znamenal účast na téměř finálním oživení výrobní bezobslužné linky na výrobu plastových montážních a manipulačních dílů pro automobilový průmysl.
Linku na výrobu plastových výlisků pro automobilový průmysl (výrobce Arburg, SRN) zde ve spolupráci s firmou F.I.A. s. r. o. připravovala do provozu liberecká společnost ESY s. r. o. – F.I.A. s. r. o. byla dodavatelem celého technologického celku, ESY dodavatelem kompletní elektročásti a měla na starosti softwarové i hardwarové řešení řídicího systému zařízení.
Základními součástmi linky byly dva vstřikovací lisy, formovací lis, testovací stanice (kontrola elektrických a mechanických parametrů výlisků) a robotická manipulační část.
Zatímco silová elektroinstalace standardně řešila napájení pohonů linky a základní stavy byly již dodány výrobcem, vlastní oživení spočívalo v řešení řídicího systému linky pro komunikaci s jejími jednotlivými částmi, spolehlivém zajištění její bezobslužné funkce a signalizaci a kontrole jejích provozních stavů.
 
Spolehlivost
Jedním z hlavních faktorů zadání pro činnost výrobní linky byla spolehlivost. Nelze totiž připustit stav, aby zastříknutý lis zůstal stát z důvodu nějaké poruchy – výrobní ztráty by mohly být nedozírné.
 
Vedle spolehlivosti byla zásadním faktorem činnosti linky její bezobslužnost, pouze s kontrolou provozních stavů prostřednictvím světelného signalizačního sloupu.
 
Vlastní řešení bylo tedy firmou ESY projektově zvoleno s ohledem na spolehlivé zajištění důležitých funkcí linky – proto bylo nutné mít určitá zařízení v tzv. zabezpečené zóně. Řídicí systém linky byl rozdělen na dva okruhy:
 1.  zálohovaný okruh – zabezpečená zóna – obsahoval obvody a zařízení, které nesmějí být ohroženy ani krátkodobým výpadkem napětí,
 2. nezálohovaný – pro obvody, které výpadek přežijí (pomocné obvody apod.).
Protože německý výrobce linky je v SRN významným zákazníkem firmy Murrelektronik, bylo české zastoupení této firmy přizváno jako subdodavatel důležitých komponent k řešení i zde, v Českém Dubu. Navíc spolupráce ESY a Murrelektronik se osvědčila již v několika aplikacích. Technologická část zpracovávaná firmou ESY byla založena na komunikaci s lisy a robotikou (určovala, jak se má strojní část „chovat“), firma Murrelektronik svými komponentami zajišťovala napájení, zálohování a jištění systému.
 

Napájení a zálohování

Spolehlivé a plynulé zásobování systému potřebnými elektrickými parametry, to byla zásadní věc řešení. Pro napájení byly zvoleny dva spínané výkonové zdroje MCS 40-3× 400-500/24.
 
Protože takto výkonné napájecí zdroje už nejsou schopny přesně udržet potřebné napětí, je třeba pro výkonové, komunikační a bezpečnostní obvody řídicího systému použít zálohování.
 
Napájecí zdroje jsou schopny vykrýt dobu výpadku sítě až 20 ms, ale to s ohledem na parametry linky a nutnou spolehlivost nestačilo. Aby byly případné výpadky pokryty spolehlivě, byly proto navíc použity dva ochranné moduly MB Cap, které měly za úkol dostatečně zálohovat krátkodobé výpadky napětí. Moduly MB Cap mají tyto výhody:
 • zamezují krátkodobým výpadkům/skokům napětí,
 • umožňují bezpečné vypnutí stroje,
 • mají bezúdržbové kondenzátory,
 • mají dobu ochrany až 200 ms při 20 A, při menším odběru i více,
 • pokryjí 80 % všech chybových stavů,
 • poskytují dostatek času pro bezpečné vypnutí stroje,
 • umožňují provoz jak pro chráněný, tak pro nechráněný spotřebič,
 • mají volitelné režimy ochrany,
 • nabízejí neomezené paralelní řazení jednotek.

Jištění

Protože 40 A napájecích zdrojů je poměrně velký proud, bylo zapotřebí vyřešit i jištění. Pro jištění byl použit systém MICO (Murrelektronik Intelligent Current Operator) – modul pro bezpečnost a využitelnost strojního zařízení.
Modul MICO je vlastně inteligentní elektronická ochrana, která:
 • zajišťuje ochranu proti prohoření kabelů v aplikacích 24 V DC,
 • omezuje nebezpečné nadproudy,
 • rozliší funkční nadproud (nabíjení) od nebezpečného („pozná“ zkrat),
 • nabízí jednoduché nasazení pro proudové obvody PELV a SELV bez nutnosti galvanického oddělení,
 • umí signalizovat stav přiblížení k nastavené hodnotě (lze nastavit čtyři hodnoty nadproudu pro každý kanál),
 • signalizuje, který kanál, resp. obvod je v poruše,
 • může spolupracovat s PLC.
Zatímco „obyčejný“ jistič reaguje pomalu, je vhodný pouze pro vysoké nadproudy a je ovlivněn mechanicky a termicky, modul MICO rozpozná poruchu na vodičích, redukuje nebezpečí prohoření, ukládá letmé poruchy, omezuje výpadky napětí, a tak zkracuje možné doby odstávek. Modul MICO je inteligentní ochrana obvodů, která na rozdíl od běžných jističů umí ve víceobvodovém systému rozlišit plíživé zkraty a přetížení a vyhodnotit celkový stav obvodů. V uvedené aplikaci bezobslužné výrobní linky se zálohování a jištění prostřednictvím modulů MB Cap a MICO plně osvědčilo.
 
O konkrétních výhodách a parametrech modulů MICO firmy Murrelektronik bude pojednávat podrobnější článek v příštím čísle Elektra.
 
(redakce Elektro)
 
Obr. 1. Výrobní linka
Obr. 2. Moduly MB Cap a MICO
Obr. 3. Napájecí zdroje
Obr. 4. Rozváděčová skříň s komponentami Murrelektronik
 
Murrelektronik CZ, spol. s r.o.
Tel.: +420 377 233 935