časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Kabelové žlaby Jupiter z Koposu

|

Mgr. Marie Horská, Kopos Kolín, a. s.
 
Výstavba nových výrobních podniků a potřeba elektrotechnické instalace v průmyslu dala historicky podnět ke vzniku kabelového nosného systému kovových žlabů Mars v podniku Mars Svratka. Tento systém je charakteristický svými specifickými rozměry. Jedním z významných nástupnických výrobců tohoto systému je i Kopos Kolín. V ostatních evropských státech se však používají kabelové žlaby odlišných rozměrů, než jakými disponuje systém Mars. Pro komplexnost nabídky vyráběných žlabů vyvinul Kopos Kolín kabelové žlaby Jupiter, jejichž rozměry odpovídají celoevropským hodnotám. Moderní kabelový systém Jupiter je přizpůsoben potřebám montážníků a má mnoho technických předností.
 
Technické vlastnosti kabelového nosného systému Jupiter:
 • embosování (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvětšení tuhosti žlabů;
 • integrovaná spojka pro rychlou montáž;
 • příčně prolisovaný výstupek u žlabů a u příslušenství zaručující bezpečné zatahování kabelů bez poškození;
 • průchody pro kabely ve dně i v bocích pro snadné vyvedení kabelů;
 • podélný prolis víka pro zvětšení tuhosti;
 • příčný prolis vík od šířky 400 mm pro větší tuhost;
 • rozměry:
  výška bočnic: 35, 60, 85, 110 mm (Mars: 20; 50; 100 mm);
  šířka: 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600 mm (Mars: 40; 62; 125; 250; 500 mm).
Kabelový nosný systém Jupiter se vyrábí standardně v délce 3 m; na objednávku lze vyrobit i jiné délky (2, 4, 5 nebo 6 m).
Tloušťka plechu pro výrobu žlabů se pohybuje v rozmezí od 0,75 do 1,5 mm, tloušťka plechu vík je 0,6 až 1,25 mm.
 
Podle stupně korozního prostředí lze volit kromě standardního typu povrchu zinkování Sendzimir také žárové zinkování ponorem, povrch z laku epoxy i lakování polyesterem v tloušťce 60 nebo 100 μm.
 
Kabelový nosný systém Jupiter prošel zkouškou požární odolnosti a získal certifikát funkčnosti při požáru s klasifikací E 90 podle DIN 4102 čl. 12, P 90-R podle ZP 27/2008 a PS 90 podle STN 92 0205.
 

Spojování trasy

 
Jednotlivé žlaby, vybavené integrovanou spojkou, lze snadno spojovat zasunutím do sebe a zafixováním svorkami nebo šrouby. Spojování žlabu a příslušenství se vykonává rovněž nasunutím žlabu do prvku příslušenství a zajištěním šrouby.
 

Odbočení z trasy

 
Odbočení kabelové trasy lze provést použitím T-kusu nebo kříže na žlabech se stejnou výškou bočnice a se stejnou šířkou. Pomocí horizontální odbočky nebo univerzální spojky lze odbočit z trasy o stejné výšce bočnice, ale na jinou šířku žlabu.
 
Vyvést kabel z trasy je možné již prostřiženými otvory. Pro všechny velikosti otvorů dodává Kopos plastové průchodky, které lze snadno zacvaknout do žlabu. V nabídce je i chránič hran pro olemování konců žlabů.
 

Ohyb nebo vyhnutí trasy

 
Pro ohyb kabelové trasy se používají oblouky; pro rovinný ohyb je to oblouk O 90. Pro vertikální změny trasy je určen oblouk stoupající či klesající. Pro mírné zalomení je vhodné použít kloubovou spojku.
 

Upevnění trasy

Pomocí montážních prvků lze trasy připevnit na stěnu nebo na strop.
 

Upevnění na stěnu:

a) držáky DS, DT přímo na stěnu,
b) montážní profily na stěnu plus držák,
c) profily LTS přímo na stěnu.
 

Upevnění na strop:

a) panelový – pomocí stropních profilů a držáků lze vytvořit dvě kabelové trasy vedle sebe nebo více tras pod sebou,
b) trapézový – pomocí držáku a závitové tyče,
c) I-profily – pomocí upevňovacích svorek a závitové tyče,
d) CTS-profily – přímo na strop.
 

Kontrola

 
Na vodorovných trasách se doporučuje zkontrolovat ukotvení vík úchyty pro snížení usazování nečistot a prachu. Vývody z kabelového žlabu nesmějí mít ostré hrany, a proto je důležité osadit vývody průchodkami.
 
U svislých tras se doporučuje zkontrolovat upevnění svazku kabelů na nosných profilech a uzavření víka úchytem.
 
Vzhledem k tomu, že u rozsáhlých montáží kabelových žlabů lze počítat v podstatě s neomezeným množstvím spojů, je nutné vždy po dokončené montáži celé kabelové trasy ověřit účinnost doplňujícího pospojování podle čl. 413.1.6.2. ČSN 33 2000-4-41 (Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem).
 

Kvalita a spolehlivost

 

Kabelový nosný systém Jupiter splňuje všechny požadavky kladené na moderní systémy:

 • bezpečný a spolehlivý provoz kabelů,
 • přehlednost rozvodů,
 • snadnou a rychlou montáž,
 • možnost rychlého odstraňování poruch,
 • hospodárnost projektu,
 • rychlou dostupnost,
 • technickou podporu a poradenství.
Další informace mohou zájemci získat na webových stránkách společnosti: http://www.kopos.cz
 
Obr. 1. Kabelový žlab Jupiter
Obr. 2. T-kus
Obr. 3. Kříž
Obr. 4. Oblouk stoupající
Obr. 5. Oblouk klesající
Obr. 6. Oblouk 90°