časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Fenomén OEZ

|

OEZ patří mezi čelní společnosti na českém i slovenském trhu a v oblasti jištění na hladině nízkého napětí hraje v rámci koncernu Siemens významnou roli také v celé Evropě. Společnost dosáhla letos nejen rekordní úrovně výroby, ale v březnu slavnostně otevřela také novou výrobní halu, do které byla v rámci koncernu Siemens přesunuta produkce vzduchových jističů z Berlína. Díky této nové výrobě mohla společnost nabídnout dalších 180 nových pracovních míst.
 
Působení společnosti OEZ na elektrotechnickém trhu je již tradiční a její životaschopnost si zaslouží obdiv. Redakce Elektro se proto zajímala, v čem spočívá tajemství úspěchu této společnosti, a požádala současného generálního ředitele OEZ Ing. Romana Schiffera o rozhovor, ve kterém mu položila několik otázek.
 

Rozhovor s generálním ředitelem OEZ Ing. Romanem Schifferem

 
red.:
OEZ letos slaví významné jubileum – 70 let od svého založení. Jaké byly podle Vás nejdůležitější milníky v historii firmy na této úspěšné cestě?
 
GŘ Ing. Schiffer:
Samozřejmě tím základním milníkem byl rok 1941, kdy firma Wagner z Olomouce umístila do Letohradu výrobu pojistek, pojistkových spodků a vypínačů. Tak u nás byla založena tradice elektrotechnické výroby. Rozvoj firmy pak pomohlo odstartovat ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století stěhování do nového areálu za městem, kde firma působí dodnes. Tři písmena OEZ, jako Orlické elektrotechnické závody, se poprvé objevila roku 1952. Významnou změnou byla privatizace před sedmnácti lety. Poté OEZ významně rozšířil vlastní vývojové i obchodní aktivity a v rámci trhů střední a východní Evropy se stal významným hráčem. Tyto předpoklady pak stály za vstupem společnosti Siemens v roce 2007, která umožňuje další rozvoj OEZ.
 
red.:
Od vstupu koncernu Siemens do OEZ uplynuly více než čtyři roky. Jak byste je hodnotil z hlediska přínosu tohoto spojení pro OEZ? Nevznikla tímto spojením vnitřní konkurence?
 
GŘ Ing. Schiffer:
Rozhodně ne. Naopak zde můžeme hovořit jen o pozitivech a v mnoha případech až o superlativech, a to v několika rovinách. Zmíním se alespoň o výrobní, vývojové a sociální oblasti. Čtyři roky jsou velmi krátká doba, přesto si OEZ dokázal vybudovat ve skupině Siemens pozici lead factory pro kompaktní jističe MCCB a vzduchové jističe ACB. Za působení Siemens bylo v OEZ postaveno nebo zrekonstruováno několik výrobních hal, podařilo se rozšířit zkušebnu aj. Odborníci z OEZ jsou zapojeni do mezinárodních vývojových týmů v rámci celosvětové sítě Siemens, produktové portfolio neustále inovujeme a navíc jsme jej doplnili přístroji pro spínání a ovládání. V neposlední řadě nemohu nezmínit také významný sociální aspekt. Jen za poslední dva roky jsme navýšili počet zaměstnanců o třicet šest procent na současných 1 800, k tomu ještě dáváme práci i mnohým místním dodavatelům. Významně se tak podílíme na rozvoji celého Letohradska.
 
red.:
Jaké jsou strategické cíle OEZ v rámci koncernu Siemens v České republice?
 
GŘ Ing. Schiffer:
Mnohé už jsem zmínil v předchozí odpovědi. Hovořil jsem o výrobě, vývoji a sociální oblasti. Čtvrtým důležitým pilířem OEZ je samozřejmě obchod. Pokud se tedy ptáte na trh v České republice, chceme i nadále posilovat pozici OEZ jako předního hráče v oblasti nízkonapěťových spínacích a jistících přístrojů.
 
red.:
A cíle pro nejbližší budoucnost?
 
GŘ Ing. Schiffer:
V tomto směru plně ctíme koncernovou filozofii one product, one place. Znamená to, že intenzivně pracujeme na tom, abychom dostáli svému postavení lead factory pro produkty MCCB a ACB. Směrem k zákazníkům se snažíme, aby si naše firma nadále udržovala kvalitní obsluhu trhu a širokou škálu služeb, což jsou bezesporu naše konkurenční výhody.
 
red.:
OEZ působil dříve velmi aktivně na trzích ve východní Evropě – např. v Polsku, na Ukrajině a v Rusku. Ovlivnila integrace se Siemensem nějakým způsobem tyto zahraniční aktivity?
 
GŘ Ing. Schiffer:
Prodejní struktura Siemens je jiná, než jakou ji měl před vstupem koncernu OEZ. Reorganizace prodejní struktury stále ještě probíhá, což však neznamená, že OEZ není na východoevropských trzích zastoupen. Pro působení v zahraniční však už nevyužíváme jako prostředníka dceřiné firmy, ale obchodní partnery. V tomto směru je výjimkou Slovensko, kde máme dceřinou společnost již 15 let.
 
red.:
Byl byste ochoten prozradit čtenářům něco málo více o své osobě?
 
GŘ Ing. Schiffer:
Narodil jsem se a stále bydlím v Zábřehu na Moravě. Elektrotechnika je mým oborem už od střední školy. Následně jsem vystudoval Vysokou školu báňskou, fakultu elektro. Ve skupině Siemens pracuji již mnoho let, mám zkušenosti jak z oblasti obchodní, tak i výrobní. Od roku 2003 zastávám pozice na úrovni statutárních zástupců.
 
red.:
Co bylo Vaše dosavadní nejtěžší rozhodnutí?
 
GŘ Ing. Schiffer:
Zřejmě asi první změna místa výkonu práce, což byl odchod z Mohelnice do Trutnova.
 
red.:
Čeho si nejvíc vážíte u jiných lidí, popř. u svých spolupracovníků?
 
GŘ Ing. Schiffer:
Poctivosti a opravdové upřímnosti.
 
red.:
Co považujete za svůj největší profesní úspěch?
 
GŘ Ing. Schiffer:
To, že dnes mohu zastávat pozici, kterou mám, a jejím prostřednictvím tak napomáhat dalšímu rozvoji společnosti.
 
red.:
Řídíte se nějakým životním krédem? Jestliže ano, jakým?
 
GŘ Ing. Schiffer:
Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali vůči tobě.
 
red.:
Pěstujete nějaký sport? Jestliže ano, jaký?
 
GŘ Ing. Schiffer:
Mám rád cyklistiku a lyžování, oboje na rekreační úrovni.
 
red.:
Co právě čtete? Jakou literaturu máte rád?
 
GŘ Ing. Schiffer:
Abych pravdu řekl, vyjma odborné literatury nemám momentálně rozečtenou žádnou knihu, ale už se těším na dovolenou. Tam si vždy nějakou dobrou knihu přečtu, ale není to detektivka ani scifi.
 
red.: Děkuji za rozhovor.
 
(Kl)
 
Obr. Ing. Roman Schiffer, generální ředitel OEZ