časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

EuroSkills – šance pro mladé a šikovné

Ing. Bohumír Heinz,
Hospodářská komora České republiky
 
Celá odborná veřejnost, především Hospodářská komora České republiky (HK ČR), sleduje se znepokojením některé vývojové tendence, které ohrožují rozvoj a stabilizaci sektoru drobného a malého podnikání, pro který je charakteristický vysoký podíl řemeslné práce.
 
Je lépe zažehnout malé světýlko, než setrvávat v temnotě
(A. Einstein)
 
K rizikovým faktorům patří zejména chronický nedostatek kvalifikované pracovní síly s potřebnými řemeslnými dovednostmi a výskyt nehlášené práce, který umožňuje obcházení sociálního zabezpečení. Nízký a nadále klesající počet absolventů odborných škol a učilišť je způsoben zejména malou prestiží řemeslných profesí. Řemesla a živnostníci jsou u nás v ohrožení – to je bohužel naše blízká budoucnost. Oficiální údaje o chybějících kapacitách dělníků a řemeslníků na českém trhu neexistují (podle neoficiálních odhadů je to 250 až 300 tisíc). Jde o problém, který si naše republika zapříčinila sama, a to přibližně před patnácti lety, kdy začala kampaň: „všichni mladí by měli mít maturitu a pracovat rukama je ostuda“.
 
V současné době se celá Evropa stejně jako ČR potýká s problémem nedostatku řemeslníků, kteří v ekonomice chybějí. EuroSkills je založen na konceptu vidím, provádím a informuji.
 
Apely zřejmě nefungují a představa rodičů, že budoucnost dětí je v kanceláři (při nejmenším s maturitou), je sama o sobě tak zažitá, jako je zásadně chybná.
 
HK ČR silně vnímá současnou situaci, a proto zvyšování prestiže řemesel podporuje např. zaštiťováním či pořádáním národních soutěží. V září 2007 HK ČR získala oficiální souhlas od MŠMT ke zřízení Národního centra CzechSkills při HK ČR, které bude národní soutěže v odborných dovednostech zaštiťovat, iniciovat a vysílat vítěze soutěží na mezinárodní soutěže EuroSkills. Zároveň se ČR prostřednictvím HK ČR stala členem organizace ESPO (European Skills Promotion Organization), která mezinárodní soutěže pořádá.
 
Už více než padesát let symbolizují vrchol nejvyšší kvality odborného výcviku olympiády dovedností, oficiálně nazývané WorldSkills. Každé dva roky se stovky mladých, perspektivních lidí z celého světa shromáždí v doprovodu svých trenérů – odborníků v daném oboru, aby veřejnosti prezentovali své dovednosti a obstáli na poli náročných mezinárodních standardů. Na základě výběru z regionálních a národních soutěží, které jsou pořádané ve více než 45 zemích, představují tito mladí lidé tu nejlepší odbornou úroveň mezi svými vrstevníky. Soutěž EuroSkills navazuje na tradici celosvětových WorldSkills – odlišnost je zejména v důrazu na týmovou spolupráci. Shodou okolností jak evropská soutěž EuroSkills, tak naše národní CzechSkills měly v roce 2008 svou premiéru. Národní centrum CzechSkills při HK ČR na výběru soutěžících a zajištění jejich účasti na EuroSkills úzce spolupracovalo s příslušnými živnostenskými společenstvy, školami a dalšími organizacemi (firmami).
 
EuroSkills, jak anglický název napovídá, je porovnání dovedností a zručností, přesněji řečeno soutěž prezentující odborné dovednosti a zručnosti na evropské úrovni. EuroSkills se tak v rámci Evropy snaží navázat na dlouholetou tradici odborných soutěží na celosvětové úrovni. Jde o akce, které jsou určeny mladým lidem, kteří se vyučili nebo učí odborným dovednostem v rozličných odvětvích a na různých úrovních (soutěžící musí být ve věku 17 až 25 let).
 
Cílem je motivovat mladé lidi, aby absolvovali odborné vzdělání a uplatnili je jako zruční řemeslníci na trhu práce.
 
Národní centrum CzechSkills při HK ČR zaregistrovalo třicet soutěžících a jednoho náhradníka na soutěž EuroSkills 2008, která se konala 18. až 20. září v rotterdamské Ahoy aréně v Nizozemsku. Více než 40 tisíc návštěvníků mělo možnost živě spatřit dovednostní soutěže v akci a současně se i zúčastnit různých interaktivních ukázek a názorných předvedení. Celkem se soutěží zúčastnilo více než 415 soutěžících a soutěžilo se ve 49 profesích, a to od kadeřníka, přes elektrikáře až po floristku.
 
Největší český úspěch – 3. místo – zaznamenaly módní návrhářky z Plzně, 4. místa obsadili ve svých oborech instalatér Marek Kalianko, klempíř Petr Sadílek, Václav Kabourek a Jan Vintr (dopravní stavitelství) a 5. místo získal obkladač Pavel Wohlgemuth. V oboru elektrikář se čeští zástupci výrazněji neprofilovali – zlatou medaili získali elektrikáři Andreas Indrist z Rakouska a Marco Klinkers z Nizozemska. Z celkového počtu 29 soutěžících států se ČR umístila na 20. místě. Soutěž EuroSkills se koná každé dva roky, a ta příští se tedy uskuteční v roce 2010 v Polsku (soutěžící ve věku 17 až 25 let).
 
Obr. 1. Účastníci soutěže EuroSkills před halou Ahoy v Rotterdamu
Obr. 2. Elektrikář z ČR při instalaci svítidla
Obr. 3. Čeští soutěžící při týmové práci