časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Engineering Base

|

Silný nástroj pro nová řešení
 
Skupina EB, Technodat Elektro, s. r. o.
 
Společnost Technodat je dlouholetým dodavatelem univerzálních i oborových nástrojů elektro-CAD (Computer Aided Design, počítačem podporované kreslení) a CAE (Computer Aided Engineering, počítačem podporovaný inženýring) pro potřeby českých a slovenských projektantů. Svou nabídku softwarových nástrojů nyní rozšiřuje o nový produkt nové generace Engineering Base (EB). Tento produkt je díky svým vlastnostem favorizovaným nováčkem na českém a slovenském trhu. Software EB pochází ze sortimentu hannoverské softwarové společnosti Autotec A. G. Díky dlouhodobým zkušenostem s vývojem systémů Elcad, Ruplan a Autoplan zde vývojáři vytvořili zcela nový produkt, který je pro uživatele pohodlnější, přizpůsobivější a méně náročný na ovládání, něž je tomu u podobných konkurenčních produktů. Engineering Base je koncepcí a ovladatelností určen pro elektrotechniky celého světa, kteří běžně pracují s produkty řady Microsoft Office. Patří do skupiny databázových systémů a jeho data jsou ukládána na server SQL. Veškerá schémata jsou vytvářena v grafickém prostředí Visio MS Office.
 
V projektovém nástroji EB jsou veškeré údaje a informace související s konkrétním projektem uloženy ve stejnojmenné databázi. Lze je snadno editovat, kopírovat a přesouvat prostřednictvím projektového průzkumníku. Po otevření pracovního stromu kliknutím na adresář výkresu se spustí MS Visio a uživatel může vytvářet nová nebo editovat již vyhotovená schémata. V poměrně jednoduchém a intuitivním uživatelském prostředí MS Visio je pro každého projektanta velmi příjemné pracovat.
 
Veškeré grafické informace, se kterými projektant ve výkresu pracuje, mají své zástupce jak v hlavním stromu projektu, tak i v databázi projektu a jsou spolu vzájemně on-line propojeny. Při editování jakéhokoliv názvu nebo atributů prvku v databázi dojde ihned ke změně v projektovém stromu a na všech souvisejících výkresech bez jejich otevření. Je lhostejné, kde je prvek editován, protože všechny údaje ke každému zařízení v projektu jsou soustředěny na jednom místě – v projektové databázi. Velkou výhodou je možnost připojit se interaktivně k této databázi např. v celé podnikové síti; to umožňuje práci více projektantů na jednom projektu současně. Pro tento případ lze projekty chránit proti nechtěnému přepsání nastavením přístupových práv. Množství informací a formát dat, které lze do projektu zadat, nejsou nijak omezeny.
 
Pro automatizaci sestavování nových složitějších struktur přístrojů, vytváření mnohažilových kabelů, sestavování svorkovnic nebo např. u dispozičních sestav jsou připravena tzv. makra VBA (Visual Basic for Applications). Případné vytváření vlastního makra je závislé na znalosti programovacího jazyka VBA. VBA může být používán pro nové zjednodušení úkolů nebo pro vzájemné propojení EB s okolními aplikacemi řady Microsoft Office, popř. také s programovacími nástroji PLC (Programmable Logic Controller, programovatelný automat) nebo výpočetním softwarem. Doplnění o další vlastní moduly
závisí jen na programátorských schopnostech uživatele. U složitějších úloh se lze obrátit přímo na společnost Technodat Elektro s. r. o., která aktivně spolupracuje s hannoverským vývojovým střediskem na vývoji maker EB a VBA již několik let.
 
EB není jen kreslicí nástroj pro tvorbu schémat, projektový průzkumník ovládající všechna data související s projektem či tabulkový procesor pro rychlou manipulaci s daty. Je kombinací všech těchto nástrojů v jednom prostředí a zajišťuje aktuálnost všech souvisejících dat. Proto si vysloužil přezdívku elektrotechnická kancelář.
 
V současné době je na trhu verze 3.1 programu EB Professional, která je určena pro oblast průmyslové automatizace. Dále jsou vyvíjeny a následně budou uvedeny na trh tato další oborová řešení: o EB Instrumentation pro oblast MaR a polní instrumentace,
  • EB Cable pro oblast zpracování dokumentace kabelových svazků,
  • EB Power pro oblast výroby a distribuce elektrické energie.
Počátkem roku 2008 byla dokončena česká lokalizace verze Professional a v tuto chvíli je celý systém kompletně připraven s rozsáhlou databází běžných přístrojů pro české a slovenské uživatele.
 
Zájemci si budou moci vyzkoušet tuto softwarovou novinku od 1. do 4. dubna v expozici společnosti Technodat ve stánku B6 v hale 2 na veletrhu Amper 2008.
 
Další informace mohou zájemci získat na http://www.technodat.cz