časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Elektromobily pro Prahu

|

O tom, že elektromobilita není žádná vě­decká fikce z daleké budoucnosti, ale reál­ná současnost, se mohli přesvědčit na vlastní oči i obyvatelé v centru Prahy. Ve čtvrtek 17. března 2011 slavnostně převzal před pražským magistrátem primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda symbolic­ky klíčky od prvního ekologicky čistého elektromobilu Smart ed (electric drive) z rukou zástupkyně energetické společnosti E. ON.
 
Tato akce je součástí unikát­ního projektu společnosti E. ON, který spočívá v bezplatném za­půjčení několika elektromobilů Smart ed Magistrátu hl. m. Prahy a pražským městským částem k je­jich jednoročnímu testování a vy­zkoušení v reálném městském pro­vozu. Praha je připravena výrazně podpořit projekty chytré mobili­ty, která zvyšuje kvalitu života ve městě.
 
Za pozornosti přítomných novi­nářů a přihlížejících Pražanů poté usedli primátor Bohuslav Svoboda společně se svým prvním náměst­kem Karlem Březinou do právě pře­daného elektromobilu Smart ed a symbolicky objeli Mariánské náměstí.
 
Redakce Elektra se otázala pana primá­tora, jak se mu s prvním Smartem určeným pro Prahu jelo a zda by s ním po Praze také sám jezdil:
 
„Jelo se mi s ním výborně. Víte, už jsem ho jednou řídil, když přišly ty první elektro­mobily. Ale jedna věc člověka vždy trochu překvapí, a to že není slyšet při rozjíždění žádný zvuk, jako je tomu např. u vozu se spa­lovacím motorem. Vůz je při akceleraci vel­mi tichý, ale přitom silný. A jestli bych s ním jezdil? Ano, proč ne.“
 
Elektromobily Smart ed postupně dováží do České republiky energetická společnost E. ON ve spolupráci s výrobcem automobi­lů Mercedes-Benz. Začátkem února 2011 již předala k bezplatnému ročnímu testování je­den tento elektromobil Zdravotnické záchran­né službě hl. m. Prahy a následně druhý také pražské ZOO.
 
Elektromobily Smart ed jsou do přeplněných městských ulic vhodným ekologickým řeše­ním. Dosahují maximální rych­losti 100 km·h–1a mají dojezd na jedno nabití asi 140 km. Lze je nabíjet z běžné rozvodné sítě a plné nabití trvá sedm až osm hodin. E. ON plánuje rozšíření sítě dobíjecích stanic pro elek­tromobily na více místech Čes­ké republiky (první veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily již stojí v centru Brna v nákup­ním centru Galerie Vaňkovka).
 
První dovezené elektromobily Smart ed nejsou prozatím určeny pro širokou veřejnost. Podle slov zástupců E. ON by měly být elek­tromobily Smart ed uvolněny pro komerční vy­užití nejdříve v příštím roce, tj. v roce 2012.
 
Pokud jde tedy o elektromobily, mají se Pražané na co těšit. Odborníci mohou právem namítnout, že pro širší využití elektromobi­lů chybí především infrastruktura. Ano, mají pravdu, jde o první vlašťovky, ale někdy se začít musí. Hromadnému využívání elektro­mobilů brání v současné době hlavně mocné ropné lobby, velké pořizovací náklady elektromobilů vyráběných zatím kusově i téměř neexistující infrastruktura. Je tedy ještě mno­ho problémů, které bude třeba vyřešit. Ale elektromobilita je realita i ekologická cesta pro řešení mobility pro nejbližší budoucnost a, jak praví klasik, i cesta dlouhá tisíc mil za­číná prvním krokem.
(Kl)
 
Obr. 1. Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda přebírá klíčky od prvního elektromobilu Smart ed, který budou rad­nice testovat v běžném každodenním provozu
Obr. 2. První elektromobily Smart ed pro Prahu