časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Elektroinstalace v panelech a litých betonech

Mgr. Marie Horská, Kopos Kolín, a. s.
 
Kopos Kolín nabízí promyšlené prvky k uložení elektroinstalace do betonových staveb a konstrukcí. Jeho elektroinstalační betonový program se skládá z jednotlivých komponent, jejichž kombinací vznikají různé varianty použití krabic a příslušenství. To dovoluje zvolit tyto výrobky ve všech případech výstavby budov technikou lití betonové směsi do bednění nebo při výrobě panelových prefabrikátů.
 
Jednotlivé části elektroinstalačního betonového programu jsou vyrobeny z bezhalogenového polyetylenu s teplotní odolností –30 až +70 °C (krátkodobě 90 °C), z bezhalogenového polypropylenu s teplotní odolností –25 až +105 °C, z ezhalogenového polyamidu s odolností –30 až +105 °C (krátkodobě 120 °C) nebo ze samozhášivého PVC s odolností –5 až +60 °C.
 
Systém zahrnuje krabice a těla krabic různých hloubek a průměrů, víčka vhodná do stěn nebo do příček, spodní části krabic, nástavné rámečky, podpěry krabic, sběrné krabice, distanční rozpěrky, vývodky a koncovky. Podle typu stavby, tloušťky stěn a určení lze zkombinovat příslušné části do mnoha různých sestav. Betonový program Koposu je určen pro lité betonové
konstrukce a rozvody do napětí 400 V.
 
Zavedení betonového elektroinstalačního programu Kopos následně umožňuje použít standardní přístroje pro rozteč 80 (88) mm, přístroje se společným vícenásobným rámečkem pro rozteč 71 mm a oboustrannou montáž v příčkách o tloušťce 80 a 100 mm. Zároveň umožňuje svést trubková vedení do jednoho místa prostřednictvím sběrné krabice a betonových vývodek a instalovat závěsné svítidlo s využitím tzv. lustrháku.
 
U betonových staveb je nutné krabice i trubky namontovat před odléváním stěn na bednění před zalitím betonovou směsí. Přesné rozteče krabic se zabezpečují rozpěrnými prvky. Krabice se propojí nasunutím trubek, je možné použít ohebné trubky z PVC a PE. Před zalitím betonovou směsí se doporučuje stahovacími pásky vyvázat systém k armovacím výztužím a utěsnit prostupy okolo trubek tmelem. Po vyzrání betonové směsi a demontáži bednění se násilím odstraní dno víček a udělá se konečná elektromontáž uvnitř krabic, popř. se vloží lustrhák odpovídající délky.
 

Montáž přístrojů s osovou vzdáleností 80 mm (88 mm)

Systém skládající se z těla krabice KBT-1 nebo KBT-2 společně s víčkem KBV-1, KBV-2 a spodním víčkem KBS-2 je určen pro použití klasických (jednonásobných) přístrojů, tj. přístrojů bez společného rámečku.
 
Vysoké tělo krabice KBT-1 v předlisovaných otvorech dovoluje použít ohebné trubky do maximálního rozměru 32 mm, tj. trubky Kopos vyrobené podle EN, např. 2332/LPE-1.
 
Krabice malé výšky KBT-2 v předlisovaných otvorech dovoluje použít ohebné trubky do maximálního rozměru 25 mm, tj. trubky Kopos vyrobené podle EN, např. 2325/LPE-1.
 
Víčko KBV-1 na rozdíl od KBV-2 umožňuje montovat dvojzásuvku.
 
Při použití zmíněné varianty, kdy se dvě a více krabic stejného typu zasune do sebe, vznikne systém s osovou vzdáleností mezi „hnízdy“ 80 mm. Tuto vzdálenost lze zvětšit na 88 mm při použití rozpěrného prvku KBE-1. Tento postup je výhodné zvolit v případech, kdy se umísťují dva a více vypínačů typu Klasik nebo Swing vedle sebe. V tomto případě je mezi přístroji mezera 8 mm.
 

Montáž přístrojů s osovou vzdáleností 71 mm

Systém skládající se z krabice KBT-3/71 společně s víčkem KBV-2/71 je určen především pro použití přístrojů se společným (vícenásobným) rámečkem, kdy je osová vzdálenost mezi „hnízdy“ 71 mm.
 
Osové vzdálenosti 71 mm je dosaženo spojením víček opatřených spojovacími prvky a vzájemným zasunutím jednotlivých komponent.
 
Krabice malé výšky KBT-3/71 v předlisovaných otvorech dovoluje použít ohebné trubky do maximálního rozměru 25 mm, tj. trubky Kopos vyrobené podle EN, např. 2325/LPE-1.
 

Oboustranná montáž přístrojů s osovou vzdáleností 80 mm (88 mm)

Nový typ víčka KBV-3 je určen pro montáž společně s tělem krabice KBT-1 (KBT-2) a víčkem KBV-1 (KBV-2). Víčko KBV-3 se používá v případě, kdy je třeba zabezpečit použití přístroje (včetně dvojzásuvky) z obou stran betonované stěny.
 
Systém s tělem krabice KBT-1 je určen do příček tloušťky 100 mm a systém s tělem krabice KBT-2 do příček tloušťky 80 mm.
 
Úložný materiál pro elektrická vedení ukládaná do betonu musí odolávat mechanickému poškození při montáži a fixaci do bednění, zatečení betonové směsi do trubek, tepelnému namáhání při ohřevu betonové směsi do +90 °C a nízkým teplotám při montáži v zimním období do –5, popř. –15 °C. Elektroinstalační úložný program do betonu z Koposu vyhovuje všem těmto požadavkům.
 
Další informace lze získat na adrese:
Kopos Kolín, a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
tel.: +420 321 730 111
fax: +420 321 730 811
 
Obr. 1. Příklad variabilnosti krabic do betonu
Obr. 2. Víčko KBV připevněné na bednění
Obr. 3. Ohebné trubky namontované do tělesa KBT
Obr. 4. Utěsnění prostupů tmelem
Obr. 5. Příklad použití vývodky a koncovky
Obr. 6. Příklad použití na horizontálním bednění
Obr. 7. Krabice KBT s vyvedeným vodičem připravená pro montáž lustrháku KBP
Obr. 8. Krabice KBT zakrytá víčkem V 68 S s vyvedeným vodičem a lustrhákem KBP