časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Co jsme psali před 100 lety (10)

redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Průmysl elektrotechnický v obvodu obchodní a živnostenské komory brněnské za r. 1919

Zaměstnání elektrotechnického průmyslu v r. 1919 ve všech odvětvích bylo hojné, poptávka velmi čilá a pracovalo se téměř výhradně pouze na zakázky a nikoliv na sklad. Výkonnost však následkem kratší pracovní doby, všeobecné nechuti k práci, neochoty k práci úkolové, častých stávek a nedostatku materialu a uhlí, poklesla. Nedostávalo se materialu cizího (mědi, slídy, příze) i domácího původu (porcelánu, skla). Žádosti o povolení dovozu byly zdlouhavě vyřizovány a na příděl valuty musilo se dlouho čekat. Z toho přirozeně vyplývaly velmi dlouhé dodací lhůty a zvyšování drahotních přirážek kvůli nemožnosti jisté kalkulace.


Obr. 1. Elektrické tramvaje v Brně před hlavním nádražím

Projektovaná systematická elektrisace celého státu utvářila jinak příznivé vyhlídky tohoto průmyslu, bohužel, nedostatek materialu znemožňoval jakoukoliv akci většího rozsahu. Drobné instalační práce následkem nedostatku svítiva byly však hojně žádány a prováděny.

Ceny výrobků stouply značně. Celní zatížení bylo před válkou 4-27 % z ceny (u kabelu až 61 %), kdežto koncem roku 1919 bylo i s přirážkami toliko 1,3-5 %.

Všeobecně jeví se v elektrotechnickém průmyslu snaha po osamostatnění od ciziny, a po ovládnutí a úplném krytí trhu domácího a kromě toho po exportu. Jest na vládě, aby obchodní politikou snahy tyto co nejvíce podporovala a další úspěšný vývoj tohoto průmyslu umožnila.

Elektrárny. V obvodu brněnské komory je 17 obecních a 20 soukromých elektráren.

Obr. 2. Oslavanská elektrárna 1913

Zásobování hlav. m. Brna elektrickým proudem

Od dubna 1913 je připojeno Brno na oslavanskou elektrárnu, jež má v Brně hlavní transformační stanici a dodává třífázový proud 3×22000 voltů na rozvaděč městské elektrárny, odkudž se napájí síť 2000voltová pro osvětlování a malé živnosti a měnič pro pouliční dráhy stejnosměrné 570 voltů. Proud 3×6000 voltů dodává se do sítě pro větší odběratele přes 25 Ks. V r. 1919 přes obtíže s opatřováním materialu připojeno bylo 3500 malých odběratelů. Celkový odběr proudu byl na území města Brna jen 14,090.909 kWh proti 15,420.552 kWh v roce 1918.

V síti 2000voltové spotřebováno bylo pro osvětlování 2,989.614 kWh o 22 % více, než v roce 1918 (2,455.487 kWh). Pro motory (malé živnosti) 1,528.014 kWh t. j. o 23 % = více než v r. 1918 (1,244.825 kWh).

Pro tramway 1,777.311 kWh, o 7,6 % více než v r. 1918 (1,652.615 kWh).

V síti 6000voltové bylo odevzdáno 7,795.970 kWh, o 11 % = méně než v r. 1918 (8,757.072 kWh). Příčinou úbytku je dílem nedostatečná zaměstnanost průmysl. podniků a dílem nepříznivé poměry uhelné v elektrárně, které vyžadovaly omezení dodávky proudu.

Velcí odběratelé v Brně potřebují as 4000 Ks. Síť 2000voltová měřila průměrně v r. 1915 71,79 km, v r. 1919 73,4 km. Transformační kapacita byla v r. 1915 celkem 7,865 kW, do r. 1919 stoupla pak na 11,062 kW.

Oslavanská elektrárna měla v r. 1915 celkem 145 km vedení, z čehož bylo 42 km kabelu a 103 km volného vedení, v r. 1919 pak 40 km kabelu a 115 km volného vedení. Data o přípojné hodnotě v r. 1919 vztahují se na drobné odběratele z okolních obcí, mimo to zásobuje proudem Rosickou báňskou společnost, elektrárny v Brně, Husovicích, Židenicích, 67 průmysl. závodů v Brně, 12 mimo Brno.

(ilustrační foto: cs.wikipedia.org)

Co jsme psali před 100 lety (9)