časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

BONEGA inovuje univerzální signalizátor

Roman Hudeček | BONEGA, spol. s r. o. | www.bonega.cz

Právě před rokem vyšel v časopise ELEKTRO článek [1], ve kterém byl představen unikátní elektrický přístroj – signalizátor z dílny vývojářů společnosti BONEGA. Je to vlastně monitorovací zařízení napájené z běžné elektrorozvodné sítě, které reaguje na změny fyzikálních veličin ve svém okolí a na stavy připojených elektrických obvodů. A jestliže taková změna nastane, signalizátor odešle uživateli informaci v podobě emailu zdarma nebo placenou SMS či telefonické sdělení vzkazu.

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti signalizátoru jsou popsány v [1], tady shrňme jen ty nejpodstatnější. Jedno zařízení může sledovat veličiny v šesti elektrických obvodech, a to nejen stavy vypnuto či zapnuto, ale také porovnává aktuální hodnotu veličiny s nastavenou hraniční hodnotou a vyhodnotí, jestli jí napětí nedosahuje nebo ji přesahuje (podpětí či přepětí). Napětí lze nastavit v rozsahu 24 až 250 V AC. Signalizátor navíc sleduje teplotu ve svém okolí a informuje o překročení hranice nastavitelné v rozsahu od 0 do +50 °C.

Pokud jde o mechanické provedení, přístroj (obr. 1) má rozměry 36×98 mm a je určen k montáži na lištu DIN, kde zaujme místo dvou osmnáctimilimetrových modulů (obr. 2). Anténu lze podle potřeby odejmout a nahradit anténou s koaxiálním kabelem pro umístění vně plechového rozváděče.

Obr. 1. Inovovaný signalizátor BONEGA    
Obr. 1. Inovovaný signalizátor BONEGA, Obr. 2. Signalizátor v rozváděči spolu s dalšími elektrickými přístroji

Komunikace a napájení

Většina výrobců podobných signalizátorů má komunikaci založenou na principu přímého spojení přístroje s uživatelem, zpravidla přes sítě mobilních operátorů. Při výpadku napájení tedy signalizátor nemůže odeslat zprávu uživateli, ledaže by měl nevybitou záložní baterii.

Komunikační patentově chráněné řešení firmy BONEGA je založeno na existenci řídicího serveru, se kterým signalizátor v pravidelných intervalech (2 min) komunikuje a předává mu informace o aktuálním stavu monitorovaných veličin.

Zaznamená-li server změnu veličiny, kterou má podle konfigurace sledovat, vygeneruje zprávu a odešle ji na stanovené komunikační zařízení uživatele.

Napájení přístroje je řešeno přímo ze sítě napětím v rozsahu 190 až 250 V AC a je provozováno bez záložní baterie. To přináší řadu provozních a uživatelských výhod: není třeba kontrolovat stav baterie či preventivně baterie měnit, přístroj při vlastní poruše, při ztrátě napájení nebo při výpadku operátora přestane komunikovat s řídicím serverem, který stav vyhodnotí jako výpadek signalizátoru a o této skutečnosti informuje uživatele. K odeslání zprávy tedy není podmínkou, aby signalizátor fungoval.

Konfigurace a nové možnosti

Pro správnou funkci signalizátoru je třeba nejprve nastavit veličiny či stavy, které má sledovat (obr. 3), a jejich hraniční hodnoty (obr. 4). Pro tento účel je k dispozici webová aplikace www.signalizator.cz, která umožňuje nastavovat signalizátor, včetně případné změny jazykové verze zpráv.

Obr. 3. Formulář pro konfiguraci zpráv o stavu zařízení (příklad nastavení zpráv o sepnutí a vypnutí)
Obr. 3. Formulář pro konfiguraci zpráv o stavu zařízení (příklad nastavení zpráv o sepnutí a vypnutí)


Obr. 4. Formulář pro konfiguraci hraniční hodnoty napětí pro zprávu upozorňující na jeho překročení (přepětí)

Inovace, vylepšení, něco navíc …

Vývojáři firmy BONEGA připravili pro uživatele univerzálního signalizátoru několik zajímavých vylepšení.

Internet a e-SIM karta
Komunikace mezi signalizátorem, serverem a uživatelem se z pouhé sítě mobilních operátorů rozšířila do prostředí sítě Internet. Mobilní síť tedy obstarává spojení mezi signalizátorem a serverem, cesta mezi serverem a uživatelem má nyní více alternativ.

Zatímco v dřívější verzi byla pro spojení přes mobilní síť v přístroji klasická vyjímatelná SIM karta, v inovované verzi je již přímo napájená e-SIM karta. Tím jsou eliminovány přechodové odpory v případech, kdy je zařízení provozováno v nepříznivých provozních podmínkách, například ve vodárenství. V současné době je e-SIM karta platná pro sítě všech operátorů ve více než stovce zemí světa.

Zprávy také jako e-mail
Alarmová a informační hlášení mohou mít i nadále podobu běžné textové zprávy, ale s ohledem na komunikaci přes internet mohou mít také podobu e-mailu a v této formě jsou odesílány bez poplatku. Navíc má uživatel možnost vytvořit si text hlášení sám – konfigurátor nijak neomezuje jeho smysl pro humor, snese i nějakou tu kletbu nebo emotivní výlev převedený do textu. Jak víme – písmo se nečervená. *)

Hlasová zpráva
Uživatel, kterému nestačí textová hlášení nebo je z různých důvodů nemůže přijímat, má možnost připravit pro různé varianty zpráv zvukové nahrávky, které jsou v případě potřeby přenášeny jako telefonický vzkaz (hlasová zpráva) po mobilní síti, včetně možnosti využívat hlasovou schránku.

Možnost pozdržení zprávy
Pro případy, kdy krátkodobá změna stavu zapnuto/vypnuto, přepětí/podpětí ještě nic vážného neznamená, lze chránit uživatele před zbytečným obtěžováním. V konfigurátoru se zvolí možnost pozdržet alarmovou zprávu o časový úsek, který se dá nastavit po celých minutách (obr. 5).

Historie zpráv
Na serveru je ukládána historie všech alarmů a oznámení (obr. 6). Každý záznam obsahuje časové údaje, důvod přenosu zprávy a další informace, které v případě potřeby pomohou např. při hledání příčin nebo času závady.

Obr. 5. Formulář pro konfiguraci pozdržení alarmu
Obr. 5. Formulář pro konfiguraci pozdržení alarmu


Obr. 6. Část přehledu z historie zpráv

Příklady použití signalizátoru

Některé z příkladů – monitorování domácích zařízení a spotřebičů – byly zmíněny v [1]. V praxi se ale nabízí bezpočet dalších možností pro aplikaci signalizátoru k monitorování elektrických zařízení. Počínaje například hlídáním podpětí či přepětí u elektronicky citlivých zařízení nebo hlídáním provozu malých fotovoltaických elektráren, přes monitorování provozu zařízení pro čistírny odpadních vod či provozu zařízení k okysličování vody pro chov ryb, až po relativně jednoduchá technologická zařízení jako jsou plynové kotelny, tepelná čerpadla atd. Zařízení z posledně jmenované kategorie lze samozřejmě monitorovat a řídit s použitím programovatelných automatů (PLC). Ty jsou ale pro většinu těchto aplikací zbytečně nákladné a složité – a ve většině případů je dokáže nahradit přístrojové vybavení obsahující univerzální signalizátor.

[1] Hudeček, R.: Univerzální bezbateriový SMS signalizátor BONEGA s mnoha benefity. ELEKTRO, 2020, č. 3, s. 44.

*) Písmo se nečervená, latinsky Littera non erubescit. Výrok použil v díle Dopisy příbuzným Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př. n. l.), římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.