časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2021 vyšlo
tiskem 4. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Pohony a výkonová elektronika

Hlavní článek
Elektromobilita 2021

Univerzální bezbateriový SMS signalizátor BONEGA s mnoha benefity

Roman Hudeček, BONEGA, spol. s r. o. | www.bonega.cz

Mnohý majitel domu, domácnosti či správce nemovitostí si v době, kdy je zrovna nepřítomen, dělá starosti s tím, jak se chovají některá zařízení. A nemusí jít zrovna o tzv. chytrou domácnost. Pracovníci společnosti BONEGA vyvinuli spolehlivé a na obsluhu velmi vstřícné monitorovací zařízení napájené z běžné elektrorozvodné sítě, které reaguje na změny fyzikálních veličin ve svém okolí a na stavy v šesti přímo připojených elektrických obvodech. Zmíněnou reakcí se rozumí předání informací uživateli odesíláním krátkých textových zpráv (SMS). Pro snadné ovládání a konfiguraci byla vytvořena speciální webová aplikace. Záměrná absence záložní baterie přináší řadu provozních a uživatelských výhod.

Obr. 1. Bezbateriový SMS signalizátor BONEGAMožnosti monitorování

Na vstup signalizátoru se připojují přímo fázové vodiče jednotlivých sledovaných obvodů.

Jedno zařízení může sledovat šest elektrických obvodů, a to nejen stavy (vypnuto či zapnuto), ale i to, jestli napětí nedosahuje nebo přesahuje hraniční hodnotu (podpětí či přepětí), nastavitelnou v rozsahu 24 až 250 V AC. Kromě toho dává informaci o překročení hranice teploty v okolí signalizátoru, nastavitelné v rozsahu od 0 do +50 °C. Naproti tomu zařízení většiny jiných výrobců plní jen jednu nebo dvě z uvedených funkcí.

Komunikace a přenos výsledků monitorování

Veškerý přenos informací probíhá po GSM sítích mobilních operátorů v podobě textových zpráv. Dosavadní SMS signalizátory většiny výrobců jsou stavěny tak, že zprávy jsou odesílány ze signalizátoru přímo přes sítě mobilních operátorů k uživateli.

Unikátnost konstrukčního řešení Bonega je v tom, že signalizátor komunikuje nejprve se serverem, ten vygeneruje příslušnou SMS a odešle ji uživateli – i na několik telefonních čísel.

Komunikace signalizátoru se serverem probíhá pravidelně, hlášení o stavu sledovaných veličin server dostává v minutových intervalech. Jakmile zaznamená změnu veličiny, kterou má podle konfigurace sledovat, vygeneruje textovou zprávu a odešle ji na mobilní zařízení uživatele. Toto řešení usnadňuje další konstrukční návaznosti.

Konfigurace

Signalizátor je třeba před použitím konfigurovat, tzn. nastavit veličiny či stavy, které má sledovat, a jejich hraniční hodnoty. Pro snadnou konfiguraci byla vytvořena speciální webová aplikace www.signalizator.cz. Aplikace umožňuje velmi praktické dálkové ovládání a nastavování signalizátoru, jazykovou verzi textových zpráv, stejně jako dobíjení kreditů pro SMS. Součástí aplikace je kompletní historie odeslaných SMS.

SIM karta a platby za SMS

Součástí modulu je speciální SIM karta umožňující provoz po dobu minimálně 10 let. Obrovskou výhodou je, že se dokáže připojit k síti kteréhokoliv mobilního operátora ve svém okolí téměř kdekoliv na světě (není tedy vázána na konkrétní zemi či operátora).

V ceně nového signalizátoru je určitý počet (kredit) SMS, kredit lze doplňovat tzv. dobíjením. Limit nakoupených SMS se vztahuje na celý uživatelský účet, tj. na všechny SMS signalizátory, které si uživatel vede pod svým účtem (ne pouze pro jeden signalizátor). Cena za jednu SMS se různí podle zvoleného nabídkového balíčku. Jakmile uživateli dochází limit SMS, obdrží upozornění předvoleným e-mailem.

Tato možnost sloučení všech zařízení pod jeden účet zjednodušuje technickou práci i administrativu – oproti podobným zařízením, kde je třeba platby řešit zvlášť pro každý modul podle tarifu zvoleného operátora.

Napájení

Signalizátor je napájen přímo ze sítě napětím v rozsahu 190 až 250 V AC (L–N). Zařízení nepotřebuje předřazenou nadproudovou ochranu, protože neslouží ke spínání dalších spotřebičů. Pro svou vlastní ochranu má vnitřní jištění pomocí varistorů a tavných rezistorů. Jeho vlastní spotřeba je 2 W. Pro spolehlivý provoz nepotřebuje záložní baterii. V případě výpadku napájení signalizátoru se přeruší pravidelná (minutová) komunikace signalizátoru se serverem. Server neobdrží očekávaná hlášení a vyhodnotí situaci tak, že vygeneruje a odešle uživateli SMS upozornění o přerušeném napájení.

V zařízeních jiných výrobců je záložní baterie zpravidla nezbytná – se všemi nevýhodami, které to přináší. Životnost a kapacita baterie zde zásadně limituje spolehlivost celého zařízení a její výměna je spojena s velkými provozními náklady. Navíc přítomnost baterie v elektrickém zařízení přináší za určitých podmínek potenciální riziko výbuchu a požáru. Narušený obal vybité baterie obvykle umožní únik chemicky rizikových látek, což by mohlo ohrozit samotný signalizátor nebo další zařízení.

Mechanické provedení

Přístroj (obr.) je určen k montáži na lištu DIN. Jeho rozměry jsou 36×98 mm, na liště tedy potřebuje místo dvou osmnáctimilimetrových modulů. Má odnímatelnou anténu pro případ, že by ji bylo třeba nahradit anténou s koaxiálním kabelem a umístit vně plechového rozváděče.

Instalace a provoz

1. Elektrikář nainstaluje modul podle přání zákazníka a zapojí příslušné vstupy.

2. Při montáži elektrikář vyplní samolepicí štítky, do kterých napíše výrobní číslo SMS modulu a doplní popis zapojení jednotlivých svorek. Jeden štítek se nalepí do rozváděče a druhý se předá uživateli.

3. Uživatel spustí webovou aplikaci www. signalizator.cz, podle štítku zadá výrobní číslo modulu a opíše zapojení vstupů (např. 1 = mraznička, 2 = ventilace, 3 = výtah, 4 = kávovar, 5 = plynový kotel, 6 = alarm). U každého vstupu je možné nastavit sledování sepnutí, vypnutí i detekci podpětí.

4. Uživatel má možnost zadat text zprávy pro každý vstup a přiřadit jedno či více telefonních čísel, na které se má zpráva poslat.

5. Uživatel má možnost nastavit také SMS, která bude odeslána, jestliže se modul odmlčí či zapne po výpadku napájení, nebo když dojde k překročení nastavené hranice teploty v okolí signalizátoru atd.

Další informace o signalizátoru najdou zájemci na www.bonega.cz