časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Aktivní kontaktní příruba – ruční práce je minulostí

|

Senzitivní úlohy pro automatizaci – citlivé obrábění hladkých povrchů a přesná manipulace s materiálem
 
Bc. Pavel Herman, Kesat, a. s.
 
Aktivní kontaktní příruba (obr. 1) je inovativní kombinace skládající se z citlivého senzoru, akčního členu a vyhodnocovací jednotky (obr. 3). Osazuje se např. na konec robotické ruky (obr. 2) nebo na obráběcí centrum před pracovní nástroj. Výrobek nebo obráběný polotovar, na němž jsou prováděny operace jako např. povrchové úpravy, bude díky kontaktní přírubě vyroben v lepší kvalitě. Příruba zaručuje větší citlivost při přenosu síly z nástroje na obrobek a stejně tak i rychlejší reakci na aktuálně vzniklou provozní situaci či kolizní stav. Kontaktní příruba Keba poskytuje možnost tak rychlého a přesně cíleného přenosu síly na nástroj, jak je jen možné. Snímače reagují na potřebu zatížení či odlehčení nástroje tak přesně a citlivě, že reakční doba příruby je kratší, než by byla při použití konvenčního řízení. Změny přítlačné síly v rozmezí –450 až 500 N kompenzují pneumatické prvky nezávisle a samostatně bez nutnosti čekat na odezvu hlavního řídicího systému stroje. Speciální mechanická konstrukce aktivní kontaktní příruby zmenšuje na minimum riziko škod, poškození či zničení obrobků způsobených kolizí s pracovním nástrojem. Také na vznik náhlých a nečekaných poruch zareaguje systém příruby samostatně a bleskurychle. Díky montáži aktivní kontaktní příruby Keba je přenos síly na pracovní nástroj investičně efektivní a spolehlivý; stejných výsledků bylo dosud dosahováno pouze s vynaložením několikanásobku investičních nákladů.
 

Rozmanité možnosti použití

 
Typické využití aktivní kontaktní příruby Keba je v oblasti povrchových úprav, jako jsou broušení, hlazení, leštění (obr. 4), odstraňování starých nátěrů a tmelů (obr. 5), čištění povrchů, dále odstraňování třísek z obráběného materiálu apod.
 
U zmíněných činností bývá obvykle nejslabším článkem technologického procesu nedostatečně citlivá a pomalá reakce pracovního nástroje na aktuální stavy vyplývající z průběhu výroby nebo stavu obrobků. Hlavním cílem počítačového řízení strojů je bezchybné provedení pracovního úkolu, zajištění co nejlepší možné kvality, ale také zamezení možnému poškození obrobku při nečekaných odchylkách v průběhu výroby. Nebezpečí poškození obráběného materiálu nekontrolovaným větším tlakem nástroje na obrobek je v těchto úlohách velmi časté.
 
Citlivé přenášení síly aktivní kontaktní přírubou je také využíváno k nanášení lepidel a tmelů do přesných spojů (např. v motorech) a při povrchové kontrole. Příruba Keba je zárukou úspěchu provedení a vynikající kvality výrobku.
 
Totéž lze říci i o využití při komplexních montážních operacích, např. v automobilovém průmyslu při vnitřní nebo konečné montáži pohybující se karoserie vozu. Stejně tak příruba nalezne uplatnění na robotických manipulátorech vyžadujících dokonalé pohybové schopnosti pro jemné a přesné osazení montážních prvků.
 

Možnost dodávky kompletu centrálního řídicího systému a příruby nebo jako kontaktní příruby s decentrálním řízením

 
Aktivní kontaktní příruba Keba je dodávána s vlastním moderním řízením včetně programového vybavení; komplet umožňuje rychlé a bezproblémové začlenění do řídicího systému robota. K dispozici je mnoho variant pro využití široké nabídky individuálních doplňků, v případě potřeby lze vlastní program snadno rozšířit dle norem IEC na základě specifických požadavků zákazníka. Rychlá a jednoduchá integrace do již existujícího řízení je zajištěna na základě společného komunikačního rozhraní a normalizovaného propojení s přírubou. Hodnoty aktuální přítlačné síly a aktuální pozice jsou průběžně předávány řídicí jednotce. Platnost předávaných hodnot je programově ověřována a zajištěna. Díky stoprocentní reprodukovatelnosti jednotlivých pracovních kroků může být vynechán i proces vnější kontroly kvality.
 
Mimo zmíněných typových provedení jsou možná také zákaznická řešení uzpůsobená podle individuálních požadavků odběratele.
 
Příruba je řízena nejmodernějším CPU Keba. Sestava funkčních prvků může být zcela jedinečná pro každé použití, včetně možnosti individuálního nastavení HMI (Human-Machine Interface, rozhraní člověk-stroj) a vizualizace i komplexního řízení robotických funkcí. Tyto vlastnosti usnadňují integraci do současných řídicích okruhů robotů, ale také tzv. stand-alone (samostatný) provoz bez nadřazeného řízení (master).
 
Bohatý soubor typových automatizačních úloh v programovém vybavení je nástrojem určeným k rychlému a jednoduchému řešení rozličných výrobních úloh.
 

Keba Industrieautomation

 

Expert pro optimalizaci průmyslových aplikací

Keba AG je mezinárodně úspěšná hi-tech společnost. V souladu s mottem Automation by innovation vyvíjí a vyrábí v továrně v rakouském Linci inovativní a velmi kvalitní technologie pro průmysl, banky a automatizaci služeb. Kompetence, zkušenosti a důvtip v inovacích činí společnost Keba špičkou ve svém oboru. V průmyslové automatizaci se zaměřuje na řízení strojů a robotů, na výrobu mobilních ovládacích periferií a řídicích systémů.
 

Kesat, a. s.

Je dceřinou společností Keba AG, kterou zastupuje na trzích v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Kesat, a. s., byla založena v roce 1991 a jejím dodavatelským programem je automatizace technologií v průmyslu, zejména v dřevozpracujícím průmyslu a kamenoprůmyslu. V současné době se mimo zmíněné činnosti zabývá i prodejem a zaváděním produktové řady výrobků Keba AG u koncových odběratelů.
 
 
Obr. 1. Aktivní kontaktní příruba Keba
Obr. 2. Příruba namontovaná na konci robotického ramene
Obr. 3. Začlenění aktivní kontaktní příruby do robotického systému
Obr. 4. Typický příklad použití: finální broušení a leštění karoserií automobilů před cestou do lakovny
Obr. 5. Aktivní kontaktní příruba Keba je špičkové komplexní řešení pro automatizované strojní vykonávání náročných povrchových úprav a pro jemnou a přesnou manipulaci s materiálem
 

Tab. 1. Technické údaje