časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

115. výročí založení firmy Chauvin Arnoux

Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r. o.
V letošním roce oslavuje francouzská firma Chauvin Arnoux, jejímž autorizovaným dovozcem pro Českou republiku je firma GHV Trading, již 115. výročí od svého založení. U příležitosti tohoto vskutku úctyhodného výročí, které svědčí o mimořádné tvůrčí vynalézavosti, je vhodné si připomenout nejvýznamnější události z bohaté historie této firmy.
 
Firmu Chauvin Arnoux (C.A) založili v roce 1893 pánové Raphaël Chauvin a René Arnoux (obr. 1).
 
Od samého počátku uplatňovala firma C.A představu zakladatelů být firmou ochotnou pomáhat svým zákazníkům při řešení jejich technických problémů a při měření fyzikálních veličin. První měřicí přístroje byly vyvíjeny ve spolupráci s Pierrem Curiem a Charlesem Édouardem Guillaumem, nositelem Nobelovy ceny za fyziku (1920). Pod vedením syna zakladatele (André Arnoux) brzy vyrostla původně malá firma (obr. 2a) ve vskutku velký průmyslový podnik. Ověnčená stovkami patentů se Chauvin Arnoux stala vedoucí firmou ve vývoji a výrobě měřicí techniky (obr. 2b). Dvacátým století prochází firma s úspěchem a na svém kontě má 350 přihlášených patentů.
 
Koncem 90. let dvacátého století rozšiřuje firma výrobní program a její součástí se stávají firmy Metrix (nejvýznamnější francouzský výrobce laboratorní techniky), Pyro-Contrôle (průmyslové měření teploty, čidla teploty, řídicí procesy v průmyslových provozech), Enerdis (měřicí přístroje pro rozváděče, měřicí transformátory proudu, převodníky, měřicí transformátory a elektroměry atd.) a Oritel (mikrovlnné přístroje).
 
Prvním opravdu významným výrobkem v oboru měření elektrických veličin byl magnetoohmmetr, zkonstruovaný v roce 1905. Ten byl v roce 1923 zdokonalen tak, že přestal být závislý na rychlosti otáčení magnetického pole. Uvedený měřicí princip se při měření izolačních odporů přístroji s induktorem využívá dodnes.
 
V roce 1927 vyšla z dílny Chauvin Arnoux další novinka: Contrôleur Universel – předchůdce současných multimetrů. Navzdory patentu byla tato novinka kopírována po celém světě.
 
Nejvýznamnějším počinem firmy Chauvin Arnoux byl ale objev klešťového měřicího přístroje v roce 1934 (obr. 3a). S postupem času se stala firma Chauvin Arnoux nejvýznamnějším novátorem a výrobcem v oblasti klešťových měřicích přístrojů a klešťových převodníků a její klešťové přístroje se staly synonymem pro nejvyšší technickou úroveň. Pro srovnání je na obr. 3b zobrazen moderní klešťový přístroj F09, umožňující měření TRMS (True Root-Mean-Square, skutečná efektivní hodnota) proudu, napětí a činného výkonu, účiníku, frekvence, rozběhových proudů (funkce INRUSH), sledů fází, odporů (s možností kompenzace vlastního odporu měřicích vodičů). Dalšími funkcemi jsou test diod a propojení, funkce MIN, MAX, PEAK a HOLD. Přístroj má podsvětlený displej a je určen profesionálům pro použití v náročných provozech.
 
V roce 1936 přichází firma se svým prvním expozimetrem a otevírá výrobní závod v Polsku. V roce 1947 uskutečňuje dálkové měření teploty s přístrojem nazvaným Pyroptique. V roce 1959 vyvíjí svůj první skutečně přenosný osciloskop nazvaný Miniascope. V roce 1965 otevírá závod v Normandii, pobočku v Německu a zakládá firmu Manumesure, určenou jako servisní organizaci pro opravy, údržbu a kalibraci měřicích přístrojů skupiny Chauvin Arnoux. Manumesure se brzy stává garantem metrologie a v samotné Francii otevírá patnáct poboček (v České republice je jediným pověřeným akreditovaným servisem a kalibrační laboratoří výrobků Chauvin Arnoux firma HES v Ostopovicích u Brna).
 
V roce 1972 přichází na svět první digitální multimetr. Na obr. 4 je zobrazena jeho současná moderní podoba – digitální grafický multimetr s véčkovou konstrukcí s obchodním názvem Metrix MTX3283. Přístroj má šířku pásma 200 kHz, paměť na 6 500 hodnot a je vybaven rozhraními RS-232, USB a technikou Bluetooth.
 
Ve druhé polovině sedmdesátých let dvacátého století zaznamenává firma největší obchodní rozmach. Postupně buduje čtyři výrobní závody v Normandii, jeden v USA a otevírá obchodní pobočky v ekonomicky důležitých regionech, jako např. v USA, Německu, Itálii nebo Velké Británii. Současně buduje síť autorizovaných distributorů.
 
V roce 1982 je zahájena výroba klešťových přístrojů pro měření stejnosměrných proudů s využitím principu Hallova jevu. V roce 1994 vycházejí z výrobní linky firmy první klešťové měřiče odporu v uzavřené smyčce s označením C.A 6411 a C.A 6413. Také tyto přístroje se brzy staly předmětem plagiátorství ze strany konkurence. Na obr. 6 je již jedna z jejich inovací s označením C.A 6415.
 
V roce 1993 se firma stává sponzorem a spolugarantem prestižní Ceny za měření, udělované Francouzskou akademií věd, a v roce 1995 prvním výrobcem měřicích přístrojů vybavených komorou pro testování elektromagnetické kompatibility. Věrna své roli na poli inovací přichází koncem roku 2007 s měřicím systémem C.A 6472 – C.A 6474, určeným pro měření uzemnění sloupů vn a vvn bez rozpojení vedení (obr. 8).
 
Na přelomu tisíciletí otevírá Chauvin Arnoux další svá zastoupení v Británii, Libanonu, Rakousku, Španělsku a Švédsku a výrobní závod v Číně.
 
Obr. 1. Raphaël Chauvin (vlevo) a René Arnoux
Obr. 2. Zaměstnanci firmy Chauvin Arnoux a) na počátku minulého století b) část personálu vedení v novém pařížském ústředí v roce 1993
Obr. 3. Klešťové měřicí přístroje a) první klešťový měřič z roku 1934, b) moderní přístroj F09
Obr. 4. Digitální grafický multimetr Metrix MTX 3283
Obr. 5. Zkoušečky napětí a) první zkoušečka, b) současný tester C.A 704
Obr. 6. Klešťový měřič odporu v uzavřené smyčce C.A 6415
Obr. 7. Analyzátory elektrické energie a) starší verze, b) současný analyzátor C.A 8334B
Obr. 8. Přístroje pro měření uzemnění a) starší přístroj, b) současná podoba měřiče C.A 6472
Obr. 9. Měření teploty a) starší přístroj, b) současná podoba přístroje TK2000
Obr. 10. Přenosný scopemeter OX 7104-C
 

v oblasti přenosných měřicích přístrojů zahrnuje profesionální zkoušečky, multimetry, klešťové přístroje a převodníky, měřiče výkonu, dataloggery, přístroje pro měření izolačního stavu a uzemnění, testery elektrických přístrojů a instalací, mikroohmmetry a přístroje pro měření neelektrických veličin, jako jsou infrakamery, teploměry (obr. 9), luxmetry, otáčkoměry, hlukoměry, manometry, měřiče elektrického pole atd. V závodě Metrix se vyrábějí laboratorní a přenosné osciloskopy (velkým inovátorským počinem jsou přenosné scopemetery řady Scopix s izolovanou architekturou a dotykovou obrazovkou – obr. 10), generátory, RLC mosty a spektrální analyzátory.
 
Také současný Chauvin Arnoux uchovává tradice budované generacemi svých zaměstnanců i prodejců, jejichž ústřední myšlenkou je firma s vysokou profesionální úrovní a skutečný servis reálných potřeb klientů.
 
Přejeme firmě Chauvin Arnoux do dalších let hodně novátorských počinů a mnoho spokojených zákazníků.