Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ZPA Smart Energy – tradice a perspektiva v měření elektrické energie

12. 7. 2018 | ZPA Smart Energy, a. s. | www.zpa.cz

Společnost ZPA Smart Energy, a. s., má dominantní postavení v oblasti měření elektrické energie v České republice. Její přítomnost na trhu již před několika lety začala sedmé desetiletí. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Zdeněk Stuchlík v polovině roku 2014 poskytl časopisu ELEKTRO rozhovor [1], ve kterém přiblížil tradici a historii společnosti ZPA a výroby měřicí techniky v Trutnově, stejně jako tehdejší aktivity a pozici firmy na trhu. Redakce nyní pana Stuchlíka požádala, aby aktualizoval svoje čtyři roky staré sdělení.

Ing. Zdeněk StuchlíkPane Stuchlíku staly se za ty čtyři roky od našeho minulého rozhovoru ve Vaší firmě nějaké důležité organizační změny?

Během uplynulých let nedošlo ve firmě k zásadním změnám – tedy pomineme-li změnu obchodního zákoníku a věci s ní související. ZPA Smart Energy je stále vlastněna egyptskou společností Electrometer El Sewedy. Určitě stojí za zmínku, že jsme k našim dosavadním certifikátům přidali certifikát nový, a to podle DIN 27 001, tedy certifikaci bezpečnosti informací. To má samozřejmě v dnešní době GDPR velký význam pro důvěru našich zákazníků. Dále nastala jen drobná změna v organizačním schématu naší firmy, když jsme se po odchodu obchodního ředitele rozhodli neobsazovat tuto pozici, ale sloučit ji s pozicí technického ředitele. Tím jsme vytvořili předpoklad k užšímu propojení obchodních a technických potřeb a k lepší spolupráci obou úseků. Tato koncepce významně přispěla k úspěšnému hospodaření firmy.

V roce 2017 jsme dosáhli rekordního obratu a zisku v historii firmy – náš roční obrat přesáhl půl miliardy korun, a to navzdory nepříznivým momentům. Především se projevují přímé obchodní tlaky z Číny, kde došlo k saturaci trhu a čínští výrobci se zaměřují na trhy v jiných částech světa, včetně Evropy. To způsobuje výraznou erozi cen až na úroveň blížící se výrobním nákladům. Dalším negativním faktorem je situace v oblasti systémů chytrého měření, tzv. smart grids. Oproti očekávání byly některé projekty zrušeny nebo posunuty do budoucnosti.

Jaké jsou v současné době výrobní aktivity společnosti ZPA Smart Energy?

Levnější elektroměry, které se prodávají ve velkém množství, stále vyrábíme u našeho partnera v Číně. V Trutnově vyrábíme elektroměry s vyšší přidanou hodnotou, to znamená chytré elektroměry, které disponují více informacemi a více možnostmi než ty levné z Číny. Dále vyrábíme přijímače HDO, které v posledních letech zažívají renesanci, protože tento systém umí řídit spotřebu v síti, což je pro energetiku velice důležité. Na druhou stranu to, že systém HDO v Česku funguje, je brzdou rozvoje chytrých sítí AMM, které zatím neposkytují jinou přidanou hodnotu.

Dosti intenzivně jsme začali pronikat na německý trh se specifickou koncepcí chytrého elektroměru, který je v Evropě naprosto ojedinělý. Je to přístroj navržený skutečně na míru německému trhu. Postupně se tam množství prodávaných elektroměrů zvyšuje a my se potýkáme s kapacitními limity naší výroby. Teď je pro nás velmi aktuální potřeba posílit strojní kapacitu, tj. osazovací linky SMD, a samozřejmě také lidskou kapacitu, což je v dnešní době problém, který vidíme ve všech odvětvích našeho průmyslu. Nabídka pracovní síly je takřka na dně.

Jaké je postavení Vaší společnosti na trzích v České republice?

ZPA Smart Energy je vlastně jediná firma, která v České republice vyrábí přístroje tohoto druhu. Z tohoto pohledu je naše postavení ojedinělé. Z hlediska tržního podílu, se dá říct, že v oblasti elektroměrů se blíží téměř k 80 % a v oblasti přijímačů HDO je 100 %.

Kde ve světě se uplatňují výrobky ZPA Smart Energy a kde cítíte největší obchodní příležitosti?

Tradičně prodáváme naše výrobky v rámci střední a východní Evropy, kde se zakázky získávají formou veřejné soutěže. Úspěch v takové veřejné soutěži je velice proměnlivý, protože většinou je jediným kritériem cena a trhy jsou silně postiženy existujícími tlaky čínských výrobců. Ti mnohdy nabízejí produkty za dumpingové ceny. Náš podíl na těchto trzích se tím postupně snižuje, nicméně se nám stále daří na trhu v Maďarsku.

Nestandardní situace je na trhu v Polsku, kde ani tolik nejde o vliv čínských výrobců jako o postavení místního výrobce a jeho vztahy s místními energetickými podniky. Většinou tu vítězíme cenově i po technické stránce, ovšem vždy se najde právní klička, na jejímž základě nás mohou vyřadit. V takových případech už nejde o kvalitu ani cenu, ale o to, kdo má lepší právníky. A ti polští bohužel často jednoznačně straní polským firmám.

Zvyšujeme svoji přítomnost na německém trhu, nejenom s klasickými přístroji, ale právě teď už s novou řadou přístrojů určených pro německý trh a pro jejich standard chytrého měření – mimochodem velice složitý a náročný systém. Kromě toho, že přístroje musejí projít standardní evropskou certifikací, německý trh vyžaduje ještě specifickou německou certifikaci. Tím se evropský trh opět mírně segmentuje, protože do Německa nelze dodávat produkty, aniž by dodavatel absolvoval tuto certifikaci navíc.

Jaké novinky či inovace jste uvedli na trh v posledních letech?

V roce 2014 jsme v ZPA Smart Energy měli vyvinutou druhou generaci chytrých elektroměrů, která se jmenovala AMx60. Vývoj chytrých elektroměrů u nás neustále pokračuje. V současné době máme k dispozici generaci, která nese název AMx65. Ta je připravena na měření více druhů energií. Takový elektroměr je například schopen přijímat data o spotřebě vody, plynu a komunikovat je do datového centra.

Pro specifické trhy nyní pracujeme na úplně nové generaci, která je zatím ve fázi prototypů. Ta by pak měla splňovat velice náročné cenové požadavky na třetích trzích, jako je například Libanon nebo Saúdská Arábie.

Kde se ve Vaší společnosti berou nápady a výrobní podklady?

Máme vlastní vývojovou základnu, ve které pracuje více než čtvrtina pracovníků firmy, takže jsme na vývoj silně orientovaní. Vývoj je zaměřen na chytré elektroměry, datové koncentrátory a přijímače HDO. V současné době připravujeme novou generaci těchto přijímačů. V rámci vývojové základny probíhají konstrukční práce a odtud pocházejí také veškeré podklady pro výrobu.

Kde jsou dislokována výrobní a další pracoviště podniku ZPA Smart Energy?

Sídlo, centrum a zároveň i výrobní lokalita našeho podniku je v Trutnově, který letos oslaví 25 let od úspěšné privatizace ZPA Trutnov, s. p. Velmi zdařilou privatizací v roce 1993 byl nastartován proces přerodu Trutnova z města textilu na město elektrotechnického průmyslu. Sídlí tu velké a úspěšné firmy, které vyrostly na kořenech bývalého koncernového podniku ZPA. V současné době je v Trutnově v elektrotechnice zaměstnáno přes 4 500 lidí.

Vedle naší hlavní trutnovské základny, kde sídlí vedení firmy, vývoj a výroba, máme ještě kancelář v Praze – Karlíně a ta se orientuje na vývoj softwarových produktů pro podporu výroby nebo pro sběr dat z chytrých elektroměrů a jejich vyhodnocování.

Jakým způsobem dostáváte své výrobky na trh? Kdo jsou Vaši obchodní partneři?

Část naší produkce nabízíme v maloobchodním prodeji – například některé přístroje určené do rozváděčů. Ale dominantní část našeho prodeje absorbují především velké energetické podniky, kde získáváme zakázky prostřednictvím veřejných soutěží. V Česku jsou našimi obchodními partnery ČEZ, E-ON, PRE, na Slovensku E-ON Slovensko, RWE Slovensko (dnes již Innogy), původní Stredoslovenská energetika dnes patří české firmě EPH, v Maďarsku je to opět E-ON a také Elmu, v Bulharsku ČEZ a EVN. V Německu je situace trochu odlišná; je tu samozřejmě velká energetika E-ON a vedle ní také stovky Městských energetických společností (Stadtwerke).

Jak vidíte minulost a budoucnost HDO v České republice a jakou roli zde hraje Vaše firma?

Kdybychom chtěli říct něco o historii HDO, museli bychom se vrátit do hloubky 50. let minulého století, kdy v době rozvoje poválečného průmyslu nastal v mnoha evropských zemích nedostatek elektrické energie. V té době se řešilo, jakým způsobem zařídit, aby spotřeba elektřiny nepřevyšovala výrobu. Tehdy paralelně ve Švýcarsku, v Německu a v Československu probíhal výzkum a vývoj přístrojů, které by umožňovaly řídit spotřebu elektrické energie. Pracovníci ZPA ve spolupráci s národním podnikem Československé energetické závody vyvinuli přístroj, který mohl být ovládán pomocí signálů posílaných po silovém vedení, tedy základ systému hromadného dálkového ovládání.

V Československu se tento systém rozvinul víc než v jiných zemích a díky tomu se poměrně kvalitně dařilo řídit spotřebu a tím předcházet energetickým regulačním stupňům, nebo dokonce výpadkům. Po mnoha desetiletích využívání v praxi je systém HDO dobře vyladěný, funkční a pružný. Je velmi spolehlivý a není extrémně drahý, ať už jde o náklady investiční, nebo provozní. Ačkoliv se před deseti lety hovořilo o útlumu a nahrazení systémem chytrých elektroměrů, vypadá to, že se tyto proklamace nenaplňují.

Před několika lety dospěl ČEZ k rozhodnutí, že systém HDO bude revitalizován a budou jím pokryty také oblasti doposud nepokryté. Nastává významná potřeba přijímačů v síti, což se nám pozitivně promítá do výrobní zátěže a obratů.

Přijímač HDO je pro Vaši firmu dlouhodobě velmi úspěšný produkt. Jak si stojí v porovnání s novými generacemi přístrojů – chytrými elektroměry?

Investice do chytrých elektroměrů je poměrně vysoká, protože tam nejde jen o vlastní přístroj, ale o veškerou infrastrukturu a softwarovou nadstavbu, která k tomu patří. Chytré elektroměry toho umí sice víc než HDO, ale jejich reakce na mimořádné situace jsou pomalejší. Pro rutinní řízení by mohly splňovat stejnou roli jako HDO, ale pro případy pohotovostí, kdy hrozí blackout, je systém HDO nesrovnatelně rychlejší. HDO dokáže během několika desítek sekund odepnout zátěž po celé republice, zatímco v případě systému AMM bychom hovořili spíš o desítkách minut. A to už v některých případech může být pozdě.

Druhá věc je, že dokud systémy chytrých elektroměrů nenabídnou nějakou další funkcionalitu nad to, co dělá HDO, ztrácí taková investice smysl.

Co nového připravujete pro své zákazníky?

Jak jsem již řekl, máme vyvinutou novou generaci chytrých elektroměrů pro německý trh, kde již je jeden model finálně certifikován. Dále připravujeme novou generaci chytrých elektroměrů (obecně pro další trhy) a máme v zásobníku i nový přijímač HDO, který bychom chtěli už brzy uvést na trh.

Dnes nabízíme softwarové řešení sběru dat pro lokální distribuční soustavy nebo pro větší komplexy, kde to umožní monitoring ve vazbě na zákonné požadavky energetického managementu ve státních budovách (v souladu s ISO 50001). Státní sektor stojí před úkolem toto řešení zavést a my je můžeme poskytnout. To je dáno vyhláškou o energetické efektivitě.

Systémy měření a monitoringu umějí identifikovat nestandardní spotřeby nebo průběhy, poruchové stavy, kdy může docházet například k únikům vody, což v důsledku přináší úspory nákladů na likvidaci případných škod.

Máte možnost dostat se do dotačních programů v souvislosti s energetickými úsporami?

My jako ZPA máme možnosti omezené, protože ty programy jsou určeny pro realizátory úspor. Přestože jsme malý a střední podnik do 250 lidí, většina dotací se nás netýká, protože jsme součástí velkého koncernu. Můžeme například dosáhnout na některé podpůrné programy na výzkum a vývoj.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček, FCC PUBLIC, s. r. o.

[1] ZPA Smart Energy v roce 2014. ELEKTRO, 2014, č. 6, s. 41.


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2018 na straně 52. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021