Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Zmenšené přepěťové ochrany PO Iz 12,5 kA KIWA pro lepší kompatibilitu sjisticími prvky

14. 9. 2020 | KIWA sk, s. r. o. | www.kiwa.sk

Společnost KIWA sk, s. r. o., vyvinula inovativní výrobkovou řadu přepěťových ochran PO Iz 12,5 kA, která rozšiřuje aplikační možnosti kompatibility s jisticími elektroinstalačními prvky různých předních evropských značek.

Společnost KIWA sk, s. r. o., vyvinula inovativní výrobkovou řadu přepěťových ochran PO Iz 12,5 kA, která rozšiřuje aplikační možnosti kompatibility s jisticími elektroinstalačními prvky různých předních evropských značek. Výška základny přepěťové ochrany PO Iz 12,5 kA byla zmenšena na L = 82 mm, bez omezení základních požadavků podle normy ČSN EN 61643-11 ed. 2. Výrobky jsou určeny k ochraně elektrických sítí a zařízení v menších průmyslových objektech, administrativních objektech, objektech občanské vybavenosti, rodinných a bytových domech před účinky přepěťové vlny způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem blesku do objektu. Zajišťuje ochranu objektu před přepětím v hladině LPL III, impulzní proud Iimp = 12,5 kA/modul, dlouhé vlny 10/350 μs (čelo/týl rázové vlny).

Použití: Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny v rozvodech nn. Instaluje se do hlavního rozváděče jako 1. stupeň T1 (B) ochrany před přepětím. Pro přístroje umístěné v hlavním rozváděči zabezpečuje ochranu před přepětím v rozsahu T1, T2, T3 (hrubá, střední a jemná ochrana). Vysoká svodová schopnost je zajištěna výkonnými varistory. Zařízení jsou doporučena pro sítě TN-C,TN-C-S, TN-S/TT v zapojení CT 1 nebo CT2. Přístroje se skládají ze zmenšené základní části a výměnných ochranných modulů. Ochranné moduly lze otočit vzhledem k základně o 180°. Zachována byla také signalizace provozního stavu ve dvou variantách – optická a dálková. Svorky pro připojení vodičů jsou multifunkční.

KIWA sk, s. r. o., Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra, Slovensko,
tel.: +421 911 983 915,
e-mail: kiwa@kiwa.sk, www.kiwa.sk