Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Zkvalitňování života díky veřejnému solárnímu LED osvětlení

7. 8. 2012 | |

1,6 miliardy lidí na celém světě nemá přístup k elektrické energii. Jenom v Africe to je asi 500 milionů lidí. Při pohledu na noční snímky Země z vesmíru je vidět rozsáhlé oblasti, v nichž jsou lidé přes noc v naprosté tmě. To jim samozřejmě znesnadňuje výkon řady životně důležitých činností, omezuje je ve společenském životě a ohrožuje jejich bezpečnost na veřejných prostranstvích.

Mise společnosti Philips

Společnost Philips se snaží tento problém řešit. Jako vůdčí výrobce osvětlovací techniky se Philips zavázal k tomu, že bude věnovat mimořádnou pozornost vývoji off-grid systémů veřejného solárního LED osvětlení, které zlepší život ve venkovských i městských oblastech tam, kde neexistuje elektrická síť, nebo v případech, že je síť nespolehlivá a neschopná vyhovět rostoucím energetickým nárokům regionu. Díky řadě průlomových inovací v solární LED technologii pomáhá Philips zlepšit život v těchto oblastech tak, aby byly bezpečnější, produktivnější a tím i konkurenceschopnější.

Veřejné solární LED osvětlení od společnosti Philips

Solární LED řešení od společnosti Philips jsou navrhována tak, aby vyhovovala široké škále potřeb, odvíjejících se od geografické polohy a požadované úrovně osvětlení, aby pak mohla být využita pro celou řadu veřejných prostor včetně sportovišť, silnic a křižovatek, tržišť a stavenišť, ale i ke zlepšení celkové úrovně bezpečnosti v daných oblastech.

Cílovými trhy Philipsu pro veřejné solární LED osvětlení jsou Afrika, jihovýchodní Asie, Čína, Indie a Severní Amerika. Ze všech těchto oblastí pak vidí Philips největší potenciál pro veřejné solární LED osvětlení v Africe, a to vzhledem ke skutečnosti, že v mnoha venkovských oblastech nemá tento kontinent vybudovanou distribuční síť, přitom hladiny slunečního svitu jsou zde vysoké po celý rok. Na ostatních rozvíjejících se trzích se společnost Philips zaměřuje na propagaci solárního LED osvětlení a informování obyvatel o výhodnosti solárních LED řešení z hlediska nenáročnosti na infrastrukturu, nákladů na provoz i v kontextu udržitelnosti.

Partnerství

Partnerské programy společnosti Philips jsou klíčem k plnému využití potenciálu solárních LED systémů. Efektivní spolupráce je zásadní také pro poskytování smysluplných řešení dalším komunitám po celém světě. Přístup Philipsu je zaměřený na vzdálenější budoucnost – přihlíží se proto nejen k počátečním pořizovacím nákladům, ale také k celkovým výdajům za provoz a údržbu solárního osvětlení po celou dobu životnosti systému.

Philips spolupracuje s vládními organizacemi, municipalitami, investory i velkými nevládními organizacemi. Jako příklad lze uvést Světovou banku, nizozemské ministerstvo zahraničí, rozvojové nevládní organizace, Project Hope, UNEP, ARTY, nebo The Climate Group.

V Africe se Philips ve spolupráci s nevládními organizacemi podílí například na vzdělávání místních pro využívání solárního LED osvětlení a jeho údržbu tak, aby bylo zajištěno, že v budoucnu budou tato zařízení moci spravovat a provozovat sami místní. Některé z dřívějších pokusů o vyřešení osvětlení selhala, protože se snažila kopírovat západoevropské a severoamerické modely, které však nejsou vhodné pro toto prostředí vhodné.

Některé příklady řešení veřejného solárního LED osvětlení od společnosti Philips:

Marakéš, Maroko: použité řešení: Philips Solar Gen 2. Nejnovější typ solárního veřejného osvětlení - Solar Gen 2 je nejúčinnější a zároveň nejspolehlivější řešení svého druhu v přepočtu na kilometr osvětlené komunikace. Tato nová svítidla nabízejí vysokou efektivitu – náklady na energii spotřebovanou na osvětlení i velikost baterie jsou až o 50 % nižší ve srovnání s jinými podobnými zařízeními. Svítidla je možné instalovat v rozestupech až 50 metrů – tedy mnohem větších než jiná odobná. Osvětlení přitom splňuje požadavky přísných evropských norem. Solar Gen 2 lze snadno dále rozšiřovat a vylepšovat různými komponentami jako jsou ovladače nebo přídavné LED moduly – rozhodnutí pro toto řešení tak lze označit za vysoce perspektivní investici. Příkladem realizace,kde byl tento typ osvětlení použit, je 500 metrů nainstalovaných na pěší zóně v Palmerai v marockém Marakéši.

Manila, Filipíny: první kombinace LED osvětlení a solární energie instalovaná v Manile a hned náklady na elektrickou energii nižší o polovinu. Osvětlení tunelu Boni je vůbec první instalací na Filipínách, kde jsou LED diody a solární panely integrovány do jednoho systému. Soustava výrazně zvýšila bezpečnost řidičů jedoucích tímto 280 metrů dlouhým tunelem. Osvětlení se skládá z trubicových LED zdrojů Philips, které jsou přes den napájeny solární energií a přes noc elektřinou z konvenční sítě Meralco, interagující s fotovoltaickým systémem. Městský rozpočet ušetří až 51 % nákladů na elektřinu potřebnou na osvětlení tunelu.

Guiyang, Čína: zastupitelstvo okresu Guiyang v provincii Kuej-čou dokončila instalaci 157 jednotek osvětlovacího solárního LED systému Philips Aurora v celkem 15 obcích okresu Wudang Huaxi v kraji Kaiyang Xiuwen. Součástí projektu bylo také vyškolení místních obyvatel v údržbě a péči o tuto soustavu. Všichni respondenti, kteří se zúčastnili následného průzkumu zjišťujícího názory na projekt uvedli, že jim solární LED osvětlení přineslo více bezpečí na silnicích. Projekt je realizován ve spolupráci s The Climate Group, One Foundation, a 1000-Village-Programem společnosti Philips Lighting, jehož cílem je získávání financí a politické podpory pro realizaci systémů efektivního osvětlení málo rozvinutých venkovských oblastí.

www.philips.com
 Na obrázku: Solar Gen2 Philips Street Light