Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Zelenější produkce potravin

2. 8. 2021 | Princeton University | www.princeton.edu

Haberův-Boschův proces, požadovaný mnohými vědci za jeden z nejdůležitějších objevů 20. století, pomohl lidstvu překonat nedostatek potravin vytvořením prostředků k masové výrobě umělých hnojiv.

Výroba amoniaku, stavebního bloku hnojiv s obsahem dusičnanu amonného, je však doprovázena tvorbou problematického vedlejšího produktu: oxidu uhličitého. Na každou tunu vyrobeného hnojiva připadají více než dvě tuny oxidu uhličitého. Výroba amoniaku se tak podle odhadů podílí 1,4 % na globálních emisích oxidu uhličitého. Zatímco tedy tento proces zastavil masové hladovění, současně přitížil celé planetě.

Produkce potravin bez oxidu uhličitého

Jednou z výzev, které musí dnešní vědci čelit, je nalézt způsob produkce potravin v průmyslovém měřítku bez vytváření uhlíku. To mimo jiné znamená nalézt způsob výroby umělých hnojiv prostřednictvím syntézy amoniaku bez oxidu uhličitého. Je to možné bez Haberova-Boschova procesu? Nejnovější průzkum realizovatelnosti jednoduché metody vynalezené vědci z Princetonské univerzity by mohl ukrývat klíč k rozlousknutí této výzvy. Principem metody je osvícení iridiového katalyzátoru modrým světlem za účelem formování slabých vazeb dosahujících termodynamického potenciálu (tedy bez masivních energetických výdajů), v důsledku čehož nevzniká uhlík jako vedlejší produkt.

Celý článek na Princeton University

Image Credit: Pexels

-jk-