Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Zákaznické flexibilní propoje z mědi a hliníku

19. 3. 2021 | Ing. Jan Jaroš | GHV Trading, spol. s r. o. | www.ghvtrading.cz

Konstruktéři jsou často postaveni před úvahu, jakým způsobem zabezpečit funkční a dlouhodobě spolehlivé flexibilní a vodivé propojení dvou bodů. Často se snaží nalézt vhodné řešení v katalozích, ale není nic jednoduššího než předložit výkres nebo koncept uvažovaného propoje a využít našich zkušeností. V realizovaných zakázkách GHV můžete nalézt řešení velké škály průřezů i velikostí montážních koncovek.

Konstruktéři jsou často postaveni před úvahu, jakým způsobem zabezpečit funkční a dlouhodobě spolehlivé flexibilní a vodivé propojení dvou bodů. Často se snaží nalézt vhodné řešení v katalozích, ale není nic jednoduššího než předložit výkres nebo koncept uvažovaného propoje a využít našich zkušeností. V realizovaných zakázkách GHV můžete nalézt řešení velké škály průřezů i velikostí montážních koncovek.

Obr. 1. Spojka z pásků  
Obr. 1. Spojka z pásků (vlevo),  Obr. 2. Spojky z lanek

Flexibilní propoje ze sortimentu GHV vykazují díky svému provedení a svařovaným koncovkám vynikající vlastnosti, zejména pak minimální přechodový odpor a vysokou odolnost vůči vibracím a otřesům. Nejžádanější jsou propoje z měděných pásků nebo lamel, přestože existují i další typy základních vodičů, ze kterých je možné propoje vyrobit. Každý z typů má své specifické vlastnosti a možnosti využití. Pojďme se podívat na nejčastěji řešené typy, z nabídky GHV a zmínit základní parametry definující provedení. Je dobré vědět, že čím přesnější vlastní zadání je, tím lépe lze naplnit očekávané požadavky a zkrátit proces od zadání po dodání.

– Materiál. Nejčastěji jde o měď, méně pak hliník. V případě lanek a splétaných pásků z holé mědi i pocínované mědi lze pro výrobu využít přímo polotovar – kvalitní metráž. Pro lamelové spojky je pak používána měď i hliník.

– Provozní proud. Je nutné znát minimálně pro volbu požadovaného průřezu. V praxi je navíc žádoucí definovat okrajové podmínky provozu a vliv okolního prostředí. Dále je jasné, že je třeba vzít v potaz i specifika aplikace, protože provoz pod trvalým zatížením se bude lišit např. od fungování svařovacího automatu.

– Rozměry. Zde je nutné dát do souladu požadované rozměry, proudové zatížení a možnosti v místě instalace.

– Flexibilita a tvar. Je vhodné vědět, v jaké míře a v jakých směrech má být propoj flexibilní. V některých případech je na víc žádoucí mít propoj z výroby předtvarován pro finální aplikaci. Maximálně tím přiblížíme tvar a chování spojky finálnímu a požadovanému stavu a předpokladům konstruktéra. Minimalizují se rizika nežádoucího namáhání spojky v důsledku „násilné“ montáže nebo během následného provozu.

– Izolace. Zde je dobré si uvědomit, že izolace ovlivní elektrické a mechanické parametry propoje (proudové zatížení a flexibilitu).

– Provedení a materiál koncovek. Definují rozměry a vzdálenosti připojovacích bodů.

Obr. 3. Měděná spojka z lamel  Obr. 4. Spojky z lamel v izolaci
Obr. 3. Měděná spojka z lamel (vlevo), Obr. 4. Spojky z lamel v izolaci

K nejčastěji používaným typům patří spojky z pásků nebo ze splétaných či kroucených lanek. Vhodnou koncepcí a konstrukcí, která je know-how výrobce, lze získat požadovaný průřez, tvar, flexibilitu a další mechanické i elektrické parametry. Poskytnou velmi dobrou až výbornou flexibilitu, a to i v případě, že jsou s izolací. Výstižně nese jeden z typů název ULTRAFLEXX. To, zda je pro výrobu použit pásek, nebo lanko splétané nebo kroucené a použitý průměr drátků (0,10 mm nebo 0,20 mm) velmi ovlivní výsledné mechanické vlastnosti. Pocínovaná měď nabídne lepší odolnost vůči korozi. Případná izolace reflektuje požadavky konstruktéra a aplikace. K dispozici jsou standardně izolace sklolaminátové, guma, silikon, PLF (smršťovací).

Spojky z lamel (svařované nebo nýtované) jsou využívány zpravidla pro propojení přípojnic. Tloušťka lamel je zpravidla 0,3 mm, případně až 0,1 mm. Stupeň flexibility se odvíjí od požadavků a provedení. Kromě standardizovaných typů jde opět o zákaznické prvky. Vyrobit je možné téměř cokoli, ale i zde platí, že klíčem je co nejlepší zadání. Pro úspěšný návrh a výrobu je nutné znát požadovaný tvar ohybů a rozsah požadovaného pohybu spojky. Tomuto zadání je třeba přizpůsobit konstrukci spojky. Samozřejmostí je možnost pokovení koncovek (cín, stříbro).

Obr. 5. Spojky z kroucených lan
Obr. 5. Spojky z kroucených lan

Samostatnou kapitolou jsou vysoce specifické propoje, často pro různá svařovací, testovací a jiná zařízení. Je od nich vyžadována velmi vysoká flexibilita a vysoké proudové zatížení. Základem je použití kroucených lan. Tato nabízí vysokou flexibilitu i při velkých průřezech (často např. 500 mm2) a do všech směrů. Samozřejmostí je precizní provedení koncovek i celé spojky. 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021