Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Zabezpečení požárně dělících příček z hlediska elektroinstalace

25. 3. 2021 | KOPOS Kolín a. s. | www.kopos.cz

Zajištění požární bezpečnosti staveb se stává stále důležitějším hlediskem při projektování a jejich následné realizaci. Neustále se zvyšují nároky na komfort bydlení, přibývá elektrických spotřebičů, zvyšuje se také kumulace osob v budovách, přibývá výškových staveb. To vše přináší náročnější požadavky nejen na stavební materiály, ale na všechny části, které jsou v budovách instalované. Požárně dělící příčky jsou jedním ze způsobů zajištění bezpečnosti v budovách, která rozhodně nabývá na důležitosti.

Zajištění požární bezpečnosti staveb se stává stále důležitějším hlediskem při projektování a jejich následné realizaci. Neustále se zvyšují nároky na komfort bydlení, přibývá elektrických spotřebičů, zvyšuje se také kumulace osob v budovách, přibývá výškových staveb. To vše přináší náročnější požadavky nejen na stavební materiály, ale na všechny části, které jsou v budovách instalované. Požárně dělící příčky jsou jedním ze způsobů zajištění bezpečnosti v budovách, která rozhodně nabývá na důležitosti.

Pro požární bezpečnost budov je samozřejmostí používání ucpávek a jejich pravidelná kontrola, čímž se zajišťuje celistvost požárně dělících příček. Jak ale zajistit tuto celistvost v případech, kdy je v příčce instalovaný přístroj? Zásuvky a vypínače je třeba instalovat podle dispozice stavby a často není možné vyhnout se umístění na požárně dělící příčku. Pro montáž přístrojů firma KOPOS KOLÍN a. s. nově nabízí elektroinstalační krabici KPZ-1_PO (obr. 1). Ta svou speciální konstrukcí, především umístěním zpěňovacího materiálu vně i uvnitř prostoru krabice a složením materiálu, ze kterého je vyrobena, zajistí v případě požáru utěsnění otvoru vytvořeného pro umístění přístroje a otvor vypění podobně, jak je tomu například u kabelových ucpávek.

Obr. 1. Protipožární elektroinstalační krabice KPZ-1_PO  Obr. 2. Ukázka instalace protipožární krabice KPZ_1_PO v sádrokartonu z vnitřní strany zkušební pece (stav před zkouškou)
Obr. 1. Protipožární elektroinstalační krabice KPZ-1_PO (vlevo), Obr. 2. Ukázka instalace protipožární krabice KPZ_1_PO v sádrokartonu z vnitřní strany zkušební pece (stav před zkouškou)

Úkolem krabice je pochopitelně především držet instalovaný přístroj, a slouží tedy obdobně jako každá standardní elektroinstalační krabice. Jak se již stalo v Koposu běžnou normou, je i tato krabice dodávána se vstupy vyrobenými z pružného materiálu, čímž je zajištěna vzduchotěsnost v okolí prostupu kabelů její stěnou. Krabice je tak vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy. Tento standard je převzat z elektroinstalačních krabic Kopos do sádrokartonových příček a v budoucnosti bude dále rozšiřován.

Elektroinstalační přístrojová krabice KPZ1_PO samozřejmě prošla všemi potřebnými zkouškami a vyhovuje normě EN 1363-1 pro klasifikaci EI 15- EI 120.

Zkoušky požární odolnosti proběhly v požární zkušebně autorizované osoby PAVUS, a. s., ve Veselí nad Lužnicí. Na krabici byl vydán certifikát, který dokladuje, že krabice KPZ-1_PO odolává prostupu tepla a kouře mezi jednotlivými požárními úseky po dobu až 120 minut. Plní tedy dokonale požadavky na E – celistvost a I – izolaci požárně dělících příček (obr. 2, obr. 3).

Obr. 3. Ukázka protipožární krabice KPZ-1_PO po zkoušce požární odolnosti – z vnitřní strany je zapěněný vypínač, který byl umístěn v krabici během zkoušky
Obr. 3. Ukázka protipožární krabice KPZ-1_PO po zkoušce požární odolnosti – z vnitřní strany je zapěněný vypínač, který byl umístěn v krabici během zkoušky

Krabice byly při zkouškách uspořádány do několika sestav, kupříkladu tři vedle sebe ve vodorovném směru, dvě svisle, dvě krabice proti sobě. Jednotlivé krabice byly osazeny z vnější i z vnitřní strany požáru. Můžeme konstatovat, že všechny kombinace protipožárních krabic z firmy KOPOS KOLÍN a. s. prošly zkouškami úspěšně a jsou zárukou větší požární bezpečnosti.

Metody a postupy při instalaci krabic je možné najít v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru, který ukazuje všechny varianty, které byly vyzkoušené. Instalaci i chování krabice v případě požáru je možné vidět v instruktážním videoklipu.

     
QR1 Katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru (vlevo), QR2 Instruktážní videoklip k instalaci KPZ-1


KOPOS KOLÍN a. s. je předním výrobcem elektroinstalačního materiálu s více než 90letou tradicí. V současné době vyrábí přes 5 000 produktů, mezi něž patří elektroinstalační krabice, lišty, parapetní kanály, trubky, kabelové chráničky. Dále kabelové nosné systémy, jako jsou kabelové lávky, kabelové žlaby, drátěné žlaby nebo nerezový program. S rostoucími nároky pro bezpečnost objektů rozšířil nabídku o systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Společnost vlastní také výrobní technologii využívanou pro výrobu stínicích tvarovek NEUTROSTOP. Jejich využití je důležité zejména tam, kde je nutné chránit okolí před neutronovým zářením. Společnost dodává své výrobky do celého světa, a to prostřednictvím 11 dceřiných společností a dále síti obchodních zástupců. KOPOS KOLÍN a. s. je držitelem certifikátů podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, Česká kvalita a osvědčení Bezpečný podnik.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021