Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

XIII. ročník celoštátnej konferencie venovanej problematike VN a VVN

21. 9. 2020 | Elektro Management s.r.o. | https://www.elektromanagement.sk

Spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT pozýva všetkých pracovníkov, ktorí majú odbornú spôsobilosť na prácu na zariadeniach a rozvodoch VN a VVN vrátane ich projektovania, montáže, údržby a prevádzky, vykonávania OPaOS a pracovníkov zodpovedných za prevádzku týchto zariadení vrátane vedúcich práce na zariadeniach VN a VVN na celoštátnu konferenciu venovanú problematike VN a VVN ELEKTROKONTAKT.

29. 9. 2020, hotel Holiday Inn****, Žilina

PROGRAM:

  • Ochrany pred priamym dotykom živých častí a ochrany pred dotykom neživých častí v zariadeniach nad 1000 V (Ing. Ján Meravý)
  • Praktické poznatky a skúsenosti z montáže VTZE skupiny A (zariadenia vysokého napätia) (Ing. Gabriel Krescanko)
  • Skúsenosti z prehliadok a opráv zariadení a liniek VN a VVN (Ing. Edmund Pantůček)
  • Ochrana stožiarov VN a VVN pred atmosférickým prepätím (uzemnenie stožiarov) (p. Jiří Kroupa)
  • Ochrana vedení VN pred atmosférickým a spínacím prepätím (obmedzovače VN) (p. Radoslav Rieger)
  • Vnútorná ochrana elektrických rozvádzačov proti prepätiu v hladinách ochrany pred bleskom LPL I a LPL II (Ing. Daniel Sidun)
  • Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na zariadeniach VN a VVN – postrehy a skúsenosti (Bc. Marek Varga)

PODROBNÉ INFORMÁCIE 

Generálnymi partnermi konferencie sú spoločnosti Acer Voltage a KIWA.

Spoločnosť FCC PUBLIC, vydavateľ časopisov ELEKTRO a SVĚTLO, je mediálnym partnerom konferencie a zúčastní sa s ponukou aktuálnych vydaní časopisov zdarma.

Na konferencii budú v platnosti nasledovné hygienické opatrenia:
- povinnosť mať rúško počas celej doby konania konferencie
- rozostupy medzi poslucháčmi (obsadené každé druhé miesto)
- zákaz podávania rúk
- zabezpečený dezinfekčný gél pre každého účastníka
- rozostupy medzi vystavovateľmi
- lektori z ČR s negatívnym testom na Covid-19

KÚPIŤ VSTUPENKU 

Pozvánka na konferenciu ELEKTROKONTAKT .pdf

Tiskové materiály Elektro Management