Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 5. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2019. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Hybridní pohon posunovací lokomotivy

Číslo 3/2019 vyšlo tiskem 11. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 17. 7. 2019.

Veletrhy a výstavy
Euroluce 2019 očima designérky
Výstava Světlo v architektuře 2019
Amper 2019 v zajetí „chytrých“ technologií

Pro osvěžení paměti
Osvětlovací sklo z Kamenného pahorku

Aktuality

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost Objevte novou, chytřejší a bezpečnější budoucnostna 30. ročníku mezinárodního stavebního…

FEL_Camp pro středoškoláky Jak přežít v přírodě a opatřit si základní životní potřeby, jako je připojení k internetu…

Osram přebírá společnost Ring Automotive Po schválení převzetí společnosti Ring Automotive společností Osram britským Úřadem pro…

Více aktualit

Vyzkoušené automatické řešení pro záskok dvou zdrojů

02.10.2018 | Ondřej Doležal | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

V posledních letech se lze velmi často setkat s požadavkem na plně automatické ovládání nebo řízení dvou zdrojů neboli záskok dvou zdrojů. OEZ již několik let dodává řešení v podobě záskokového automatu Modi ZA (obr. 1).


Obr. 1. Záskokový automat Modi ZA

Záskokový automat přímo řídí přepínání dvou zdrojů, potažmo ovládá přímo jističe Modeion nebo Arion WL. Lze tedy ovládat jističe, popř. odpínače se jmenovitým proudem od 12,5 do 6 300 A. Dokáže bezpečně řídit dodávku elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v síti. Zařízení je plně automatické, ověřené ve zkušebně a certifikované. Konečný zákazník tak nemusí programovat, přezkušovat atd. Výrobce rozváděčů nebo elektromontážní firma pouze nainstaluje záskokový automat, připojí ovládací obvod a popř. na displeji nastaví potřebné parametry pro přepínání dvou zdrojů nebo podle požadavku zákazníka. Odpadá tedy např. složité řešení pomocí reléové logiky. Společnost OEZ také dodává ověřené a schválené provedení záskokových automatů pro energetické společnosti ČEPS a ČEZ.

Jaká je funkce záskokového automatu?

Hlavní funkcí záskokového automatu Modi je sledovat hlavní napájecí síť a vyhodnocovat její stav. Jakmile nastane porucha, záskokový automat zareaguje a po splnění zadaných podmínek co nejdříve vyšle impulz k odpojení hlavního zdroje a připojení záložního zdroje. Poruchovým stavem je myšleno podpětí, přepětí nebo úplný výpadek v jedné nebo více fázích. Zpět na hlavní zdroj automat přepne po obnovení provozního stavu na hlavním zdroji. Doba přepnutí z hlavního zdroje na záložní zdroj může být již od 3 s. Zdroje mohou být i rovnocenné. Záskokový automat zajišťuje mimo jiné také bezpečnost provozu. Znemožňuje zapnutí obou zdrojů současně a nezapne záložní zdroj, jestliže v obvodu zátěže došlo k vypnutí poruchou, tedy zkratem nebo nadproudem. Záskokový automat Modi je dodáván ve dvou základních variantách – buď pro ovládání dvou zdrojů, nebo pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou.

Napájení

Záskokové automaty jsou napájeny z aktivního zdroje, tedy zdroje, který je momentálně funkční. Není tak nutné záložní napájení. Záskokové automaty běžně monitorují hladinu napětí, popř. frekvenci nebo sled fází.

Záskokový automat Modi může být napájen:
– z aktivního zdroje s možností záložního napájení 24 V DC,
– z externího zdroje 110 až 230 V AC/DC.

Funkce záskokového automatu Modi pro ovládání dvou zdrojů (obr. 2)

1. automatický provoz – automatický záskok
2. manuální provoz – zapnut pouze první zdroj
3. manuální provoz – zapnut pouze druhý zdroj
4. manuální provoz – oba zdroje odpojeny


Obr. 2. Ovládání provozu dvou zdrojů

U automatického provozu lze vybrat jeden ze tří režimů:
a) rovnocenné zdroje
Zátěž může být trvale napájena z kteréhokoliv zdroje. Po výpadku napětí aktivního zdroje je tento zdroj odpojen od zátěže a zátěž je připojena na druhý zdroj. Po obnovení napětí na prvním zdroji zůstane zátěž připojena na druhém zdroji, protože jsou rovnocenné.

b) priorita prvního zdroje
Zátěž je trvale napájena z prvního zdroje (hlavní zdroj). Po výpadku napětí na prvním zdroji je tento zdroj odpojen a je připojen druhý zdroj. Po obnovení napětí prvního zdroje jsou zdroje přepnuty a zátěž je opět trvale napájena z prvního zdroje.

c) priorita druhého zdroje
Režim je stejný jako v předešlém případě s tím rozdílem, že priorita zdrojů je opačná.

Funkce záskokového automatu Modi pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou (obr. 3)

1. automatický provoz – automatický záskok
2. manuální provoz – oba zdroje odpojeny
3. manuální provoz – jen na první zdroj
4. manuální provoz – jen na druhý zdroj
5. manuální provoz – jen na první zdroj se sepnutou podélnou spojkou
6. manuální provoz – jen na druhý zdroj se sepnutou podélnou spojkou
7. manuální provoz – na oba zdroje


Obr. 3. Ovládání provozu dvou zdrojů s podélnou spojkou

U automatického provozu lze vybrat jeden ze tří režimů:
a) rovnocenné zdroje
Obě zátěže mohou být trvale napájeny z libovolného zdroje. Jestliže nastane výpadek napětí jednoho ze zdrojů, je odpojen zdroj od zátěže a zátěž je připojena (sepne podélná spojka) na druhý zdroj. Po obnovení napětí na prvním (původním) zdroji se zdroje nepřepnou. K přepnutí dojde až po výpadku napětí na druhém zdroji.

b) záskok pro první zdroj
První zátěž může být napájena z prvního nebo z druhého zdroje. Druhá zátěž může být napájena pouze z druhého zdroje. Po výpadku napětí druhého zdroje nedojde k záskoku. Druhá zátěž zůstane bez napájení. K záskoku dojde jen v případě výpadku napětí prvního zdroje.

c) záskok pro druhý zdroj
Režim je obdobný jako v předešlém případě, avšak záskok probíhá pouze za druhý zdroj.


Obr. 4. Zástavba záskokového automatu do rozváděče s jističem Arion WL

Záskokový automat Modi ZA (obr. 4) pokrývá mnoho různých způsobů využití při řešení záskoku zdrojů či automatizovaného ovládání. Náročnějším zákazníkům dokážou technici OEZ po konzultaci doplnit standardní provedení ZA dalšími funkcemi. Příkladem toho je i speciální provedení pro ČEPS a ČEZ. Další, podrobnější informace lze najít v katalogu Modi ZA či v návodu k použití, který je ke stažení na webových stránkách OEZ www.oez.cz. S výběrem záskokového automatu a jím ovládaných jističů s potřebným příslušenstvím zájemcům pomůže firemní program Konfigurátor OEZ. Je také možné se obrátit na technickou podporu OEZ.


Vyšlo v časopise Elektro č. 10/2018 na straně 20. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.