Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Výstava FOR CITY na stavebním veletrhu FOR ARCH představí inovace pro města, obce i regiony

1. 7. 2020 | Lucie Bártová | ABF, a.s. | www.abf.cz

Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel měst, obcí nebo regionů, v současnosti existují? Jaká očekáváme v blízké budoucnosti? Čím je možné zkvalitnit služby veřejnosti? Nejen na tyto otázky nastíní odpověď jednodenní odborná výstava FOR CITY, která se uskuteční v pátek 25. září 2020 souběžně s odbornou konferencí SMART CITY FOR ARCH. Konat se bude na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH.

For City 2020

Koncept strategického řízení města s využitím moderních technologií a zelené infrastruktury, který má za cíl zvýšení kvality života občanů, atraktivity dané lokality a také ekonomické úrovně, je stále častěji skloňovaným tématem dnešní doby. Téma „smart city“, jak říkají tomuto fenoménu odborníci, podrobně představí 25. září 2020 odborná výstava FOR CITY, která se zaměří na představení trendů a novinek v této oblasti.

Unikátní výstava bude sloužit jako základní stavební kámen budoucího specifického veletrhu, který přinese inovativní a technologická řešení a také podpůrné služby pro česká města, obce i regiony a přivede k dialogu představitele státní správy a samosprávy, vystavovatele i odbornou veřejnost.

Konference SMART CITY FOR ARCH je svým programem zacílena na účastníky z řad municipalit a městských služeb, se kterými organizátoři konference, konzultanti z oblasti smart city a moderních technologií, průběžně udržují kontakt. Organizátory konference jsou odborníci na danou problematiku, čemuž odpovídá její vysoká odborná úroveň a přesné zacílení na řídící pracovníky municipalit a veřejných služeb.

Hlavními tematickými pilíři výstavy i konference budou moderní technologie, inteligentní městská energetika a služby, informační a komunikační technologie, infrastruktura a řízení dopravy, urbanismus, městská zeleň a vodní prvky, ale také komunity a mnoho dalších souvisejících oborů. Kromě nabídky řešení, inovativních technologií nebo vytvoření prostor pro obchodní jednání mezi cílovými skupinami a dodavateli nabídne FOR CITY také inspiraci v podobě příkladů dobré praxe. Umožní i výměnu zkušeností a podpoří města, obce a regiony v zavádění konkrétních smart řešení. Představí se navíc i legislativa k aktuálním tématům. Seznámit se s novinkami a trendy oboru smart city se ale mohou i aktivní občané nebo studenti, kteří se zajímají o život ve své obci či regionu.

Výstava i konference se uskuteční ve Vstupní hale II, v Kongresovém sále a přilehlých prostorách 25. září 2020. Registrace na konferenci SMART CITY FOR ARCH (9.00 – 17.30 hod.) bude spuštěna začátkem srpna, výstava FOR CITY (10.00 – 18. 00 hod.) bude přístupná jak účastníkům konference, tak i ostatním návštěvníkům veletrhu FOR ARCH.

Více informací najdete na www.forcity.cz.