Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Vyšel ALARM FOCUS 1/2014 - Téma: ACS & EACS

29. 7. 2014 | |

Dne 23. Července vyšlo letní vydání odborného časopisu zaměřeného na problematiku bezpečnostních technologií – ALARM FOCUS. Tematickým okruhem tohoto vydání jsou Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích / Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Elektronické systémy kontroly vstupu (záleží, podle které z platných norem se na obor díváte …)

KALEIDOSKOP

Historie
Z dějinného pohledu dochází k širšímu rozvoji zabezpečovací „techniky“ až ve středověku. V té době již lidé pociťovali nutnost zajistit své tvrze, hrady a obydlí masivními dveřmi, které zabraňovaly nepovolenému či násilnému vstupu. Později se tato snaha rozšířila i na vstupy do měst. Progresivní vývoj zábranné techniky byl umožněn až použitím kovů.

TÉMA 

Systémy kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních aplikacích (ACS/EACS)
V převážné většině realizovaných instalací poplachových systémů je ACS mnohem silnějším, ne-li nosným systémem. Právě ACS je ze všech těchto systémů funkčně nejvíce svázán se základní podstatou zabezpečení přístupu k chráněným aktivům – mechanickými zábranami. Je přeneseně řečeno chytřejší elektronickou podobou klíčů od dveří. Vedle toho jsou I&HAS a VSS „pouhé“ signalizace vyžadující aktivní spoluúčast lidského faktoru.

  • ČSN EN 60839-11-1 – nová definice standardu ACS
  • Přístupové systémy z pohledu uživatele
  • Praktické řešení vybavení dveří na únikových cestách
  • Dva úhly pohledu na biometrii

Pro posouzení kvality biometrických snímačů existuje několik základních parametrů. První a bezesporu nejdůležitější je přesnost, se kterou dokáže snímač odlišit autorizovanou osobu od neautorizované. Z hlediska přesnosti se zjišťují dva parametry. Pravděpodobnost chybného přijetí (FAR) a pravděpodobnost chybného zamítnutí (FRR).

LEGISLATIVA

  • Může kamera na rodinném domě sledovat veřejný prostor? 

VZDĚLÁVÁNÍ

  • Kurz operátorů kamerových systémů 
  • Konference „Městské kamerové a dohlížecí systémy“
    Problematika rekonstrukcí MKDS je v dnešní době oproti jiným oblastem poplachových systémů specifická úspěšným prolínáním legislativy a nasazování moderních technologií. Jak se po dvou letech od přijetí prvních z řady tzv. IP norem daří jejich využití v reálné praxi? Je vhodnější udržovat v provozu původní analogový systém, nebo bude efektivnější pozvolný přechod přes hybridní na plně „digitální“? Odpovědi na podobné otázky byly obsahem jednotlivých přednášek.

TRENDY 

CEM Systems – Security Intelligence at the edge

Ultramegapixelové kamery
Nejenom koncový zákazník, ale často i odborník v oboru je přesvědčen o tom, že každá scéna vyžaduje kameru s maximálním dostupným rozlišením.

Aperio™ – online bezdrátový systém kontroly vstupu
Technologie Aperio™ je revoluční řešení budoucnosti od ASSA ABLOY, které umožňuje efektivně rozšířit váš systém kontroly vstupu o další přístupové body. S řešením Aperio™ mohou být mechanické zámky bezdrátově propojeny s novým nebo stávajícím přístupovým systémem (ACS), a to bez nutnosti zásahu do stávajících dveří. 

TECHNIKA 

Když se řekne… „Turniket“ 
Turniketu se pejorativně říká „tupé zařízení“, které vykoná povel nadstavbového zařízení. Je tomu ale opravdu tak? Může být, pokud elektronika turniketu vykoná pouze povel cvaknutím relé a uvolněním zádržného magnetu. Turnikety, v aktuálním provedení/standardu, nám mohou poskytovat i více stavových údajů – a nejedná se o nezajímavé informace.

SVĚT BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB

Zastavování vozidel s využitím EMP
Činnost elektrických a elektronických systémů může být narušena působením přírodních nebo uměle generovaných EMP. V této souvislosti se již řadu let úspěšně vyvíjejí prostředky i ve formě zbraňových systémů. Potencionálními cíli mohou být kromě důležitých prvků kritické infrastruktury rovněž dopravní prostředky, např. v případě potřeby zastavení vozidla, které proniklo do blízkosti chráněných objektů, nebo zastavení vozidel na kontrolních stanovištích.

Balistická ochrana pracovníka PKB

O ČEM SE MLUVÍ

SiPass integrated od společnosti Siemens – nový standard ACS
Siemens uvádí na trh novou verzi zabezpečovacího systému SiPass integrated s označením MP2.65. Tento velmi výkonný systém pro správu zabezpečovacích zařízení a kontroly vstupu je vhodný pro organizace všech velikostí.

Jednodušší přechod od analogu k řešení IP CCTV
Velká část kamerových systémů je stále analogová. Bezpečnostní specialisté uvažující o modernizaci ovšem chtějí mít jistotu, že přechod na IP bude fungovat bez problému. Jaké otázky je potřeba mít z technického hlediska vyřešené, aby investice do nákladného kamerového systému nebyla jen ztrátou.

Problematika biometrického podpisu
Pokud je pro podepisování používána technologie, jejímž cílem je získání dat k dynamickému biometrickému podpisu, pak je třeba se zabývat všemi souvislostmi s podmínkami pro zpracování osobních údajů.

PŘEDSTAVUJEME

Traka – inteligentní řešení pro správu klíčů a zařízení
Klíče jsou v každé organizaci důležitým majetkem: umožňují přístup k budovám, provozům, zabezpečeným prostorám, vybavení, strojům, skříním, skříňkám a vozidlům. K ochraně takového majetku vyvinula společnost Traka produkty a software pro inteligentní správu klíčů.

Systémy Paxton pro zabezpečení vstupu
Elektronická kontrola vstupu poskytuje kontrolu nad tím, kdo, kdy a kde se v objektu pohybuje. Jedná se o soubor technických prostředků, které předávají získané informace uživateli do softwarového rozhraní.

Kalendář

TIP – Kombinované a integrované systémy

Výstavy a veletrhy / Konference a semináře

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021