Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Výherci cen FM AWARDS 2015

23. 11. 2015 | IFMA | www.ifma.cz

IFMA CZ (Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů) udělila dne 10. listopadu 2015 v Kaiserštejnském paláci v Praze prestižní ceny FM Awards 2015, udělované v rámci akce Týden Facility managementu, v kategorii projekt roku, studentská práce roku, odborná práce roku a zvláštní cenu poroty FM Awards 2015. Letos poprvé Představenstvo asociace propůjčilo emeritní členství IFMA CZ. 

V rámci jubilejního již XV. ročníku akce Týden facility managementu 2015 konaném ve dnech 9. – 13. listopadu 2015 byly tradičně na slavnostním večeru dne 10. listopadu 2015, pořádaném v Kaiserštejnském paláci v Praze, udělovány prestižní ceny FM Awards 2015 v kategorii projekt roku, studentská práce roku, odborná práce roku a zvláštní cena poroty FM Awards 2015. Letos poprvé Představenstvo asociace propůjčilo emeritní členství IFMA CZ třem významným osobnostem oboru facility management. 

Asociace IFMA CZ představuje vítěze jednotlivých soutěžních kategorií soutěže FM Awards 2015. 

PROJEKT ROKU


Topinfo, s.r.o., portál TZB-info za projekt
„Facility management na TZB-info″

Facility management na největším stavebním portálu TZB-info těží z možnosti synergie informací z různých oborů, a odpovídá tak základní charakteristice FM jako multidisciplinární služby. Výhodou je, že manažeři FM se mohou zaměřit na dílčí informace v aktuálním čase potřeby, což jim umožňuje rozhodovat na základě nejnovějších informací a v širších souvislostech.

Cenu přebírala paní Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka odborného portálu TZB-info
Cenu předával pan Ing. Roman Balogh, KD Pragma, a. s. – člen odborné poroty FM Awards 2015

STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU

Ing. Lucie Čiháková, ČVUT – FS Prahaza práci „Optimalizace provozní efektivity objektu v kontextu udržitelnosti

Autorka DP se v této práci zabývá Facility managementem a jeho uplatněním ve veřejné správě. Hlavním cílem byla analýza existující stavby, která je ve vlastnictví veřejné správy a ukázala, že i tyto stavby by měly být udržitelné a na FM by měl být brán zřetel. Autorka provedla analýzu stávajícího stavu budovy, zjistila její skutečné chování, chod a provozní bezpečnost. Navrhla řešení nalezených nedostatků a odhadla přínosy nově navržených opatření. Nově navržená řešení ohodnotila pomocí certifikace budov LEED. 

Cenu předával pan JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. – náměstek ministra sekce 03 – majetek státu, Ministerstvo financí České republiky 

ODBORNÁ PRÁCE ROKU

Ing. Ondřej Štrup za knihu „Základy Facility managementu

Tato publikace si vzala za cíl seznámit nejen odborníky, ale i laickou veřejnost, se základy Facility managementu. Celá publikace vychází z Evropského standardu EN 15221, který sjednocuje definování a výklad oboru Facility management ve dvaceti osmi zemích EU. Norma je sice sjednocující dokument, ale často bývá příliš strohá, či dokonce některé specifikace mohou být v různých pohledech chápány odlišně. Proto se tato publikace zaměřuje i na příčiny vzniku tohoto oboru a snaží se přiblížit, jaké přínosy může mít Facility management pro společnosti i jednotlivce. „Základy Facility managementu“ jsou vydávány jako základní díl připravované řady, jež bude postupně upřesňovat jednotlivé oblasti Facility managementu.

Cenu předával pan RNDr. Petr Glos, Masarykova univerzita Brno - předseda odborné poroty FM Awards 2015

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY FM AWARDS 2015

Ing. Pavel Novotný ze společnosti ATALIAN CZ, s. r. o. za významný přínos, nezměrné nadšení a nevšední působení v oboru Facility management 

Pan Pavel Novotný již čtvrt století pracuje v oboru Facility managementu a prostřednictvím své firmy a později společnosti ATALIAN CZ poskytuje FM služby na Českém i Slovenském trhu. Postupně z malé úklidové firmy vybudoval společně se svým týmem a novými partnery významnou českou FM společnost poskytující klíčové FM služby. Společnost dnes zaměstnává kolem 3000 pracovníků a vychovává odborníky na FM služby i vlastní Facility management a zejména poskytuje profesionální Facility management. 

Cenu předávala paní doc. Ing. Viera Somorová, PhD., viceprezidentka Slovenské asociace facility managementu – SAFM

Letos poprvé Představenstvo asociace propůjčilo emeritní členství IFMA CZ třem významným osobnostem za dlouholeté působení a významný přínos pro rozvoj oboru Facility management.  Emeritní členství propůjčil Ing. Milan Hampl, prezident asociace IFMA CZ 

EMERITNÍ ČLEN ASOCIACE IFMA CZ

Ing. Zdeněk Čežík

Pan Ing. Zdeněk Čežík je zakládajícím členem IFMA CZ a dlouholetým aktivním členem Představenstva IFMA CZ. Od založení naší pobočky podporoval její rozvoj, v pozici viceprezidenta IFMA CZ se zasadil o její odborný, ale i společenský růst. Jako vedoucí pracovník Auto Škoda Mladá Boleslav řídil oblast podpory kanceláří a služeb a mnohé své zkušenosti z rozvoje této významné společnosti přenesl i mezi ostatní členy IFMA CZ a podporovatele našeho oboru. 

prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 

Pan profesor Ing. Karel Kabele, CSc. je mnoho let aktivním šiřitelem myšlenek zajištění rozvoje kvalitního životního a pracovního komfortu v našich budovách. Je znám jako přední akademický funkcionář a jako představitel prestižních mezinárodních i českých asociací. Na pozici prezidenta mezinárodní asociace REHVA i českého odborného sdružení STP se prakticky podílí na rozvoji významné části oboru Facility management. Jeho odbornost a přínos k oboru potvrzuje i propůjčení mezinárodně vysoce respektovaného titulu REHVA Fellow. Svým akademickým působením v pozici vedoucího katedry TZB, na Fakultě stavební ČVUT přispěl ke vzniku mezifakultního oboru Inteligentní budovy. Aktivně se zúčastňuje výchovy a odborného růstu studentů stavebního inženýrství a doktorandů působících na katedře. Tím přispívá k výchově našich budoucích facility manažerů a aktivní výukou i v mnoha dalších vzdělávacích institucích šíří myšlenky Facility managementu u nás i v zahraničí.

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 

Pan profesor Ing. Dušan Petráš, PhD. je dlouholetým podporovatelem oboru Facility management na Slovensku i v České republice. Již na konci minulého století začal organizovat konference o otázkách kvalitního zajištění interních prostředí staveb, jež se v průběhu let staly nedílnou součástí odborných setkávání Facility manažerů, nejen z našich dvou zemí. Svým akademickým působením na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě rozšířil řady odborníků, kteří dnes kvalitně řídí a optimalizují Facility management v mnoha organizacích na Slovensku i v zahraničí. Pan profesor Petráš působí aktivně v odborných asociacích jako předseda SSTP a dlouhá léta i v pozici prezidenta mezinárodní asociace REHVA. Jeho odbornost a přínos k oboru mimo jiné potvrzuje i propůjčení mezinárodně vysoce respektovaných titulů REHVA Fellow a ASHRAE Fellow. 


Odborná porota FM Awards 2015 rozhodovala ve složení:

Předseda poroty: RNDr. Petr GLOS– Masarykova univerzita Brno
Členové poroty: Ing. Roman BALOGH – KD Pragma, a. s.
Ing. Rostislav LAPČÍK – VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS, s. r. o.
Ing. arch. Martina STUDNIČKOVÁ – Barrandov Studio, a. s.
Jan TALÁŠEK – TALDA, v.o.s.

IFMA CZ také děkuje za výborné zorganizování letošního ročníku prestižní soutěže FM Awards 2015 panu Ing. Martinu Vojáčkovi, který je členem Představenstva IFMA CZ a letos byl patronem soutěže. 

IFMA CZ všem výhercům blahopřeje! 

Anotace všech nominovaných naleznete na http://www.ifma.cz/index.php/nominace

Více informací o Týdnu Facility managementu 2015 a FM Awards 2015 naleznete na www.ifma.cz