Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

VUES Brno dovršuje sedmdesátku

22. 9. 2017 | Ing. Radomír Sabela, CSc. | VUES Brno | www.vues.cz

Jméno společnosti VUES vychází z tradice, na jejímž počátku v roce 1947 bylo založení Výzkumného ústavu elektrických strojů v Brně. Ústav po celá desetiletí plnil úlohu výzkumně-vývojového centra pro výrobní závody podniku MEZ (Moravské elektrotechnické závody), který aktivně působil na tuzemském trhu s točivými elektrickými stroji až do začátku 90. let 20. století. Nyní se VUES Brno s. r. o. nachází v roce sedmdesátiletého jubilea. Generálním ředitelem a jednatelem společnosti je Ing. Radomír Sabela, CSc. Redakce časopisu ELEKTRO ho požádala o rozhovor.

Pane řediteli, VUES slaví sedmdesáté výročí založení. Jaké byly hlavní vývojové milníky Vaší společnosti?

Po roce 1989, kdy se rozpadl koncern MEZ, byl VUES nucen hledat odbytiště pro svoje řešení. Tehdy začaly kontakty s prvními klienty v zahraničí – v Německu, Rakousku a Švýcarsku, kteří akceptovali naše vývojové projekty, řešení a prototypy a začali objednávat jednotlivé točivé stroje. VUES tedy nezkrachoval a začal nacházet odbyt pro svoje výrobky v Evropě.

Ing. Radomír Sabela, CSc.Následoval další důležitý moment; pět lidí z nejvyššího managementu v čele s panem ředitelem Ing. Jiřím Křivým podnik koupilo od Fondu národního majetku a zajistilo jeho další existenci tím, že pokračovali v rozvoji obchodních kontaktů, získávání klientů a uplatnění nabízených řešení na trhu. Tento klíčový moment byl důležitý proto, aby podnik měl příjem a mohl růst.

V roce 2006 přišel historický mezník. Od jednoho našeho velkého klienta v Německu odešla část techniků a obchodníků, založili vlastní firmu a dohodli se s vedením VUES, že budou podnik zastupovat na německém trhu, ze servomotorů postupně rozšířili působnost také na lineární motory. VUES koupil majetkový podíl – nejprve 34 %, ten se potom zvýšil na současných 74 %. V této firmě tedy máme většinu, je to naše dceřiná společnost, jmenuje se VSM, čili VUES Servomotoren.

Tento obchodní tah přinesl mnoho kontaktů v německy mluvících zemích, zvýšila se poptávka po produkci VUES. Podniku se zvýšily tržby, mohl zpětně investovat a rozvíjet se.

V roce 2007 koupila od tehdejšího managementu majetkový podíl 100 % investiční skupina ARX, která vlastní VUES dosud. V témže roce nastoupil do funkce generálního ředitele pan Ing. Jiří Havelka, který spolu s ARX pokračoval v rozvoji VUES.

Další důležitý a strategicky významný milník nastal v roce 2008. Tehdy byla uvedena do provozu nová obrobna na Jarní ulici v Brně. VUES do té doby vlastnil objekty v Mostecké ulici, v kterých byl původně výzkumný ústav a které byly přestavovány na továrnu. Haly tu byly malé a kapacitně nestačily, takže velká část výroby se dělala v kooperaci na Moravě a ve východních Čechách. Vlastní obrobna v Jarní ulici odbourala tuto závislost na kooperantech, výrazně snížila výrobní náklady a rozšířila kapacitu výroby.

Další milník je spojen s rokem 2015, kdy pan Havelka opustil ze zdravotních důvodů pozici generálního ředitele a investoři a akcionáři oslovili mne, abych převzal vedení VUES a posunul jej na další úroveň.

Jaká byla očekávání při Vašem nástupu do funkce a jaké jste měl cíle a předsevzetí?

Očekávání akcionářů byla zaprvé zvýšit tržní hodnotu VUES, což v praxi znamená rozšířit portfolio klientů nejen v Evropě ale také ve světě, zadruhé profesionalizovat management na všech úrovních, aby podnik byl schopen obstát v konkurenci na evropských a světových trzích, v zemích s extrémně vyspělým průmyslem, a zatřetí vytvořit podnikovou kulturu, která bude atraktivní pro nynější zaměstnance a bude z trhu práce přitahovat talenty.

Pokud jde o moje vlastní předsevzetí, na předním místě bylo vybudovat dlouhodobé partnerské vztahy s top klienty v Evropě a ve světě. Zdůrazňuji slovo partnerské, nejde jen o vztahy mezi odběratelem a dodavatelem.

Druhou mojí prioritou bylo profesionalizovat management, tedy mít na prvních třech úrovních lidi jazykově a manažersky vybavené na to, abychom kontakty s klienty nejen udrželi, ale mohli je i dále rozvíjet. VUES má tradičně velmi dobré techniky, k tomu potřebuje i velmi dobré manažery a lídry. Tyto lidi hledáme, pěstujeme si je a vychováváme.

Třetí moje agenda byla zahájit budování podnikové kultury. Jeden z jejích důležitých prvků je prostředí, které pro lidi ve firmě vytváříme – od kanceláří přes pracovní místa u strojů až po šatny a sprchy, včetně pracovních a ochranných pomůcek. Přikládáme velký význam férovému odměňování napříč firmou a na všech úrovních.

K podnikové kultuře patří také kvalitní management, který umí s lidmi jednat, řídit je a vést. Další součástí podnikové kultury jsou investice do výrobních zařízení, aby lidé pracovali na strojích, které nejsou poruchové a mají vysokou produktivitu.

Snažíme se delegovat kompetence na nižší úrovně řízení, aby lidé dobře rozuměli svému pracovišti, aby cítili odpovědnost osobní, nikoliv jen kolektivní.

Jak se vyvíjela během let struktura činností VUES? Které činnosti považujete za klíčové pro další rozvoj firmy?

Struktura činností je za těch deset let prakticky neměnná, jen se trochu rozšiřuje portfolio. Klíčový byznys vývojově výrobní firmy VUES je v modifikacích a vývoji unikátních řešení z různých oblastí průmyslu. Nabízíme elektrické točivé stroje, ale vždycky jde o konkrétní aplikaci pro špičkové klienty.

Máme tři hlavní produktové oblasti. Divize malých strojů zahrnuje rotační synchronní stroje s výškou osy do 112 mm – sem patří zejména servomotory s permanentními magnety a servoaktuátory (kompaktní servomotory s vestavěným kuličkovým šroubem) a dále synchronní lineární motory. Malé stroje dodáváme v mnoha mechanických provedeních a zákaznických modifikacích s konvenčním i integrovaným vodním chlazením. Tyto malé stroje prodáváme z 90 % přes dceřinou firmu VSM v Německu, přibližně 10 % prodáváme přímo jako VUES klientům v Německu a v ČR.

Divize velkých strojů je tím největším historickým pokladem společnosti VUES. Zahrnuje asynchronní motory pomaluběžné a rychloběžné, synchronní motory a generátory s permanentními magnety, budiče hlavní a pomocné a další speciální stroje pro konkrétní aplikace. Výrobky této divize dodáváme většině našich klientů a tvoří 60 až 70 % našich tržeb.

Naše nejmenší divize je divize pohonů a elektroniky. Tvoří ji tři hlavní produktové skupiny. Jednak jsou to měřicí pracoviště pro měření charakteristik elektrických strojů, převodovek atd.; klienty jsou vysoké školy a výzkumné ústavy, ale také konkrétní výrobní podniky. Dále jsou to elektrocentrály pro potřeby armády. Splňují standardy nejen české armády, ale také standardy NATO. A konečně jsou to speciální zařízení pro leteckou techniku, ať už v civilním nebo vojenském sektoru.

Nedávno jsme dokončili novou produktovou strategii na příštích pět let. Chceme se soustředit na oblast malých strojů, tzn. servomotorů a lineárních motorů, ale také na oblast velkých strojů – dynamometrů, asynchronních a synchronních strojů, zejména pro průmyslová odvětví s růstovým potenciálem. Růstový potenciál vidíme primárně v automobilovém průmyslu a energetice a samozřejmě také v automatizaci, robotizaci a digitalizaci průmyslu.

Kde se nacházejí vaše výrobní provozy, kolik lidí zaměstnáváte a v kterých profesích?

Zaměstnáváme celkem asi 550 lidí. Naše výrobní provozy se nacházejí ve třech lokalitách. V Brně na Mostecké ulici pracuje 390 lidí. Je tu centrum bývalého Výzkumného ústavu elektrických strojů, založeného v roce 1947. Letos tedy slavíme 70. výročí.

Jsou tady všechny klasické korporátní funkce: finanční, právní a personální oddělení a vedení společnosti. Máme tady kompletní technický úsek, to znamená výpočtové oddělení, konstrukci velkých i malých strojů a veškerou technologii pro malé a velké stroje. Z výrobních činností jsou tu poslední fáze výroby, tj. vinutí, impregnace, montáž a zkušebna.

Na Jarní ulici je provoz postavený v roce 2008. Pracuje tu asi 130 zaměstnanců. Tady je umístěno veškeré průmyslové obrábění, tedy stroje pro frézování, soustružení, pájení a svařování atd. Dílce tady vyrobené se převážejí do provozu v Mostecké ulici, kde se vytvoří vinutí (včetně impregnování a bandážování) a stroje se kompletují a zkoušejí.

Kompletní výrobu lineárních motorů máme ve Slavkově u Brna. Tady je provoz, který má přes 30 lidí a vyrábí primární a sekundární okruhy lineárních motorů, od prvních kroků až po konečnou montáž a testování. Odtud se stroje expedují primárně zákazníkům do Německa, částečně také do Rakouska a Švýcarska.

Která kritéria jsou silnou stránkou VUES v konkurenčním prostředí trhu doma a v zahraničí?

Na trhu nás prosazuje schopnost navrhnout unikátní řešení ve spojení s vysokou kvalitou výrobků, rychlost dodání, konkurenceschopná cena a komunikativní obchodní partnerství – nikoliv pouze kontakt mezi dodavatelem a odběratelem. Jsme flexibilní, ovládáme umění porozumět potřebám klienta, klást správné otázky a navigovat jej, abychom mu pomohli správně formulovat zadání a na základě toho našli správné řešení. Nemáme příliš mnoho přímých konkurentů. Je to dáno tím, že jsme vývojově-výrobní firma, že děláme speciální řešení pro konkrétní průmyslové aplikace pro největší firmy v Evropě a ve světě.

Řada tradičních strojírenských firem, jako jsou Siemens, ABB, Honeywell i mnoho menších, jdou také cestou zákaznických řešení. VUES má ale unikátní rozsah portfolia, ve kterém si hledá speciality na trhu. Bývají to zpravidla aplikace, na které malé firmy nestačí, protože nemají dostatek zkušeností s přesnou strojírenskou výrobou, nemají lidi schopné udělat potřebné výpočty elektromagnetického obvodu. A velké nadnárodní koncerny? Těm se nevyplatí pustit se do vývoje, jestliže následuje prodej dvou tří strojů. K našim Top 10 klientům patří globální lídři v oblasti měřicích pracovišť pro automobilový průmysl, v energetice, v automatizaci a robotizaci. Tyto špičkové firmy spolupracují s VUES na technickém řešení a posléze na odběru série strojů, kde sériovost bývá od jednotek kusů, přes desítky velkých strojů až po stovky kusů v případě servomotorů a lineárních motorů.

V kterých zemích a v jakých aplikacích se můžeme setkat s Vašimi výrobky? Jak hodnotíte Vaši pozici na trzích v zahraničí?

S elektrickými stroji z VUES se můžeme setkat v mnoha průmyslových aplikacích po celém světě, i když štítek s logem VUES nemusí být vidět přímo na povrchu zařízení.

Malé stroje z VUES se uplatňují v automobilovém průmyslu jako pohony robotických manipulátorů.

Pokud jde o velké stroje, máme aplikace speciálně na míru, např. pro pohon kopule hvězdářského dalekohledu. Vyvíjíme a dodáváme motory pro světovou jedničku v dopravních systémech; naše motory pohánějí např. lyžařské lanovky nejen v Rakousku nebo Švýcarsku.

Dělali jsme a děláme generátory např. pro přílivové elektrárny na pobřeží Skotska, ale i pro malé vodní elektrárny o výkonu do 1 MW. A náš velký byznys jsou pracoviště pro testování spalovacích motorů; dynamometry z VUES jsou součástí testovacích pracovišť ve všech automobilkách v Evropě, v Asii a v řadě dalších zemí. Dále např. dodáváme nejen pro firmu ČEZ nízkootáčkové motory pro chladicí věže tepelných elektráren, včetně jaderných.

Daří se rozvíjet jednu z mých hlavních priorit – rozšířit obchodní a partnerské vztahy také mimo Evropu. Nyní v roce 2017 máme první velké klienty ve Spojených státech a v Číně.

Jak posuzujete možnosti získat na trhu práce pracovníky s potřebnou kvalifikací?

Získat kvalifikované pracovníky je problém nejen náš, ale celého českého průmyslu. Chybějí nám kvalifikovaní pracovníci do výroby, ale také kvalifikovaní inženýři a absolventi středních škol, kteří jsou schopni domluvit se cizím jazykem. Dnešní produkce vysokých škol, středních škol a učilišť je naprosto nedostatečná pro potřeby nejen VUES, ale i dalších průmyslových podniků v našem oboru. Tato situace je jedním z největších rizik a omezení nejen VUES, ale celého českého průmyslu.

Na dovážení pracovníků z jiných zemí, jako je Ukrajina, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, jsou nutné poměrně vysoké náklady. I když jsme ochotni tuto cenu zaplatit, státní správa České republiky nám v tom vůbec nepomáhá. Procedura udělování pracovních víz je extrémně komplikovaná a zdlouhavá. Kvóta na pracovní místa je velmi nízká a nestačí pokrýt poptávku. Navíc sněmovna nedávno schválila zákon, který ztěžuje přístup jiných národností do České republiky za prací.

Pro růst firmy jsme ochotni investovat do technologií, strojů a rozšíření kapacit, máme vývojové projekty, zajištěná odbytiště, náročné a velmi dobré klienty, kteří od nás očekávají růst dodávek. Ale narážíme na tragický nedostatek lidí. Chybějí nám soustružníci, lakýrníci, svářeči, programátoři CNC strojů, chybějí nám konstruktéři, technologové, výpočtáři.

Do jaké míry VUES spolupracuje se školami a vzdělávacími institucemi? Jaký význam má tato spolupráce pro obě strany?

Především spolupracujeme s VUT Brno, což je pro nás nejbližší technická vzdělávací instituce, ale máme i projekty s dalšími institucemi, jako např. ZČU Plzeň, ČVUT Praha. Děláme společně na státních úkolech, na komerčních projektech, ze kterých nám vyplývají konkrétní klienti. Škola nám pomáhá svými vlastními kapacitami v oblasti elektromagnetických, tepelných nebo mechanických výpočtů. Snaha o spolupráci je na obou stranách opravdu velká, ale kapacitně nám to stále nestačí. Děláme náborové akce na středních školách, aby mladí lidé věděli, že ve VUES mohou najít zajímavou tvůrčí práci v přesné výrobě. A bohužel odborná úroveň absolventů je v současné době nedostatečná, takže si je musíme dovzdělávat sami.

Jaké zásadní priority kladete Vaší společnosti do budoucích let?

Pro naše vlastníky, investiční skupinu ARX, máme jedinou prioritu: dodat jim ziskový růst v řádu několika procent ročně. Neženeme se za objemem zakázek a tržeb, ale vyhledáváme zakázky, které jsou natolik unikátní, zajímavé a náročné, že klient je ochoten za ně zaplatit odpovídající částku. Pro naše klienty máme také jedinou prioritu a tou je kvalita. Tím rozumíme především kvalitu produktů, měřenou počtem neshod na našich zkušebních a kontrolních pracovištích a počtem reklamací. Dalším hlediskem kvality je spolehlivost dodávek v dohodnutém čase – On Time Delivery (OTD).

Neméně důležitý úhel pohledu na kvalitu je komunikace mezi námi a klientem: otevřené jednání, včasné varování, že někde vzniká problém, včasná informovanost klienta o jednotlivých krocích, které VUES podniká k nápravě. Toto buduje kvalitní a dlouhodobé partnerství.

Pro naše zaměstnance je jedinou prioritou stabilita, které dosáhneme tím, že jim dáme nejen férové peníze, ale také příslušné odpovědnosti, kompetence, pravomoci a necháme je rozhodovat na svém úseku. Potřebujeme, aby jim práce dávala smysl a uspokojení, aby viděli, že mají vliv na to, kterým směrem se firma ubírá, aby u nás zůstali a vychovávali novou mladou generaci – jak dělníků, tak technicko-hospodářských pracovníků.

Pro naši unikátní a strojírensky přesnou výrobu potřebujeme dovednosti a znalosti, které jsou na trhu práce jedinečné. Proto se snažíme přitáhnout perspektivní absolventy škol, aby nám v této agendě pomáhali.

Pokud naši zaměstnanci budou spokojení a stabilní, budou produkovat kvalitní řešení a produkty, udržíme si stávající a získáme nové klienty, kteří budou platit za naše produkty a služby. Potom budeme mít dostatek prostředků na mzdy, na stroje a vybavení, udržíme ziskový růst a budou spokojeny všechny tři klíčové skupiny: zaměstnanci, klienti i akcionáři. A to zajistí dlouhodobou prosperitu VUES.

Rozhovor vedl
Ing. Emil Širůček, FCC PUBLIC


Vyšlo v časopise Elektro č. 8-9/2017 na straně 48. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021