Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Všechny procesy dokonale pod kontrolou

4. 10. 2017 | Murrelektronik CZ, spol. s r. o. | www.murrelektronik.cz

Připojení signálního majáku Modlight70 sběrnicovým systémem Cube67

V německém Oppenweileru v logistickém centru společnosti Murrelektronik se produkty samy odesílají zákazníkům. Zní to jako science fiction? Ne! Samy dokonce aktivně přispívají k tomu, aby procesy skvěle fungovaly. Modulární signální sloupky Modlight70 zajišťují zřetelnou signalizaci a sběrnicový systém Cube zase efektivní a hospodárný přenos k tomu potřebných dat.

Když společnosti z automatizačního odvětví zadají společnosti Murrelektronik objednávku, běží logistické centrum v Oppenweileru doslova jako „hodinový stroj“. Objednané produkty jsou přepravovány po dopravních pásech ke stanovištím pro sestavení dodávky a balení a jen o chvíli později se již vydávají úhledně zabalené na cestu do místa určení.

Aby logistické procesy běžely na plné obrátky, jsou běžně obsazena všechna balicí stanoviště. Jestliže má některý pracovník přestávku, převezme hned jeho úkoly kolega. Když zbývá jen málo obalového materiálu, postará se pracovník interní logistiky, aby nevznikly prostoje. V minulosti bylo možné získat přehled, kdo právě kde pracuje, na tabuli v logistickém centru. Jednotlivé signální majáčky fungovaly jako indikátor stavu pro jednotlivé úseky.

Tým pod vedením Olivera Behnkeho, vedoucího logistického centra Murrelektronik, si předsevzal tento systém zjednodušit. Rozhodli se, že na dobře viditelném místě instalují celou řadu signálních sloupků Modlight70. Od té doby mohou pracovníci v operačním prostoru logistického centra a kolegové v jeho velíně na první pohled vidět, zda všechny procesy běží podle plánu.

Pracovníci na stanovištích pro sestavení dodávky a balení ovládají světla ze své pracovní stanice rádiovými ovladači. Jestliže svítí zelená LED, je vše v pořádku. Žluté světlo znamená, že si pracovník chce udělat přestávku, zaskakující kolega se tak může vydat na cestu. Modrá znamená nedostatek obalového materiálu a červená označuje poruchu. To je jednoznačný systém, není třeba nic říkat.

Velký prostor logistického centra se ukázal jako problém – to bylo patrné již v raných fázích plánování. Spoléhat na to, že rádiové signály budou bez problémů přenášeny na velké vzdálenosti, nebo dokonce skrz zdi, to se nezdálo týmu Olivera Behnkeho jako v praxi použitelné řešení. Proto se rozhodli přenášet rádiové signály decentralizovaným instalačním systémem na bázi sběrnicového systému Cube – digitálně po kabelech.

Na několika místech byly proto v rozváděčích logistického centra umístěny rádiové přijímače. Ty ovládají vstupy sběrnicového modulu IP20 Cube20. Vstupní moduly komunikují s řídicí jednotkou (PLC), která signály zpracovává a předává do sběrnicového systému Cube67 v terénu, jenž ovládá signální majáček Modlight70.

Pro integraci akčních členů do systému Cube67 se používají praktické moduly s přímým signálovým připojením na sloupky Modlight. Tyto moduly jsou vybaveny 1,5 m dlouhým připojovacím kabelem s osmipólovým konektorem M12, jenž se připojí přímo k signálnímu sloupku. Jednotlivé přípojné moduly se zase připojí systémovým kabelem, který přenáší signál i energii. „Proto nepotřebujeme žádné samostatné napájení. To umožňuje rychlou a snadnou instalaci.“

Signální sloupky Modlight70 je možné jako jeden přípojný prvek a několik barevných LED modulů o průměru 70 mm modulárně pospojovat bajonetovým uzávěrem.

Mobilní hydraulické konektory

Ventilové konektory pro mobilní aplikace
Mnozí přední výrobci ventilů v oblasti mobilních hydraulických zařízení v současné době upravují své koncepce připojení kabelů, kdy namísto zastaralých (obdélníkových) ventilových konektorů odpovídajících normě DIN EN 17 5301-803 stále častěji doporučují alternativní konektory, např. Deutsch nebo SuperSeal. Uživatelé současně přikládají stále větší význam konektorům, které mají pevný, předzapojený a zalitý plášť kabelů. Tyto předzkoušené přívodní kabely nejenže šetří čas při instalaci a odstraňování závad strojů, ale jsou zároveň robustní a zalité, díky čemuž jsou stroje odolné proti poruše a odolné i v extrémních podmínkách.

MDC – konektor Murrelektronik Deutsch®
Konektory MDC Murrelektronik jsou předzapojené ventilové konektory, které jsou zcela kompatibilní s konektory Deutsch® DT. Přestože jsou kabely připojené k pouzdru a plně zalité, konektor je velmi kompaktní. Integrovaný adaptér pro připojení chráničky eliminuje improvizovaná řešení a zaručuje profesionální funkci a vzhled:
– 100% kompatibilní s řadou Deutsch® DT,
– plně zalité pro co nejlepší těsnost a odolnost proti vibracím,
– připojení pro chráničku a kompaktní velikost konektoru,
– kabel v pevném PUR plášti odolném proti opotřebení.

MSC – konektor Murrelektronik Super-Seal
Přívodní kabely MSC Murrelektronik jsou předzapojené konektory pro ventily, které jsou plně kompatibilní s konektory Super-Seal velikosti 1.5. Důmyslný zajišťovací mechanismus šetří čas během montáže, přičemž konektory jsou vysoce odolné proti vibracím a rázům. Integrovaný adaptér pro připojení chráničky eliminuje improvizovaná řešení a má profesionální funkci a vzhled:
– 100% kompatibilní s řadou Super-Seal series 1.5,
– plně zalité pro co nejlepší těsnost a odolnost proti vibracím,
– kompaktní konektor, integrované připojení chráničky,
– předzapojený kabel v pevném PUR plášti odolném proti opotřebení.

Exact12 ATEX – prevence proti explozi

Rozbočovače Exact12 ATEX společnosti Murrelektronik jsou velmi vhodné k použití ve výbušných prostředích zóny 2 (plyn) a zóny 22 (prach), jaké se např. vyskytují při práškovém lakování, v lakovnách, při obrábění dřeva nebo v obilných mlýnech.

Robustní rozbočovače se čtyřmi nebo osmi zásuvnými místy (každý se dvěma signály) splňují relevantní požadavky evropské směrnice ATEX 2014/34/ES a jsou schváleny podle norem EN 60079-0/-15/-31. Rozbočovače jsou testovány ohledně teploty, nárazu, zahřívání a těsnosti. Kabel rozbočovače je pevně připojen, je vyroben z kvalitního materiálu PUR bez obsahu halogenů a je možné jej objednat v různých délkách. Rozbočovač je chráněn přesně přizpůsobeným krytem, který je navržen tak, aby byly všechny LED a všechny popisky dobře viditelné.

Praktické těsnění, které se neztratí
Obvodové těsnění rozbočovače Exact12 ATEX je integrované do pouzdra, a nelze je proto ztratit, ani při nešikovnosti řemeslníka. U jiných rozbočovačů ATEX by musel být při poškozeném nebo ztraceném těsnění z bezpečnostních důvodů vyměněn hned celý rozbočovač.

Rychlý přechod z tzv. analogu na IO-Link

S převodníkem IO-Link – Analog společnosti Murrelektronik lze analogové senzory a akční členy snadno připojit na IO-Link Master.

Řada senzorů a akčních členů je koncipována pro použití v IO-Link aplikacích.

Nejrychlejším, nejjednodušším a nejlevnějším způsobem je jejich integrace pomocí IO-Link analogových převodníků. Tyto převodníky převádějí analogový signál do protokolu IO-Link. Díky tomu je lze na IO-Link Master připojit nejrůznější typy analogových přístrojů.

IO-Link analogový převodník:
– pevně nastavený nebo volně konfigurovatelný převodník,
– umožňuje každému standardnímu analogovému senzoru nebo akčnímu členu připojení IO-Link,
– připojení více analogových signálů na jeden IO-Link Master,
– rychlejší přechod od analogu na IO-Link ve formě plug-and-play,
– bezporuchový digitální přenos dat běžnými kabely M12,
– rozsáhlé diagnostické možnosti prostřednictvím IO-Link a LED kontrolek.


Vyšlo v časopise Elektro č. 10/2017 na straně 28. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

Murrelektronik CZ spol. s r.o.

Murrelektronik CZ spol. s r.o.
Průmyslová 762
Stod
333 01
www.murrelektronik.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021