Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

V době koronavirové Foxtrot v první linii

24. 5. 2020 | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

Automatizace skladu a výroby Cormen, s. r. o. podle zásad Industry 4.0 

Řídicí systém Tecomat Foxtrot kolínské firmy Teco a. s. se vyznačuje značnou univerzálností pro řízení strojů, procesů, budov i dopravy.

Automatizace skladu a výroby Cormen, s. r. o. podle zásad Industry 4.0

Řídicí systém Tecomat Foxtrot kolínské firmy Teco a. s. se vyznačuje značnou univerzálností pro řízení strojů, procesů, budov i dopravy. Na stránkách časopisu ELEKTRO jsou s ním čtenáři seznamování více v souvislosti s inteligentními elektroinstalacemi. Nyní lze využít aktuální situace, kdy stát, firmy i jednotlivci řeší až extrémně zvýšenou potřebu desinfekčních prostředků, a čtenářům ukázat Foxtrotem řízený proces přípravy dezinfekčního prostředku ISOLDA disinfection skin ve firmě CORMEN, s. r. o, v Bystřici nad Pernštejnem. Výroba v těchto dnech jede v režimu 24/7 tak, aby firma splnila dodávky na běžný trh. Jedná se o širokospektrální bezoplachový gel s baktericidními, fungicidními a dnes především požadovanými virucidními účinky.

Obr. 1. Po automatizaci MaR a kanceláří vlastní budovy systémem Tecomat Foxtrot přistoupila firma Cormen i k automatizaci vlastního výrobního procesu; také na bázi Tecomat Foxtrot
Obr. 1. Po automatizaci MaR a kanceláří vlastní budovy systémem Tecomat Foxtrot přistoupila firma Cormen i k automatizaci vlastního výrobního procesu; také na bázi Tecomat Foxtrot

V budově firmy s výrobními halami byl již dříve nasazen Foxtrot na automatizaci budovy jako takové. V letech 2017-2019 zde však brněnská firma ELEBRO CZ, s. r. o. nasadila systém Foxtrot i pro komplexní automatizované řízení výroby samotných výrobků – kosmetiky, bytové a průmyslové drogerie, chemie a dezinfekcí. Šlo o návrh řešení, zpracování prováděcí projektové dokumentace a realizaci řídicího systému včetně elektroinstalace pro monitorování a ovládání skladu surovin a homogenizátorů ve varně. Při realizaci bylo nutné vyřešit i propojení a komunikaci stávajících technologií a celků na různých řídicích systémech nebo i bez nich. Systému Tecomat Foxtrot tu je svěřena úloha nadřazeného řídicího systému. Cílem bylo zefektivnit výrobu, zajistit automatické dávkování surovin ze skladu do výroby, kde jsou automaticky zpracovávány ve varně podle předem zadané receptury.

Recepturu se skladbou surovin Foxtrot čerpá z informačního systému Microsoft Dynamics AX. Podle ní sekvenčně dávkuje jednotlivé suroviny do homogenizátorů. Velikost výrobní dávky i jednotlivých surovin Foxtrot měří prostřednictvím tenzometrických vah u každého homogenizátoru samostatně.

Vstupní suroviny výroby jsou dováženy do areálu cisternami a přečerpávány a váženy do velkých zásobníků, v nichž se uchovávají v požadovaných skladovacích podmínkách. Množství skladovaných surovin je měřeno ultrazvukovými měřidly. Pro výrobu je potřeba také voda, kterou Foxtrot čerpá z akumulační nádrže řídí mimo jiné i proces demineralizace vody. Následuje řízení výrobní části, tj. dávkování a přečerpávání surovin do celkem šesti homogenizátorů, každý o kapacitě šest tun. Vedle nich se nachází ještě zásobníky abraziv s dávkovačem do výrobních kotlů. Každý kotel je vybaven vakuovou pumpou – vývěvou a odvětráním kotle, opět vše je řízeno Foxtrotem. Po dokončení výrobní dávky je výsledný produkt čerpán na balicí linku, kde je zatím vyžadován zásah lidské pracovní síly. Nicméně i tato poslední část celého výrobního procesu se již připravuje na automatizaci Foxtrotem.

Obr. 3. Skladovací tanky na jednotlivé suroviny
Obr. 3. Skladovací tanky na jednotlivé suroviny

Obr. 4. Systém Tecomat Foxtrot se vstupy, výstupy a s moduly komunikačních kanálů pro integraci všech ostatních řízených technologií od různých dodavatelů
Obr. 4. Systém Tecomat Foxtrot se vstupy, výstupy a s moduly komunikačních kanálů pro integraci všech ostatních řízených technologií od různých dodavatelů

Foxtrot je ve výrobním procesu ve firmě Cormen nasazen jako komplexní systém. Přímo ovládá všechna čerpadla přes měniče frekvence Schneider AVT 320, jsou na něj napojeny všechny tenzometrické váhy a je mu podřízen přes protokol Modbus TCP i systém Festo, ovládající všechny pneumatické ventily. Celý řídicí systém tu tvoří pět centrálních modulů CP-1001 rozšířených komunikačními moduly SC-1101, a moduly vstupů a výstupů IT-1604, IB-1301, C-IB-1800, C-HM0503, C-IR-0203M, C-OR-0011.

www.teco.cz

(foto: ELEBRO CZ)