Aktuální vydání

Číslo 7/2021 vyšlo tiskem 30. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 7. 2021. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Technická informace o výrobku
Nová generace přepěťových ochran CITEL s integrovaným předjištěním – DACF25S
Opakovaně použitelné čisticí utěrky pro průmysl, řemesla a dokonalou čistotu

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Úspěšné zkoušky nových blokových trafostanic ELTRAF, a. s., 38,5/0,4 kV

25. 11. 2020 | ELTRAF, a. s. | www.eltraf.cz

ELTRAF, a. s., úspěšně dokončil zkoušky nových blokových trafostanic (dále jen TS) pro napěťový převod 38,5/0,4 kV. Vyzkoušeny byly TS jak kompaktní (zvenku obsluhované) typu CTSbb, tak pochozí (zevnitř obsluhované) typu ETSbb, s betonovým skeletem.

ELTRAF, a. s., úspěšně dokončil zkoušky nových blokových trafostanic (dále jen TS) pro napěťový převod 38,5/0,4 kV. Vyzkoušeny byly TS jak kompaktní (zvenku obsluhované) typu CTSbb, tak pochozí (zevnitř obsluhované) typu ETSbb, s betonovým skeletem. Zkoušení vyvrcholilo zkouškami vnitřním obloukovým zkratem v akreditované zkušebně IPH v Berlíně, a to podle nejnovější mezinárodní normy IEC 62271-202:2014 a nejnovějšího vydání STL Guide. Úspěšné vyzkoušení vnitřním obloukovým zkratem je nejdůležitější prověrkou, zda je TS schopna eliminovat nebezpečí ohrožení obsluhy i kolemjdoucí veřejnosti při zkratu v rozváděči vysokého napětí. Při vnitřním obloukovém zkratu energie oblouku uvnitř TS způsobí vnitřní přetlak a místní přehřátí, které významně zvýší mechanické a tepelné namáhání krytů, dveří atd. Následky mohou být pro obsluhu a kolemjdoucí fatální. Při zkoušce se používají látkové a síťové indikátory, které jsou umístěny na stojanech tak, aby co nejvěrněji simulovaly nejobvyklejší polohu obsluhy nebo osob před zařízením.

Zkoušky přístupnosti třídy IAC-A prověřují, zda TS poskytuje dostatečnou ochranu obsluze při její normální činnosti na vysokonapěťové straně uvnitř TS (zevnitř obsluhované) nebo před ní (zvenku obsluhované), zkoušky přístupnosti třídy IAC-B (obr.) zda TS poskytuje dostatečnou ochranu veřejnosti v okolí TS v libovolnou dobu a ze všech stran. Jestliže TS vyhoví oběma zkouškám přístupnosti, získá certifikát pro přístupnost třídy AB, tedy potvrzení, že poskytuje ochranu jak obsluze, tak veřejnosti. To je případ zmíněných nově vyzkoušených TS.


ELTRAF, a. s., Kralice 49, 285 04 Uhlířské Janovice, tel.: +420 602 339 113,
e-mail: kloubec@eltraf.cz, www.eltraf.cz