Aktuální vydání

Číslo 1/2021 vyšlo tiskem 20. 1. 2021. V elektronické verzi na webu 10. 2. 2021. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál

Hlavní článek
Univerzální bezdrátové nabíjení elektromobilů

Číslo 6/2020 vyšlo tiskem 14. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 18. 12. 2020.

Veletrhy a výstavy
Ohlédnutí za dvacátým druhým ročníkem Designbloku
Soutěž časopisu Světlo na veletrhu FOR ARCH a FOR GARDEN 2020

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 48
Světelný design pro show Vivaldianno
Světlík – dílna se světlem a o světle pro děti

Úspěšné zkoušky nových blokových trafostanic ELTRAF, a. s., 38,5/0,4 kV

25. 11. 2020 | ELTRAF, a. s. | www.eltraf.cz

ELTRAF, a. s., úspěšně dokončil zkoušky nových blokových trafostanic (dále jen TS) pro napěťový převod 38,5/0,4 kV. Vyzkoušeny byly TS jak kompaktní (zvenku obsluhované) typu CTSbb, tak pochozí (zevnitř obsluhované) typu ETSbb, s betonovým skeletem.

ELTRAF, a. s., úspěšně dokončil zkoušky nových blokových trafostanic (dále jen TS) pro napěťový převod 38,5/0,4 kV. Vyzkoušeny byly TS jak kompaktní (zvenku obsluhované) typu CTSbb, tak pochozí (zevnitř obsluhované) typu ETSbb, s betonovým skeletem. Zkoušení vyvrcholilo zkouškami vnitřním obloukovým zkratem v akreditované zkušebně IPH v Berlíně, a to podle nejnovější mezinárodní normy IEC 62271-202:2014 a nejnovějšího vydání STL Guide. Úspěšné vyzkoušení vnitřním obloukovým zkratem je nejdůležitější prověrkou, zda je TS schopna eliminovat nebezpečí ohrožení obsluhy i kolemjdoucí veřejnosti při zkratu v rozváděči vysokého napětí. Při vnitřním obloukovém zkratu energie oblouku uvnitř TS způsobí vnitřní přetlak a místní přehřátí, které významně zvýší mechanické a tepelné namáhání krytů, dveří atd. Následky mohou být pro obsluhu a kolemjdoucí fatální. Při zkoušce se používají látkové a síťové indikátory, které jsou umístěny na stojanech tak, aby co nejvěrněji simulovaly nejobvyklejší polohu obsluhy nebo osob před zařízením.

Zkoušky přístupnosti třídy IAC-A prověřují, zda TS poskytuje dostatečnou ochranu obsluze při její normální činnosti na vysokonapěťové straně uvnitř TS (zevnitř obsluhované) nebo před ní (zvenku obsluhované), zkoušky přístupnosti třídy IAC-B (obr.) zda TS poskytuje dostatečnou ochranu veřejnosti v okolí TS v libovolnou dobu a ze všech stran. Jestliže TS vyhoví oběma zkouškám přístupnosti, získá certifikát pro přístupnost třídy AB, tedy potvrzení, že poskytuje ochranu jak obsluze, tak veřejnosti. To je případ zmíněných nově vyzkoušených TS.


ELTRAF, a. s., Kralice 49, 285 04 Uhlířské Janovice, tel.: +420 602 339 113,
e-mail: kloubec@eltraf.cz, www.eltraf.cz