Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Univerzální PQ monitor MEg45PAN

15. 10. 2020 | MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a. s. | www.e-mega.cz

Panelový univerzální PQ monitor MEg45PAN společnosti MEgA, a. s., je určen k měření s přesnou časovou synchronizací a bezpečnou dálkovou komunikací na hladině nn. Měří tři napětí a tři proudy.

Univerzální PQ monitor MEg45PANPanelový univerzální PQ monitor MEg45PAN společnosti MEgA, a. s., je určen k měření s přesnou časovou synchronizací a bezpečnou dálkovou komunikací na hladině nn. Měří tři napětí a tři proudy. Realizuje funkci přímého měření a zobrazování měřených veličin, funkci záznamníku, funkci čtyřkvadrantového elektroměru, funkci analýzy kvality napětí ve třídě S nebo třídě A a funkci záznamu HDO. Záznamy napěťových jevů a událostí na proudech provádí ve tvaru URMS1/2 a IRMS1/2 i oscilogramů s pretrigerem i posttrigerem. Napětí měří do dvojnásobku a proudy do desetinásobku jmenovité hodnoty. Má ochranné funkce pro identifikaci přepětí, podpětí, napěťové a proudové nesymetrie, zpětného směru toku proudu a další. Napěťové měřicí vstupy jsou určeny pro přímá měření napětí 300 V v CAT IV. Proudové vstupy jsou pro nepřímá měření proudovými transformátory i s dělenými jádry, toroidy nebo ohebnými snímači. Monitor obsahuje modul časové synchronizace GPS s rozlišením 1 ms. Pro dálkový přenos změřených dat a parametrizaci měření má rozhraní RS-485, ETH a modul GSM. Rozhraní ETH i GSM je zabezpečeno protokoly IKEv2/IPsec a L2TP/IPsec. K přenesení naměřených dat z přístroje lze použít flash disk s uživatelským oprávněním a konfigurací vyčítaných dat. Přes disk lze uskutečnit i aktualizaci měřicího FW. Monitor MEg45PAN je napájen ze všech tří napěťových vstupů, lze jej napájet také stejnosměrným napětím od 10 do 30 V. Zdroj monitoru MEg45PAN obsahuje superkapacitory zajišťující dálkovou komunikaci a měření po dobu 30 s po výpadku napájení. Pro DIN lištu je navržen MEg45DIN se shodnými funkcemi, až na zobrazování na displeji.


MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a. s., Česká 390, 664 31 Česká,
tel.: +420 545 214 988, e-mail: mega@e-mega.cz, www.e-mega.cz