Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

TVEL dodá palivo pro výzkumný reaktor v Centru výzkumu Řež

18. 3. 2020 | TVEL | www.tvel.ru

Palivová společnost Rosatomu TVEL uzavřela smlouvu na dodávku jaderného paliva pro výzkumný reaktor LVR-15 v Centru výzkumu Řež (CVŘ). Dodávka paliva se uskuteční v roce 2020 a součástí smlouvy je i opce na dodávky v dalších letech.

Reaktor LVR-15 v CVŘ (Zdroj CVŘ)
Reaktor LVR-15 v CVŘ (Zdroj CVŘ)

LVR-15 je lehkovodní reaktor s maximálním výkonem 10 MWt a představuje jedno ze základních výzkumných zařízení v CVŘ, jednom z předních evropských výzkumných center v oblasti jaderné energetiky a materiálového výzkumu. Aktivní zónu reaktoru tvoří palivo IRT-4M vyrobeného v podniku Novosibirskij zavod chimkoncentratov (NZCHK, součást TVELu).

Výzkumná infrastruktura a reaktor v CVŘ jsou mimo jiného využívány i v rámci vývoje a ověřování nových typů ruského jaderného paliva pro energetické jaderné reaktory. V roce 2019 uzavřely společnosti TVEL a CVŘ dohodu o spolupráci v oblasti materiálového výzkumu a výzkumné práce proběhnou v reaktoru LVR-15 v nejbližší době. Konkrétně se jedná o studium vlastností základních a perspektivních zirkoniových slitin ruské výroby při nízkých intenzitách toku rychlých neutronů.

Pohled do aktivní zóny reaktoru LVR-15 (zdroj CVŘ)
Pohled do aktivní zóny reaktoru LVR-15 (zdroj CVŘ)

„Spolupráce Palivové společnosti TVEL a CVŘ je příkladem vzájemně výhodného a mnohaoborového partnerství v oblasti jaderné energetiky. V aktivní zóně tohoto českého výzkumného reaktoru je od prvního dne jeho provozu používáno ruské jaderné palivo. Současně TVEL využívá praktické dovednosti a zkušenosti českých odborníků z tohoto výzkumného centra, které má v mezinárodní odborné komunitě nezpochybnitelnou autoritu. TVEL pak nabízí všechny nejnovější a nejefektivnější výsledky výzkumu a následná technologická řešení svým tradičním partnerům, mezi které patří i české jaderné elektrárny,“ uvádí starší viceprezident pro prodej a mezinárodní obchod společnosti TVEL Oleg Grigorjev.

 Tiskové materiály Essential Communication 


Palivová společnost Rosatomu TVEL zahrnuje podniky na výrobu jaderného paliva, konverzi a obohacování uranu, výrobu stabilních izotopů a výrobu obohacovacích centrifug, stejně tak i výzkumné a konstrukční organizace. Je jediným dodavatelem paliva pro ruské jaderné elektrárny. Své palivo TVEL dodává do 73 energetických reaktorů ve 13 zemích světa, do výzkumných reaktorů v 8 zemích světa a do transportních reaktorů ruské flotily jaderných ledoborců. Každý šestý jaderný energetický reaktor na světě používá palivo vyrobené TVELem. http://www.tvel.ru

Centrum výzkumu Řež s.r.o. je 100% dceřinou společností ÚJV Řež a. s., která provádí široké spektrum výzkumů v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Služby ÚJV Řež se soustředí na podporu bezpečného a ekonomického provozu elektráren (především jaderných), na chemii jaderného palivového cyklu, nakládání s odpady a inženýring. http://cvrez.cz/