Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Třetímu ročníku Strojírenského fóra dominuje téma best practice

21. 3. 2016 | Exponex, s.r.o. | www.strojirenskeforum.cz

Koncem března Praha opět přivítá účastníky Strojírenského fóra. Společným mottem dvoudenní konference bude best practice, jak v oblasti získávání nových zahraničních trhů, tak v inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství. Odbornou záštitu převzal Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz strojírenské technologie. Konferenci oficiálně zahájí ministr průmyslu a dopravy Jan Mládek.

Málo účinná podpora exportu, průmyslových inovací či odborného školství. Témata, která se skloňují dnes a denně. Společnými znaky jsou většinou pláč nad rozlitým mlékem, nicnedělání a chybějící pomoc od státu. „Chceme jít opačnou cestou. Nálada mezi firmami je pozitivní, strojaři chtějí vzájemně spolupracovat. Například při prosazování svého byznysu v zahraničí sdílejí svá obchodní zastoupení na asijských trzích nebo si předávají kontakty a informace o potenciálních zakázkách. Opustili jsme téma státních podpor – oba dva dny konference budou o předávání špičkového know-how z praxe od těch, kteří ve svém oboru uspěli,″ říká Aleš Pohl, ředitel organizátorské společnosti Exponex. 

Motorem hlubšího provázání podnikatelských aktivit strojírenských firem je také silná zahraniční konkurence nejenom z asijských zemí, ale i ze sousedního Německa. „I velké české podniky nemají často proti německým gigantům šanci, ať už z pohledu objemu výroby nebo masivního marketingu. České firmy v reakci na to spojují své aktivity a tyto formy spolupráce se začínají projevovat ve všech směrech – od exportní politiky přes výzkum a vývoj až po odborné školství,″ konstatuje Oldřich Paclík, ředitel Svazu strojírenské technologie. 

A právě o know-how umožňujícím prosadit se na specifických trzích Ruska a USA budou hovořit Pavel Cesnek a Jiří Ferenc. Pavel Cesnek byl deset let krizovým manažerem v ruských a ukrajinských výrobních podnicích. V úvodním bloku otevře otázky specifik obou těchto trhů z manažerského i obchodního hlediska. Stejný pohled, ale z opačné polokoule, nabídne Jiří Ferenc, kterému se podařilo prosadit se na náročném americkém trhu. „Obě přednášky budou o sdílení zkušeností a konkrétních radách a doporučeních, čeho se při obchodních jednáních na tamních trzích vyvarovat, či co naopak neopomenout,“ doplňuje Aleš Pohl

Průmyslový design může rozhodnout o budoucnosti firmy

Průmyslový design dnes už nestojí na pokraji zájmu firem, ale vstupuje přímo do vývoje produktu. Designér se spolu s konstruktéry věnuje nejen vytváření líbivého vzhledu, ale musí respektovat především funkční aspekty. O využití designu jako marketingového nástroje při pronikání na nové trhy a vytváření nových obchodních příležitostíbude hovořit jeden z nejpovolanějších – designér Martin Tvarůžek, držitel Red Dot Design Award.Jeho ocenění je o to významnější, že v celé šedesátileté historii této soutěže, kterou lze v oblasti designu považovat za svého druhu oscarové klání, jde o ojedinělý úspěch českého profesionála působícího ve sféře strojírenství. „Věříme, že právě jeho přenáška bude pro zástupce strojírenských firem velmi inspirativní″ konstatuje Oldřich Paclík. 

V odpoledním bloku, zaměřeném na průmyslové inovace, bude hovořit o výrobních technologiích budoucnosti Petr Kolář z výzkumného centra RCMT Fakulty strojní ČVUT v Praze. Podle Romana Dvořáka, spoluorganizátora akce, půjde o vizionářskou přednášku věnovanou výrobním technologiím budoucnosti a odrážející vysokou erudovanost vývojových pracovníků výzkumného centra. Inženýr Kolář se bude mimo jiné věnovat také aditivním technologiím, jež představují jeden z nosných pilířů kampaně Průmyslu 4.0. Ostatně se závěry konference Připraveno pro Průmysl 4.0, která se konala koncem února v Praze, seznámí účastníky Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR. 

Mezi vyhledávané přednášky bude jistě patřit také prezentace zástupce Škody Auto k projektu Zebra, zaměřeného na zlepšovatelské hnutí. „Velké výzkumné projekty jsou pro menší firmy často finančně nedostupné. Přitom zaměstnanci ve výrobě jsou právě ti, kteří často stojí u zrodu zlepšovacích návrhů, jež zkvalitní výrobní procesy a zefektivní výrobu. Postupem jednotlivých zlepšovatelských kroků lze mnohdy dosáhnout lepších výsledků než řešením rozsáhlého a finančně náročného výzkumného úkolu,“ dodává Aleš Pohl. 

Celý druhý den Strojírenského fóra bude tradičně věnován odbornému školství

Oproti loňskému ročníku bude letošní blok, zaměřený na problematiku odborného vzdělávání, rozšířen o téma vysokého školství. Základní otázka zní: jak budou vysoké školy reagovat na potřeby trhu i v kontextu kampaně Průmysl 4.0? Představitelé řady firem jsou přesvědčeni, že právě zvýšená pozornost veřejnosti související s touto kampaní může do průmyslu přilákat mladou krev. 

Odborníci se shodují v tom, že zásadní reformu vyžaduje především systém učňovského a středního technického školství. Přitom změna legislativy umožňující zavádění prvků duálního systému je základem i pro následnou transformaci technických vysokých škol. Vysoké školy se stále potýkají s nízkou úrovní znalostí maturantů, kteří se hlásí ke studiu na jednotlivé fakulty. O nedostatečné odborné připravenosti dnešních maturantů hovoří i manažeři průmyslových podniků, které jim nabízejí volná pracovní místa. Některé z nich vzaly iniciativu do svých rukou. „Například TOS Varnsdorf si po neúspěšných pokusech spolupracovat s tamním integrovaným učilištěm zřídil svou vlastní odbornou školu s maturitními i učňovskými obory,″ konstatuje Roman Dvořák, odborný garant sekce. Že lze v dnešní době vést i úspěšnou státní průmyslovou školu, doloží ve své přednášce Miroslav Žilka, ředitel Střední průmyslové školy strojnické hlavního města Prahy v Betlémské ulici. Dvoudenní program zakončí tematické panelové diskuse, v jejichž průběhu představí zástupci středních a vysokých škol technického směru spolu se svými partnery z oblasti průmyslové výroby originální a jistě inspirativní formy vzájemné spolupráce. 

Záštitu nad Strojírenským fórem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo financí ČR, odbornými garanty jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz strojírenské technologie, Česká inovace a Inženýrská akademie. 

„Strojírenství tvoří bez diskuse mimořádně úspěšnou základnu pro celý průmysl v České republice. Strojírenské fórum se přitom stává již tradiční akcí, která umožňuje zástupcům tohoto sektoru sdílet své zkušenosti a podávat návrhy na řešení problémů, jež strojírenské výrobní podniky aktuálně trápí a brzdí jejich rozvoj. A právě shoda v tom, že problematika technického školství, produktivní prostředí pro výzkum a vývoj i podpora exportu patří v současnosti k těm zřejmě nejdůležitějším tématům k řešení, je důvodem, proč SP ČR podporuje konkrétně toto odborné fórum,″ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tiskové materiály Exponex