Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Tradiční partneři ABB a CZ LOKO uvádějí na železnice moderní vozidla

23. 11. 2020 | ABB s.r.o. | www.abb.cz

Synergii mezi technologickou firmou ABB a výrobcem dieselelektrických lokomotiv CZ LOKO vděčíme za to, že na českých železnicích potkáváme čím dál častěji moderní vozidla. Trakční systémy, které dodává první zmíněná firma, jsou už dnes neodmyslitelně spjaty s bezpečným, rychlým a spolehlivým drážním provozem. Ten v současnosti musí splňovat standardy mnoha technických norem.

Synergii mezi technologickou firmou ABB a výrobcem dieselelektrických lokomotiv CZ LOKO vděčíme za to, že na českých železnicích potkáváme čím dál častěji moderní vozidla. Trakční systémy, které dodává první zmíněná firma, jsou už dnes neodmyslitelně spjaty s bezpečným, rychlým a spolehlivým drážním provozem. Ten v současnosti musí splňovat standardy mnoha technických norem.

V České republice asi nenajdete výrobce kolejových vozidel, který nevyužívá trakční aplikace či systémy z dílny ABB. CZ LOKO se v tomto segmentu řadí mezi přední společnosti na trhu, přičemž se zaměřuje na konstrukci běžných lokomotiv i speciálních drážních vozidel. Aktivity se soustředí jak na výrobu nových vozidel, tak na komplexní modernizaci. V tom spočívá unikátní know-how CZ LOKO, jejíž modernizovaná vozidla platí minimálně za stejně kvalitní jako ta nová.

Obr. 1. Čtyřnápravový interoperabilní diesel elektrický EffiShunter 1000
Obr. 1. Čtyřnápravový interoperabilní diesel elektrický EffiShunter 1000

Jedenadvacáté století klade na všechny způsoby dopravy zvýšené bezpečnostní požadavky, jejichž cílem je zamezit nehodám a zmírnit tak dopady na zdraví a životy lidí a také eliminovat škody vzniklé na majetku. Projevem tohoto vývoje jsou homologační procesy, v jejichž průběhu by měly být ověřeny vlastnosti určitého výrobku s cílem získat úřední souhlas použít jej v praxi. Ty se ale stát od státu liší. Situaci dále komplikuje ještě jeden trend – lokomotivy čerpající výhody kombinací různých druhů energií, včetně elektřiny, baterií či spalovacích motorů.

Speciální vybavení zaručuje, že vlak bude fungovat bezpečně a spolehlivě. Specifikem kolejových vozidel je dále nemožnost použít standardní instalační přístroje běžně aplikované v ostatních segmentech trhu. Musí především splňovat požadavky dvou klíčových technických norem – ČSN EN 45545-2, která se týká reakcí materiálů na oheň, a ČSN EN 60068-2-27 ed. 2, zabývající se problematikou vibrací a rázů.

U kolejových vozidel se problematice vibrací a rázů musí přikládat větší důležitost. V případě nočních expresů s lůžkovými vagony, nebo spočívá-li těžiště trasy v průjezdech tunely či v provozu na vysokorychlostních tratích, musí být vozidla bezpodmínečně vybavena zařízeními odolnými proti vibracím. Využívání moderních technologií na dráze ale zaručuje též bezpečnost cestujících v rizikových situacích způsobených vadami elektronického vybavení. Proto zde platí úplně jiná pravidla a normy, než je tomu třeba u budov. Konstruktéři mají při vývoji na paměti i nebezpečné situace, kdy jsou k dispozici pouze zúžené nebo ohraničené únikové cesty. Tak tomu často bývá právě v tunelech.

Obr. 2. Hybridní lokomotiva HybridShunter 400
Obr. 2. Hybridní lokomotiva HybridShunter 400

Komponenty, které dodává společnost ABB, vykazují vysokou spolehlivost a poskytují záruky toho, že veškeré technické a bezpečnostní normy budou splněny. Díky celosvětově uznávaným certifikátům není třeba složitě měnit projektovou dokumentaci podle podmínek jednotlivých trhů.

Všechny produkty respektují skutečnost, že přístroje v kolejových vozidlech bývají častěji vystaveny teplotním změnám okolního prostředí. Ať už jde o instalace jističů, chráničů, jejich kombinací, stykačů, motorových spouštěčů, zdrojů, časovačů, elektronických relé, nebo dalšího pomocného materiálu, všechna řešení ABB jsou velmi intuitivní při uvedení do provozu či při následné údržbě.

Partnerství s CZ LOKO je synonymem nadstandardních služeb, stavějících v první řadě na celistvosti nabídky, spolehlivosti a kvalitě, díky kterým je docíleno rychlejší přepravy i zvýšení bezpečnosti.