Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Testery elektrické bezpečnosti Schleich GLP2

13. 12. 2017 | Ing. Jaroslav Smetana | Blue Panther, s. r. o. | www.blue-panther.cz

S rostoucími požadavky na bezpečnost elektrotechnických výrobků i s rozvojem českého elektrotechnického průmyslu a jeho exportu roste i potřeba multifunkčních testerů bezpečnosti se schopnostmi provádět testy podle evropských norem, ale i podle širokého spektra zahraničních předpisů a doporučení. V tomto článku jsou krátce popsány schopnosti testerů firmy Schleich GLP2-ce (obr. 1).

Tester Schleich GLP2-ce
Obr. 1. Tester Schleich GLP2-ce

Tyto přístroje poskytují neomezené možnosti konfigurace instalovaných testů, které dokonale odpovídají individuálním specifikacím a očekáváním zákazníků.

Jedinečná možnost kombinovat schopnosti testerů Schleich je založena na modulární koncepci Schleich Modular Concept. Tato koncepce byla vyvinuta pro vytvoření přizpůsobitelných, cenově výhodných testerů, které dokonale odpovídají požadavkům a aplikacím uživatelů. Tato modularita se realizuje sestavením všech zákazníkem požadovaných zkušebních metod do jednoho kompaktního testeru v inovativní koncepci zabudování, namísto instalace několika samostatných jednoúčelových testerů do jedné velké rozváděčové skříně. Tato flexibilita poskytuje nejen obrovský cenový přínos, ale v každém testeru jsou využity zkušenosti inženýrů firmy Schleich z více než 14 000 instalací. Specifickou vlastností testerů Schleich je integrované automatické přepínání mezi nízkonapěťovými a vysokonapěťovými testy. Proto může být testovaný objekt automaticky testován pouze v jednom testovacím postupu, bez nutnosti přepojování měřicích kabelů či svorek. Díky této schopnosti je možné získat cenově výhodné a individuálně přizpůsobené multitestery (obr. 2).


Obr. 2. Sestava multitesteru

Díky intuitivnímu a snadno ovladatelnému softwaru jsou testery Schleich ideální pro sériovou výrobu s dokumentací výsledků testů i bez ní. Přístroje lze používat také pro ručně prováděné testy, typové zkoušky a kontrolu materiálů v laboratořích.

Kdokoliv chce patřit k nejlepším, musí již dnes zavádět normy zítřka! Proto byla nejnovější generace testerů GLP2 technologicky i vizuálně zdokonalena. Jejich operačním systémem jsou Windows © Embedded Compact 7, dokonale vhodné pro vestavěné systémy. Funkčnost je podle očekávání intuitivní a logická. Technologie měření je bez kompromisů a zdůrazňuje pozici firmy Schleich jako technologického vůdce v oboru.

Prioritou je přesnost a reprodukovatelnost naměřených hodnot, ale i dlouhodobá stabilita přístrojů. Na základě těchto charakteristik je Schleich schopen zajistit uživatelům bezpečnou výrobu. To jim dává jistotu, že dodají svým zákazníkům pouze dokonalé a bezchybné zboží.

Ovládání testeru je prostřednictvím dotykové obrazovky a barevného displeje. Tento typ ovládání je standardem ve třídě testerů GLP2 již deset let a vychází z dlouholetých zkušeností. Ovládání celého testeru lze provádět dotykem prstu na symboly grafického displeje. Lze také zadat čísla a písmena aktivací virtuální klávesnice. Navíc lze také připojit normální klávesnici, myš nebo čtečku čárových kódů.

Standardně je přístroj GLP2-ce vybaven pamětí 4 GB, která má dostatečnou kapacitu pro téměř neomezený počet testovacích sekvencí a výsledky testů. Výsledky testu mohou být buď vytištěny, uloženy na USB-disk, nebo uloženy na serveru v síti zákazníka. Na konci testu je možné dokonce vytisknout jmenné štítky na termotransferové tiskárně, a dokumentovat tak certifikovanou kvalitu zákazníkovi.

GLP2-ce může být snadno integrován do datové sítě uživatele (obr. 3). Počet testovacích přístrojů GLP2-ce v síti je neomezený. Do sítě lze ukládat jak testovací sekvence, tak i výsledky testů dvěma způsoby. Buď na uživatelem určená datová úložiště v síti, nebo do databázových systémů SQL uživatele. Pro všechny testery tak mohou být přístupné stejné testovací sekvence vytvořené kvalifikovaným pracovníkem a mohou být navázány až na výrobní dokumentaci. Na druhou stranu výsledky testů lze přímo navázat na systém kvality uživatele.


Obr. 3. Integrace do datové sítě

V jedinečném ručním režimu (obr. 4) lze přímo použít všechny testovací metody integrované do testeru. Předem není třeba žádná parametrizace testovací sekvence. Je pouze nutné zvolit požadovanou zkušební metodu a spustit test. Pro kontrolu různých druhů testovaných objektů lze uložit do GLP2-ce téměř neomezené testovací sekvence, které lze otevřít a spustit pomocí dotykového displeje, klávesnice nebo skenováním čárového kódu. Na požádání tester automaticky generuje štítek na konci testu. Software zobrazuje, podobně jako multimetr, aktuálně měřené zkušební hodnoty. Hodnocení testovaného objektu je tedy dostupné okamžitě a podrobně. Po ukončení manuálního testu lze samozřejmě naměřené hodnoty uložit pod specifickým názvem, včetně např. výrobního čísla testovaného objektu, do paměti přístroje a později vytisknou protokol.


Obr. 4. Práce v ručním režimu

Typické testy ve výrobě lze tedy provádět ručně s využitím testovacích sond a/nebo plně automaticky s využitím speciálních připojovacích prvků ovládaných výrobní linkou, jejíž součástí tester může být (obr. 5).


Obr. 5. Začlenění do výrobní linky

Kromě testů na výrobcích nízkého napětí je další typickou aplikací pro GLP2-ce vysokonapěťová zkouška až do 100 KV AC nebo DC (obr. 6). Zkušební napětí je generováno externím vysokonapěťovým transformátorem, který je dálkově ovládaný testerem. Vysoké napětí je připojeno k barelu, kde v horní části je nainstalováno kontaktní místo pro testovaný objekt. Opačný pól vysokého napětí je na ochranném zemním pólu.


Obr. 6. Vysokonapěťové zkoušky

Testery GLP2-ce mohou obsahovat volně definované konfigurace testů, podle požadavků uživatele, a to:
– testy PE/zemního vodiče proudem do 200 A, elektronicky nastavitelné a řízené,
– test izolačního odporu až napětím do 10 kV, 100 kΩ až 10 GΩ, elektronicky nastavitelné a řízené,
– vn testy elektrické pevnosti střídavým napětím do 100 KV, s bezpečnostním omezením proudu do 3 mA, bez omezení až 2 A, elektronicky nastavitelné a řízené,
– vn testy elektrické pevnosti stejnosměrným napětím do 100 kV, s bezpečnostním omezením proudu do 4 mA, bez omezení až 100 mA, elektronicky nastavitelné a řízené,
– funkční testy jedno nebo třífázové pro napětí 1 až 690V AC a až do 120 A proudu zátěže,
– funkční testy DC pro napětí 1 až 500 DC a až do 120 A proudu zátěže,
– unikající proudy od 1 μA do 30 mA a frekvence do 1 MHz podle standardů EN 60990 a EN 60601 a standardů UL,
– přepočtené unikající proudy,
– zbytková napětí jedno a třífázové,
– odpor 1 mΩ až 500 MΩ,
– indukčnost,
– kapacita.

Testy zdravotnických přístrojů:
– měření pacientského unikajícího proudu,
– měření pomocného pacientského unikajícího proudu,
– měření dotykového proudu mezi dvěma sondami,
– pacientská rozhraní (8 a dále rozšiřitelné na větší počet),
– pracovní zem na testovaném objektu,
– izolované připojení S2 & S3.

Testerem pro testy s menším rozsahem testovaných veličin je řada testerů GLP2- Basic (obr. 7).


Obr. 7. Tester z řady GLP2-Basic

Tyto testery umí testy pro běžnou elektrotechnickou výrobu, jako jsou domácí elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa a podobně a mohou zahrnovat až 21 různých testovacích metod. I testery GLP2-Basic jsou schopny provádět testy ručně a automaticky a data ukládat na datovou síť. K dispozici je pro ně celá řada připojovacích adaptérů (obr. 8).


Obr. 8. Příklad zapojovacího adaptéru

Další podrobnosti o testerech GLP2 a dalších testovacích zařízeních firmy Schleich lze získat od výhradního zástupce pro ČR a SR, společnosti Blue Panther, s. r. o.


Vyšlo v časopise Elektro č. 12/2017 na straně 41. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021