Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Tecomat Foxtrot řídí kompletně novou budovu Teco, a. s.

20. 2. 2018 | Ing. Jaromír Klaban, Teco, a. s. | www.tecomat.com

Nové Teco je budova postavená na zelené louce v roce 2017 za osm měsíců. Poprvé bylo kopnuto do země předposledního února, kolaudace proběhla začátkem listopadu, přestěhování celé firmy proběhlo za tři týdny s přerušením výroby na jeden týden. Tolik asi časový rámec logistické operace, jejímž cílem bylo vykročit do dalšího čtvrtstoletí firmy Teco, a. s., v nové budově vybavené novými technologiemi.


Obr. 1. V únoru 2017 ještě zelená louka v kolínské průmyslové zóně Východ, v březnu již staveniště, kde stroje vrtají do hloubky 125 m dvanáct vrtů pro tepelná čerpadla

Architektura

Ryze účelovou dvoupatrovou budovu rozdělila Ing. Arch. Irena Schusterová do čtyř částí – výrobu a školicí a obchodní centrum do přízemí, vývoj a administrativní část do prvního patra. A tyto čtyři části spojila prostorným komunikačním centrem, jehož fasáda tvoří vizuální dominantu celého objektu. Inspirována dvojrozměrným logem firmy s charakteristickým motivem periodického signálu, dala mu třetí rozměr a nechala ho vizuálně prostoupit celou šíří budovy ze severní na jižní fasádu. Přímo na něj navázala i linii žaluziemi krytých oken obepínající obvod celého prvního patra. Na ploše 60 × 20 metrů tak vznikl velmi kompaktní vizuálně čistý objekt, pevně zakotvený do Polabí. Doslovně. Stojí na 56 pilotech 7,5 m hlubokých a je napojen na dvanáct 125 m hlubokých vrtů, kterými cirkuluje voda (obr. 1). Objekt je tak se zemí spjat i energeticky.Obr. 2. V listopadu je kompletní budova nového Teca po kolaudaci připravená k nastěhování

Energetická koncepce

Energetická koncepce je dalším relativně unikátním specifikem budovy. Při projektování byl kladen silný důrazem na efektivní nakládání s energiemi. Teco je nejenom provozovatelem budovy, ale také jejím investorem. To umožnilo hledat skutečné optimum mezi investičními a následnými provozními náklady. Například do kalkulace větších nákladů na zemní vrty byly kalkulovány i snížené náklady na archeologický průzkum, které by byly větší v případě mělkých zemních kolektorů. Kromě samozřejmého zateplení pláště budovy bylo zvoleno nízkoteplotní podlahové vytápění a stropní chlazení (obr. 3). Tedy koncepce, která umožnila vyhnout se jakékoliv klimatizační jednotce v budově.

V zimě z hloubkových vrtů přichází voda 10 °C teplá. Přes deskový výměník předává teplo do topného okruhu, kde je dvojicí tepelných čerpadel od firmy PZP teplota povyšována do akumulační nádrže o ca 13 °C na výsledných 23 °C. Odtud je rozváděna přes regulační ventily do jednotlivých místností podle aktuální žádané teploty. Podle potřeby čerpadla přepnou na vyšší teplotu a dohřejí akumulační nádrž pro užitkovou vodu, jejíž teplota se pohybuje okolo 50 °C.

V létě přichází z vrtů voda 10 °C tentokrát však studená. Je přes regulační ventil vedena do stropního chlazení jednotlivých místností nebo do fan coil jednotek tam, kde stropy nejsou. Tím že studená voda zchladí vnitřní prostory, sama se ohřeje a odchází do 125 m hlubokých vrtů se ochladit. Při té příležitosti teplotně zregeneruje vrty tak, aby v následující zimě bylo zase z čeho brát základní teplo. Na další úspory je nasazeno řízení větrání v celé budově s centrální rekuperační jednotkou firmy Atrea. Ta vrací zpátky do vyvětraného prostoru v zimě teplo a v létě naopak chlad.

Měření a regulaci takto navržené otopné a chladicí soustavy má kompletně na starost Tecomat Foxtrot z vlastní produkce.Obr. 3. Podlahové topení a stropní chlazení spolu s tepelnými čerpadly a rekuperační jednotkou, vše spojeno s energií země na vlastním pozemku, činí novou budovu Teco, a. s., jednou z energeticky nejefektivnějších průmyslových staveb v Čechách

Hospodaření s dešťovou vodou

Pod budovou se nachází pět nádrží s celkovým objemem 100 m3. Do nich se sbírá dešťová voda, která následně vykonává celoroční užitečnou práci při splachování toalet a v létě je vedena řízeně do zavlažovacího systému zahradní úpravy kolem budovy. Z vodovodního řádu se za vodné nakupuje pouze nezbytná voda do kohoutků a do sprch. Stočné se platí pouze za tu dešťovou vodu, která skutečně proteče kanalizací, což je jen další ze stovek měřených veličin, které má na starosti řídicí systém Tecomat Foxtrot.

Elektřina a elektroinstalace

Budova nového Teca „jede“ celá na elektřinu. K topení a chlazení nepoužívá žádný spalovací proces. Veškerá elektřina přichází přes 150kW trafostanici. I ta, která se účastní vytápění, chlazení a ventilace formou pohonu tepelných a oběhových čerpadel a ventilátorů. Podílí se na osvětlení, kde jsou použity výhradně LED světelné zdroje. A to i na sloupech veřejného osvětlení v areálu. Samozřejmě pohání výpočetní techniku a nové výrobní technologie osazování a pájení elektronických součástek, mechanického opracování a laserový popis plastových dílů.

Také elektroinstalace je kompletně svěřena Tecomatu Foxtrot. Veškeré zásuvky, vypínače, žaluzie a termostaty jsou připojeny více než dvacítkou větví instalační sběrnice CIB. Každá ze čtyř částí budovy má svůj podružný rozváděč s chrániči, jističi a ovládacími reléovými moduly Foxtrotu.

Výrazně se tak zkrátilo vedení silové kabeláže. Tecomat Foxtrot má zároveň napojení na přístupový systém a zabezpečovací ústřednu. Ta je připojena na pult centrální ochrany. Nechybí tu ani kamerový systém ochrany vnějšího prostoru.

Začali jsme přehledovým článkem o koncepci celé nové budovy firmy Teco, která se stala nejkomplexnější referenční průmyslovou stavbou se systémem Foxtrot, kam zájemci po dohodě mohou kdykoliv přijít a vidět systémovou instalaci v plném provozu. Detailů jednotlivých provozních souborů je tolik, že se k nim v časopise ELEKTRO ještě vrátíme v několika článcích.


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2018 na straně 32. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021