Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Tecomat Foxtrot – řeší úspory energií ve veřejných budovách

15. 10. 2019 | Ing. Jaromír Klaban, Daniel Smička | www.topenichytre.cz

Přijetím směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov se členské státy Evropské unie zavázaly zajistit, že všechny nové budovy do 31. prosince 2020 budou vybudovány s téměř nulovou spotřebou energie.

U administrativních budov se termín zkrátil do konce roku 2018. To už je tolik, že nestačí pouze obalit budovu izolací a utěsnit i ty nejmenší škvíry. Znamená to, že všechny energie na topení, chlazení, větrání, svícení, zacházení s vodou a s odpady aj. v takových domech budou muset být aktivně řízeny a pod kontrolou, ať se to komu líbí, nebo nelíbí. Na tuto trajektorii technického pokroku je řídicí systém Tecomat Foxtrot kolínské firmy Teco, a. s. připraven a má v uvedené oblasti tisíce referencí. O konkrétní instalaci ve veřejné budově je i tento článek.


Obr. 1. V Kroměříži se rozhodli pro efektivní využití energie na vytápění Městského úřadu zvolit systém Tecomat Foxtrot

Společnost Micronic Přerov, s. r. o., zavedla během letních měsíců roku 2018 jako součást energetického auditu a rekonstrukce budovy B Městského úřadu v Kroměříži (obr. 1) systém Tecomat Foxtrot pro individuální zónové regulace vytápění a pro další návaznosti na regulaci kotelny.

Hlavním cílem bylo dosažení maximálních úspor spotřebovávaných energií při zachování optimálních teplot pro výkon práce zaměstnanců úřadu. Je to jedna z dalších instalací firmy, která zohledňuje moderní trendy úspor energií a evidenci naměřených i provozních hodnot prostřednictvím jejich rozsáhlé evidence. Uložená data jsou následně využívána při analýze a optimalizaci provozu budovy.


Obr. 2. Systém Foxtrot má v sortimentu interiérových ovladačů přímo připojitelných na sběrnici CIB také skleněné ovladače řady Touch@Glass s možností individuálního grafického provedení

Zajímavou novinkou zmíněné instalace je použití sběrnicových skleněných dotykových termostatů s LCD displejem řady Touch@Glass (obr. 2). Uživatelská grafika a funkční logika ovládacích prvků byly navrženy na základě představ a zadání provozovatele objektu včetně jeho loga. Nový termostat má jednoduché ovládání prostřednictvím šesti dotykových ploch, jež je podpořeno indikací provozních stavů různobarevnými LED signálkami a jedním displejem, který zobrazuje jak naměřenou, tak požadovanou teplotu.


Obr. 3. Centrální zdroj tepla pro Městský úřad s efektivní kaskádou plynových kotlů


Obr. 4. Týdenní program se nastavuje pro každou zónu zvlášť a na celý týden prostřednictvím interaktivní grafické stránky

V tomto objektu se nachází 89 regulovaných místností, z toho je 80 osazeno tímto dotykovým termostatem. Celkově je zde Foxtrotem regulováno 119 elektrických radiátorových hlavic. Zónová regulace je provázaná s regulací plynové kotelny (obr. 3) s několika topnými okruhy.


Obr. 5. a Obr. 6 Ovládání s použitím integrované grafické webové stránky ve Foxtrotu je optimalizováno pro přístup z mobilního telefonu i z obrazovky počítače; lze kombinovat rychlý přístup jak pomocí půdorysného plánu, tak i tlačítky s ikonami

Celý systém kromě dotykovými ovladači lze dálkově spravovat prostřednictvím zabezpečeného internetu s použitím intuitivní grafické vizualizace (obr. 4) s přihlášením jak administrátora, tak i uživatele se stanovenými právy.

Ing. Jaromír Klaban, Teco, a. s.
Daniel Smička, Micronic, s. r. o.


Vyšlo v časopise Elektro č. 10/2019 na straně 26. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021