Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM konfrontovalo Programové prohlášení vlády pro stavebnictví

18. 9. 2018 | ABF, a.s. | www.abf.cz

Odborný kongres TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie zahájil mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. S odborníky oboru stavebnictví se v PVA EXPO PRAHA setkali klíčoví členové vlády i zástupci významných institucí, nechyběly ani odborné přednášky zabývající se Stavebnictvím 4.0 a digitalizací odvětví. Co zaznělo na TECHNOLOGICKÉM FÓRU 2018?

Jak v úvodu konference zmínil předseda představenstva pořadatele konference, společnosti ABF, Pavel Sehnal, oblast stavebnictví se potýká s disbalancí trhu. Zatímco v současnosti stavebnictví řeší nedostatek lidí, v předchozích letech bojoval obor se stagnací výstavby. Jeho slova potvrdil při slavnostním zahájení konference také ministr životního prostředí Richard Brabec, který nastínil, že v současné době nemá kdo stavět.

V úvodním bloku přednášek představila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Petra Cuřínová z ČSÚ vývoj českého stavebnictví, který byl nastartován v minulém roce. „Tahounem i nadále zůstává pozemní stavitelství, ale výstavba inženýrských staveb již nezaostává. Inženýrské stavitelství se pomalu vzpamatovává z propadu, který následoval po roce 2015, kdy rozmachu pomohly zejména veřejné zakázky a dočerpávání EU fondů,“ říká Petra Cuřínová. Jak uvedla, v období prvního pololetí roku 2018 byl celkově zaznamenán nárůst 9,9 %. Přitom pozemní stavitelství si vede v meziročním srovnání lépe o 10,7 %, zatímco inženýrské  o 7,3 %.

Stav ekonomiky i personální otázka

Ve své přednášce se ekonomický poradce České spořitelny Petr Zahradník zaměřil na kontext vývoje stavebnictví a soudobých trendů v hospodářské politice EU, především podoby Víceletého finančního rámce EU 2021–2027. „Česká ekonomika je blízká svému přehřátí, má ale velké ambice bohatnout,“ uvedl Petr Zahradník a dodal, že při jejich naplnění se neobejde bez smysluplných investic veřejných a soukromých. Důležitý je nejen jejich dostatečný objem, ale též návratnost a přínos, který vyvolají.

V rámci své úvodní přednášky zmínil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš, že oblast stavebnictví přišla v době recese o 65 tisíc pracovníků, kteří se již nevrátí. Jak uvedl, jestliže se má obor investiční výstavby a výroby stavebních hmot přiblížit produktivitě práce v průmyslu, musí mnohem více ve svých výrobních procesech využívat automatizace a robotizace, nové materiály a technologie. Uvedl také důležitost zásadních změn v legislativě spojené s přípravou a realizací staveb, tedy „revitalizaci stavebního práva“. „Ne vše, co je v Programovém prohlášení vlády, vnímáme pozitivně,“ dodal.

Panelová diskuze řešila současný stav oboru i ambice vlády

Úvodní panelová diskuze se zabývala otázkami zlepšování podmínek pro investiční výstavbu a také konfrontovala českou politickou špičku s Programovým prohlášením vlády. Debaty se zúčastnili ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr dopravy Dan Ťok, ministr životního prostředí Richard Brabec, zástupce náměstka ministryně průmyslu a obchodu Jiří Koliba, generální ředitel ŘSD Jan Kroupa, ekonomický poradce České spořitelny Petr Zahradník a prezident SPS v ČR Václav Matyáš.

Otázkou zásadní rekodifikace veřejného stavebního práva se v rámci diskuze zabývala také ministryně Dostálová, která potvrdila, že právě její sektor na tomto úkolu intenzivně pracuje. Zdůraznila ambice dosáhnout konečného řešení v podobě – jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení, v neposlední řadě zmínila také zavedení národního geoportálu. Vyzvala také přítomné odborníky z oboru k vzájemné výměně postřehů, informací a nových poznatků. „Podněcuje nejen diskuzi, ale je i dobrým podkladem pro co nejefektivnější rozvoj stavebnictví jako takového,“ uvedla ministryně Dostálová.

Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa se zabýval otázkou financování komunikací. Ve svém projevu zmínil, že byl vyčleněn dostatek financí dále pokračovat ve stavbách i rekonstrukcích komunikací. „V současné době máme rozestavěno 190 kilometrů dálnic a silnic I. třídy,“ upřesnil. Jak dodal ministr dopravy Dan Ťok, na konci měsíce září bude otevřen třetí nový úsek dálnice D1.

Digitalizace a nové technologie

V následujícím bloku programu se uskutečnila také debata zabývající se tematikou Stavebnictví 4.0 a jeho digitalizace. Při ní se u diskuze setkali zástupci dodavatelských firem – Metrostav, Skanska a di5 architekti inženýři. Posluchači se mohli seznámit s příklady realizovaných nebo rozestavěných staveb, uplatněním digitalizace v procesu přípravy, řízení a zásobování stavby jako předpokladu pro nasazení robotů do procesů výstavby.

V rámci závěrečného bloku odborné konference se účastníkům představili tři přednášející zabývající se novými technologiemi, automatizací a robotizací ve stavebnictví. Jiří Tobolík ze společnosti Siemens hovořil na téma Desigo CC jako platforma pro řízení moderních energeticky efektivních budov, Jan Medřický z RAKO Lasselsberger si připravil přednášku Automatizace a robotizace továrny na výrobu obkladů. Zapojení systému S.A.W.E.R. pro transformaci vody ze vzduchu za užití solární energie do architektonického návrhu představili Jindřich Ráftl (FORMOSA AA) a Tomáš Matuška (UCEEB ČVUT). 

Tiskové materiály ABF